Underenheter

Underenheter

Informasjon om et selskaps alle geografiske arbeidsplasser.

Underenheter

Tjenesten Underenheter inneholder informasjon om virksomheters geografiske lokasjoner (lokale enheter, arbeidsplasser). Brukes til å holde oversikt over en virksomhet og deres post- og leveringsadresser.

Antall underenheter er antall steder der virksomheten driver virksomhet. En aktiv bedrift har alltid minst en underenhet, noe som betyr at en bedrift kan ha flere underenheter. Underenhet refererer til enhver adresse, eiendom eller gruppe av eiendommer der selskapet driver virksomhet. Hvis selskapet driver virksomhet på forskjellige adresser, har det dermed flere underenheter.

company establishments

Vanlige bruksområder

 • Finn et foretaks geografiske arbeidssteder og adresser
 • Sjekk om et foretak har flere arbeidssteder

Content


Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company id

N/A

N/A

Company name

N/A

N/A

Postal address

N/A

N/A

Visit address

N/A

N/A

Industry

N/A

N/A

Legal form

N/A

N/A

Example response:

{
 "companyId": "5565002000",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "establishments": [
  {
   "companyEstablishmentNumber": "46803870",
   "establishmentOfficeName": "Företagsnamn Aktiebolag",
   "establishmentOfficeType": "Huvudkontor",
   "establishmentAddress": "Storgatan 52",
   "establishmentZipCode": "46153",
   "establishmentTown": "Trollhättan",
   "establishmentVisitAddress": "Åkerssjövägen 52",
   "establishmentVisitZipCode": "46153",
   "establishmentVisitTown": "Trollhättan",
   "phoneNumber": "070-123123",
   "industryCode": "70100",
   "industryText": "Administrativ företagsverksamhet",
   "commercialBlockText": "Tar emot reklam",
   "numberEmployeesInterval": "1-4 anställda"
  }
 ]
}

{"message":"For Utviklere!"}

Test APIet i vår sandbox. Det er gratis så lenge du vil!

Dokumentasjon: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vite mer?