styrelse

Rolle- og styreinformasjon 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰

Rolle- og styreinformasjon

Inneholder informasjon om foretakets ansvarlige roller, slik som daglig leder, styremedlemmer og selskapets revisor

Roaring Styrelse Ikon

Rolle- og styreinformasjon

Inneholder informasjon om foretakets ansvarlige roller, slik som daglig leder, styremedlemmer og selskapets revisor

Innhold

Informasjon om ansvarlige personer
 • Personnummer: Personnummeret til lederen
 • Fullt navn: Fornavn og etternavn
 • Rolle: For eksempel styremedlem eller daglig leder
 • Tiltredelse: Dato for tiltredelse i styret
 • Uttredelse: Dato for uttredelse fra styret
Informasjon om ansvarlige personer
 • Personnummer: Personnummeret til lederen
 • Fullt navn: Fornavn og etternavn
 • Rolle: For eksempel styremedlem eller daglig leder
 • Tiltredelse: Dato for tiltredelse i styret
 • Uttredelse: Dato for uttredelse fra styret
Informasjon om ansvarlige personer
 • Personnummer: Personnummeret til lederen
 • Fullt navn: Fornavn og etternavn
 • Rolle: For eksempel styremedlem eller daglig leder
 • Tiltredelse: Dato for tiltredelse i styret
 • Uttredelse: Dato for uttredelse fra styret
Bilde som viser ikon for Roarings tjeneste Rolle- og styreinformasjon

Noen vanlige bruksområder

 • Digitaliser ombord bedriftskunder.
 • Sjekk styret og administrerende direktør
 • Sjekk styremedlemmer mot PEP og Sanksjonslister.
Tilgjenglige land

Svenskt flagg Sverige

Norskt flagg Norge

Danskt flagg Danmark

For utviklere

Har du allerede en konto? Logg inn

Eksempel svar (svenskt data):

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "boardMembers": [
  {
   "boardMemberCompanyId": "2907304766",
   "personalNumber": "192907304766",
   "firstName": "Helga Viktoria",
   "surName": "Efternamn2609",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "1994-12-12"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "6805029268",
   "personalNumber": "196805029268",
   "firstName": "Petra",
   "surName": "Efternamn2401",
   "roleCode": "10",
   "roleName": "Suppleant",
   "fromDate": "2003-11-01"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "4812161596",
   "personalNumber": "194812161596",
   "firstName": "Nils Uno",
   "givenName": "Uno",
   "surName": "Efternamn1433",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "2003-11-01"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "7904182396",
   "personalNumber": "197904182396",
   "firstName": "Kuno",
   "surName": "Efternamn2993",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "2003-11-01"
  }
 ]
}