Underenheter 🇸🇪 🇳🇴

Underenheter

Informasjon om et selskaps alle geografiske arbeidsplasser

Work Places Icon

Underenheter

Tjenesten Underenheter inneholder informasjon om virksomheters geografiske lokasjoner (lokale enheter, arbeidsplasser). Brukes til å holde oversikt over en virksomhet og deres post- og leveringsadresser.

Antall underenheter er antall steder der virksomheten driver virksomhet. En aktiv bedrift har alltid minst en underenhet, noe som betyr at en bedrift kan ha flere underenheter. Underenhet refererer til enhver adresse, eiendom eller gruppe av eiendommer der selskapet driver virksomhet. Hvis selskapet driver virksomhet på forskjellige adresser, har det dermed flere underenheter.

Tilgjenglige land

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

Tilgjenglig via

Roaring API

Roaring Web

firmatecknarkombinationer

Vanlige bruksområder

 • Finn et foretaks geografiske arbeidssteder og adresser
 • Sjekk om et foretak har flere arbeidssteder

Innhold

Oversiktsinformasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Nummer på underenhet
 • Navn på underenhet
 • Type underenhet
 • Antall ansatte, intervall
 • Telefonnummer
 • Faksnummer
 • E-postadresse
 • Bransjekode
 • Bransjetekst
Postadress
 • Adresse: Box 3135
 • Postnummer: 18103
 • Poststed: LIDINGÖ
Besöksadresse
 • Besøksadresse: Baggebytorget 2
 • Postnummer: 18136
 • Poststed: Lidingö

{"message":"For Utviklere!"}

Test APIet i vår sandbox. Det er gratis så lenge du vil!

Dokumentasjon: app.roaring.io/developer/apis

Eksempel på respons:

{
 "companyId": "5565002000",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "establishments": [
  {
   "companyEstablishmentNumber": "46803870",
   "establishmentOfficeName": "Företagsnamn Aktiebolag",
   "establishmentOfficeType": "Huvudkontor",
   "establishmentAddress": "Storgatan 52",
   "establishmentZipCode": "46153",
   "establishmentTown": "Trollhättan",
   "establishmentVisitAddress": "Åkerssjövägen 52",
   "establishmentVisitZipCode": "46153",
   "establishmentVisitTown": "Trollhättan",
   "phoneNumber": "070-123123",
   "industryCode": "70100",
   "industryText": "Administrativ företagsverksamhet",
   "commercialBlockText": "Tar emot reklam",
   "numberEmployeesInterval": "1-4 anställda"
  }
 ]
}

Vil du vite mer?