Signaturrett

Signaturrett

Valider underskrivere for å unngå svindel, forbedre kundereisene og automatisere manuelle trinn i prosessen

 • Forbedre deres kjøpsreiser og kundeopplevelser
 • Reduser risikoen for bedriftssvindel
 • Automatiser tidkrevende, og repetitive oppgaver
Signaturrett

Tjenester for kontroll av signaturrett

Bruk en av våre tre tjenester for å sjekke signaturrett og sørg for at avtaler er signert av de rette personene.

Signing Combinations

Verifiser underskrivere og bygg automatiserte kunderegistreringsprosesser med vårt Signing Combinations API. Tjenesten gir svar på hvilke kombinasjoner av enkeltpersoner, hver for seg eller i kombinasjon, som har rett til å tegne selskapets firma.

Use cases

firmatecknare api kontroll

Checkout & onboarding av kunder

Sørg for en smidig onboarding- eller checkout prosess for dine kunder.

Automatiser verifisering av underskrivere og presenter gyldige kombinasjoner for brukeren i grensesnittet ditt.

kontrollera firmatecknare

Avtaler & Kontrakter

Minimer risikoen for svindel og sørg for at forretningsforholdet ditt er sikkert.

Vårt API for signaturrett muliggjør en helautomatisert prosess for kontroll av hvem som har rett til å signere.

verifiera firmatecknare api

Fullmakter

Forenkle fullmakt-prosessene dine og spar mye tidkrevende og manuell administrasjon.

Delegere, administrere og signere. Enkelt og med korrekte, oppdaterte data.

Tilgjenglighet

Signing Combinations er tilgjengelig i følgende Roaring produkter:

Tekniske detaljer

Utviklervennlig API og webhook for kontroll og overvåking av signaturrett

Ved å implementere vårt API kan dere automatisk sjekke og verifisere gyldige kombinasjoner av signaturrett. Det muliggjør automatiserte registreringsflyter for bedriftskunder, slik at virksomheten din kan være åpen digitalt 24/7, reduserer churn og forbedrer kundereisen. Ingen flere lange ventetider på å bli kunde, manuelle prosedyrer eller risikovurderinger.

APIet krever inntasting av organisasjonsnummer, for deretter å returnere alle gyldige kombinasjoner av underskrivere, deres roller og tillatelser. Bruk den til å bygge sømløse signeringsopplevelser i B2B-kundens onboarding-prosesser, betalingsløsninger, proxy-prosesser eller avtaler.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til bl.a:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempelsvar:

{
 "records": [
  {
   "adminSign": [
    {
     "name": "Efternamn1433, Nils Uno",
     "personalNumber": "194812161596",
     "positions": [
      {
       "roleCode": 12,
       "roleName": "Verkställande direktör"
      },
      {
       "roleCode": 5,
       "roleName": "Ledamot"
      }
     ]
    }
   ],
   "changeDate": "2019-12-11",
   "combinations": [
    [
     {
      "name": "Efternamn1433, Nils Uno",
      "personalNumber": "194812161596",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 12,
        "roleName": "Verkställande direktör"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn3672, Ebbe",
      "personalNumber": "198110022392",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ],
    [
     {
      "name": "Efternamn2993, Kuno",
      "personalNumber": "197904182396",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 18,
        "roleName": "Ordförande"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn3672, Ebbe",
      "personalNumber": "198110022392",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ],
    [
     {
      "name": "Efternamn2993, Kuno",
      "personalNumber": "197904182396",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 18,
        "roleName": "Ordförande"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ],
    [
     {
      "name": "Efternamn1433, Nils Uno",
      "personalNumber": "194812161596",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 12,
        "roleName": "Verkställande direktör"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn2993, Kuno",
      "personalNumber": "197904182396",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 18,
        "roleName": "Ordförande"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ],
    [
     {
      "name": "Efternamn1433, Nils Uno",
      "personalNumber": "194812161596",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 12,
        "roleName": "Verkställande direktör"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn2993, Kuno",
      "personalNumber": "197904182396",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 18,
        "roleName": "Ordförande"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn3672, Ebbe",
      "personalNumber": "198110022392",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ]
   ],
   "companyId": "5569994600",
   "coverage": "complete"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Innholdsoversikt API-respons

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Spain

Company ID

Name

Social security number

Home address

Birth date

Role

Signing combinations

Change date

Signaturrett tekst

En komplett liste med de som har signaturrettighet via et utviklervennlig API

Svaret inneholder den fullstendige signaturteksten slik den er oppgitt av offentlige myndigheter. APIet brukes ofte for å sjekke hvem som har rett til å signere for selskapet før inngåelse av avtale med en kunde eller leverandør, alternativt for å verifisere informasjon etter at en avtale er signert.

Eksempelsvar:

{
 "records": [
  {
   "changeDate": "2019-05-21",
   "companyId": "0100582-3",
   "signatoryRights": [
    {
     "code": "NIMA05",
     "fromDate": "2004-06-02",
     "text": "Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin",
     "translations": [
      {
       "langCode": "EN",
       "text": "By any Board member and the Managing Director, each on their own"
      },
      {
       "langCode": "SE",
       "text": "Styrelsemedlem och verkställande direktören var för sig"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Innholdsoversikt API-respons


Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

Signatory text

Change date

Signaturrett

Kontroller om en bestemt person har rett til å signere for et selskap

Signaturrett kontrollerer om en person har rett til å signere for firmaet eller ikke.

Signaturrett APIet svarer automatisk dersom en person har rett til å tegne et selskap selv og brukes til å automatisere kunde-onboarding og sikre at du inngår bindende avtaler med rett person.

APIet krever inntasting av både organisasjonsnummer og personnummer.

Eksempelsvar:

{
 "records": [
  {
   "combination": [
    {
     "address": {
      "buildingNumber": 1,
      "communeCode": 791,
      "communeName": "VIBORG",
      "countryCode": "DK",
      "streetName": "Kloster Alle",
      "town": "Viborg",
      "zipcode": 8800
     },
     "fullName": "Sven Holst",
     "positions": [
      {
       "roleName": "BESTYRELSESFORMAND"
      },
      {
       "roleName": "ADM_DIREKTOER"
      }
     ]
    }
   ],
   "companyId": "41773863",
   "companyName": "Company A",
   "signatoryFromDate": "1997-01-01",
   "valid": true,
   "validCombination": "TRUE"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Innholdsoversikt API-respons

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

N/A

N/A

Signatory right

N/A

N/A

Change date

N/A

N/A

Social Security Number

N/A

N/A

Klar til å optimere prosessen din?