Rolle- og styreinformasjon + historie

Rolle- og styreinformasjon

Hent og overvåk informasjon om et selskaps styre for å redusere risiko og sikre etterlevelse

 • Smidige KYC-screeninger og AML-kontroller
 • Gjennomfør solide due diligence-prosesser
 • Se historisk endringer for å vurdere risiko
styret og roller api

Use cases

Bruk vår tjeneste til å sjekke, verifisere og overvåke informasjon om styremedlemmer.
board members api

KYC & AML Compliance

Gjennomfør kontroller av en bedrifts styremedlemmer og representanter raskt og enkelt.

Bruk oppdatert informasjon om styremedlemmer for å overholde regelverket.

board members api 2

Due diligence

Dykk dypt ned i data om styremedlemmene før du inngår avtale eller starter et nytt forretningsforhold.

Gjør en bunnsolid due diligence-prosess ved å kjenne motparten inn og ut

company board members check

Risiko

Med historiske data kan du se endringer i styret over tid, inkludert administrerende direktør og revisor.

Bruk den til å finne mønstre og redusere risiko i dine forretningsrelasjoner.

Tilgjengelighet

Rolle- og styreinformasjon er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Spar tid og reduser risiko med automatiske kontroller og overvåking av styremedlemmer

Finn styremedlemmer, inkludert administrerende direktør, og gjør nødvendige kontroller.

Ved å bruke våre tjenester for styreinformasjon kan du enkelt finne tidligere og eksisterende styrer for en bedrift, og sjekke deres informasjon opp mot for eksempel engasjement i andre selskaper, sanksjonslister, PEP etc. Et godt bruksområde er for eksempel due diligence prosesser (før oppkjøp, fusjoner, avtaler osv.), KYC & AML screeninger og etterlevelse, samt generelle risikovurderinger i forretningsrelasjoner.

I noen land har vi et eget endepunkt som inneholder historiske endringer i styret. Se hele listen nedenfor eller les dokumentasjonen for mer informasjon.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Example response:

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "boardMembers": [
  {
   "boardMemberCompanyId": "2907304766",
   "personalNumber": "192907304766",
   "firstName": "Helga Viktoria",
   "surName": "Efternamn2609",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "1994-12-12"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "6805029268",
   "personalNumber": "196805029268",
   "firstName": "Petra",
   "surName": "Efternamn2401",
   "roleCode": "10",
   "roleName": "Suppleant",
   "fromDate": "2003-11-01"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "4812161596",
   "personalNumber": "194812161596",
   "firstName": "Nils Uno",
   "givenName": "Uno",
   "surName": "Efternamn1433",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "2003-11-01"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "7904182396",
   "personalNumber": "197904182396",
   "firstName": "Kuno",
   "surName": "Efternamn2993",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "2003-11-01"
  }
 ]
}

Er dere klare for å optimere deres KYC-prosesse?