arbetsställen

Underenheter 🇸🇪

Underenheter

Informasjon om et selskaps alle geografiske arbeidsplasser

underenheter

Underenheter

Tjenesten Underenheter inneholder informasjon om virksomheters geografiske lokasjoner (lokale enheter, arbeidsplasser). Brukes til å holde oversikt over en virksomhet og deres post- og leveringsadresser.

Antall underenheter er antall steder der virksomheten driver virksomhet. En aktiv bedrift har alltid minst en underenhet, noe som betyr at en bedrift kan ha flere underenheter. Underenhet refererer til enhver adresse, eiendom eller gruppe av eiendommer der selskapet driver virksomhet. Hvis selskapet driver virksomhet på forskjellige adresser, har det dermed flere underenheter.

Innhold

Oversiktsinformasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Nummer på underenhet
 • Navn på underenhet
 • Type underenhet
 • Antall ansatte, intervall
 • Telefonnummer
 • Faksnummer
 • E-postadresse
 • Bransjekode
 • Bransjetekst
Postadress
 • Adresse: Box 3135
 • Postnummer: 18103
 • Poststed: LIDINGÖ
Besöksadresse
 • Besøksadresse: Baggebytorget 2
 • Postnummer: 18136
 • Poststed: Lidingö
arbetsställen

Noen vanlige bruksområder

 • Finn et foretaks geografiske arbeidssteder og adresser
 • Sjekk om et foretak har flere arbeidssteder
Tilgjenglig via

Roaring Web Icon Roaring Web

Roaring API Icon Roaring API

Tilgjenglige land

Svensk flagga Sverige

For utviklere

Har du allerede en konto? Logg in

Eksempel respons

{
 "companyId": "5565002000",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "establishments": [
  {
   "companyEstablishmentNumber": "46803870",
   "establishmentOfficeName": "Företagsnamn Aktiebolag",
   "establishmentOfficeType": "Huvudkontor",
   "establishmentAddress": "Storgatan 52",
   "establishmentZipCode": "46153",
   "establishmentTown": "Trollhättan",
   "establishmentVisitAddress": "Åkerssjövägen 52",
   "establishmentVisitZipCode": "46153",
   "establishmentVisitTown": "Trollhättan",
   "phoneNumber": "070-123123",
   "industryCode": "70100",
   "industryText": "Administrativ företagsverksamhet",
   "commercialBlockText": "Tar emot reklam",
   "numberEmployeesInterval": "1-4 anställda"
  }
 ]
}