Styreoppdrag + historie

Styreoppdrag

Samle inn og overvåke informasjon om en enkeltpersons styreoppgaver for å redusere risiko og sikre overholdelse

 • Hurtige KYC-screeninger og AML-overholdelse
 • Gjennomføre solide due diligence-prosesser
 • Se nåværende og tidligere oppdrag med historiske data
styreoppdrag

Bruksområder

Bruk vår API, webhook og web app for å kontrollere, verifisere og overvåke en persons virksomhetsengasjementer og styreoppdrag.
styreoppdrag api

KYC & AML Compliance

Gjennomføre screeninger av en person og hans eller hennes virksomhetsengasjementer og styreverv.

Bruk oppdaterte opplysninger om enkeltpersoner for å overholde regelverket.

styreoppdrag api 2

Due diligence

Dykk dypt ned i dataene før du engasjerer deg i forretningstransaksjoner eller avtaler med ukjente personer eller selskaper.

Gjør due diligence-prosessen din bunnsolid.

styreoppdrag api 3

Risikobegrensning

Med historiske data kan du se nåværende og tidligere oppdrag og styreverv.

Bruk den til å finne mønstre og redusere risikoen i forretningsforbindelsene dine.

Tilgjengelighet

Styreoppdrag er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Spar tid og reduser risikoen ved å automatisk screene og overvåke enkeltpersoner og deres styreoppdrag

Styreoppdrag inneholder informasjon om alle styreoppdrag eller virksomhetsengasjementer for en person. Den viser om en person er styremedlem, administrerende direktør, ekstern underskriftsberettiget eller revisor.

Ut fra et personnummer gir tjenesten en liste over de bedriftene som personen er involvert i. Tjenesten brukes blant annet til å lage enkle og effektive customer onboarding-løsninger som ikke bare gjør det enkelt for brukerne, men også øker kvaliteten på kundedataene dine. På den måten får du en forbedret kundeopplevelse samtidig som du sikrer at du gjør forretninger med rett person. Tjenesten kan også brukes til å utføre obligatoriske AML- og KYC-kontroller, for å sikre at regelverket overholdes.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel på svar:

{
 "hitCount": 4,
 "personalNumber": "197904182396",
 "firstName": "Kuno",
 "givenName": "Kuno",
 "surName": "Efternamn2993",
 "engagements": [
  {
   "companyId": "5560572850",
   "companyName": "ACM 2001 AB",
   "statusCode": 141,
   "statusText": "Aktivt",
   "roles": [
    {
     "roleCode": 5,
     "roleName": "Ledamot"
    }
   ],
   "town": "STOCKHOLM"
  },
  {
   "companyId": "5564866803",
   "companyName": "Aronfors Bygg och Teknik Aktiebolag",
   "statusCode": 100,
   "statusText": "Aktivt",
   "roles": [
    {
     "roleCode": 9,
     "roleName": "Revisorssuppleant"
    }
   ],
   "town": "MUNKEDAL"
  },
  {
   "companyId": "5565002465",
   "companyName": "Wilfast Högsbo Aktiebolag",
   "statusCode": 100,
   "statusText": "Aktivt",
   "roles": [
    {
     "roleCode": 5,
     "roleName": "Ledamot"
    }
   ],
   "town": "GÖTEBORG"
  },
  {
   "companyId": "9697715770",
   "companyName": "Construction Handelsbolag",
   "statusCode": 100,
   "statusText": "Aktivt",
   "roles": [
    {
     "roleCode": 20,
     "roleName": "Prokurist"
    }
   ],
   "town": "LUND"
  }
 ]
}

Er dere klare for å optimere deres prosesser?