Rolle- og styreinformasjon

Rolle- og styreinformasjon

Inneholder informasjon om foretakets ansvarlige roller, slik som daglig leder, styremedlemmer og selskapets revisor.

Rolle- og styreinformasjon

Tjenesten inneholder informasjon om selskapets styre, administrerende direktør og revisorer. Ved å samle inn informasjon om et selskaps styre, kan du enkelt få informasjon om hva som gjelder, hvilke som har prokura og signaturrett og dermed sikre din business. I tillegg kan dataene du laster ned om styret brukes til å skape en bra onboarding-løsninger for nye kunder, partnere og leverandører. Med andre ord: mindre churn, mindre risiko og mer business!

board members

Vanlige bruksområder

 • Digitaliser ombord bedriftskunder.
 • Sjekk styret og administrerende direktør
 • Sjekk styremedlemmer mot PEP og Sanksjonslister.

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

Role

From date


Social Security Number

Date of birth

Postal address

Citizenship

Country of residence

Example response:

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "boardMembers": [
  {
   "boardMemberCompanyId": "2907304766",
   "personalNumber": "192907304766",
   "firstName": "Helga Viktoria",
   "surName": "Efternamn2609",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "1994-12-12"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "6805029268",
   "personalNumber": "196805029268",
   "firstName": "Petra",
   "surName": "Efternamn2401",
   "roleCode": "10",
   "roleName": "Suppleant",
   "fromDate": "2003-11-01"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "4812161596",
   "personalNumber": "194812161596",
   "firstName": "Nils Uno",
   "givenName": "Uno",
   "surName": "Efternamn1433",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "2003-11-01"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "7904182396",
   "personalNumber": "197904182396",
   "firstName": "Kuno",
   "surName": "Efternamn2993",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "2003-11-01"
  }
 ]
}

{"message":"For Utviklere!"}

Test APIet i vår sandbox. Det er gratis så lenge du vill!

Dokumentasjon: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vite mer?