Signaturrett

Signaturrett

Signaturrett

Sjekk om en person har Signaturrett i et selskap

Signing Combinations Icon

Signaturrett Kombinasjoner

Tjenesten Signaturrett Kombinasjoner gir svar på hvilke kombinasjoner av personer som hver for seg eller i kombinasjon har rett å inngå avtaler på foretaks vegne.

Tjenesten brukes for å automtisere kontrollen av at rett personer har signaturrett ved et spesifikt tidspunkt. Eksempel på bruksområder er signering av avtale, etablering av konto eller automatiserte kunde-registreringer.

Tilgjenglige land

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

dansk flagga Danmark

finsk flagga Finland

Vanlige bruksområder

 • Digitalisering av onboarding for foretakskunder.
 • Automatisering av avtalesignering.
 • Automatisering av fullmaktsprosesser.

Content - signing combinations

Company ID

Name

Social security number

Home address

Birth date

Role

Signing combinations

Change date

Signing combinations SE

Signaturrett i flere kombinasjoner

Med vårt API kan du enkelt sjekke hvilke kombinasjoner av personer som har rett å signere for et firma. Du kan enkelt presentere dem for en sluttbruker, for eksempel når du signerer en avtale i en digital prosesse. Hvis en sjekk mot folkeregisteret og validering med BankID har funnet sted før, kan for eksempel gyldige kombinasjoner for en spesifikk person og selskap vises.

Personer uten rett til å signere for selskapet, kan be om fullmakt eller godkjennelse via de gyldige kombinasjonene og en e-signeringsløsning.

Dette muliggjør automatisering av en rekke forskjellige prosesser som krever signaturrett eller godkjennelse fra en med signaturrett.

“I samarbeid med Roaring har vi videreutviklet og foredlet slik at signeringsprosedyren og kundekunnskapen har blitt enda bedre”

iPeter Ahnell Business Development | DNB

{"message":"For Utviklere!"}

Test APIet i vår sandbox. Det er gratis så lenge du vil!

Dokumentasjon: app.roaring.io/developer/apis

Eksempel på respons:

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2018-06-10",
 "coverage": "complete",
 "adminSign": null,
 "combinations": [
  [
   {
    "name": "Efternamn2609, Helga Viktoria",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 5,
      "roleName": "Ledamot"
     }
    ],
    "personalNumber": "192907304766",
    "anomalies": null
   }
  ],
  [
   {
    "name": "Efternamn2401, Petra",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 10,
      "roleName": "Suppleant"
     }
    ],
    "personalNumber": "196805029268",
    "anomalies": null
   }
  ]
 ]
}

Signaturrett Tekst

Innehåller den komplette teksten fra Brønnøysundregistrene om hvem som har signaturrett i et foretak.

Du får informasjon om det er en eller flere personer som sammen signerer for foretaket. I avtaler er det ofte viktig at en med signaturrett er den som skriver under avtalen.

Innhold
 • Forandringsdato: 2018-03-10
 • Organisasjonsnummer: 556562-8972
 • Signaturrett-tekst: Deklarerer hvem som har rett å signere på foretakets vegne

Content - signaturrett tekst

Company ID

Signatory text

Change date

Vil du vite mer?