firmatecknare 2

Signaturrett 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰

Signaturrett

Sjekk om en person har Signaturrett i et selskap

Roaring Firmatecknare ikon

Signaturrett

Kontrollera vilka som får teckna för en firma

För att ett avtal ska vara juridiskt hållbart ska det vara en behörig firmatecknare som signerar avtalet. Att se vilka som får teckna en firma är ofta komplext då det kan förekomma ett nästan oändligt antal kombinationer av firmatecknare.

Vi erbjuder 3 olika tjänster för att kontrollera vilka personer och konstellationer som får teckna för en firma.

Signaturrett Kombinasjoner

Tjenesten Signaturrett Kombinasjoner gir svar på hvilke kombinasjoner av personer som hver for seg eller i kombinasjon har rett å inngå avtaler på foretaks vegne.

Tjenesten brukes for å automtisere kontrollen av at rett personer har signaturrett ved et spesifikt tidspunkt. Eksempel på bruksområder er signering av avtale, etablering av konto eller automatiserte kunde-registreringer.

Tjenesten er tilgjenglig for SvenskeNorske og Danske foretak.

Ikon för firmatecknarkombinationer

Noen vanlige bruksområder

 • Digitaliser onboarding for bedriftskunder.
 • Automatiser kontraktssignering.
 • Digitaliser kunderegistreringer for selskaper.

Eksempel

Selskapets styre består av tre personer som får signere i tre forskjellige konstellationer. Da presenterer vi det på denne måten.

Selskapets firma tegnes av XXXX på egenhånd

 

 

 

Selskapets firma tegnes av styret i fellesskap

Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap

firmatecknare 3

Noen vanlige bruksområder

 • Digitaliser onboarding for individuelle firmategnere.
 • Automatiser kontraktssignering for individuelle signatører.
 • Digitaliser kunderegistreringer for selskaper.

Signaturrett

Signaturrett gir automatiskt svar på om en person har rett at selv signere for et firma.

Brukes for å automatisere kunderegistrering og kontrollere at man ingår bindene avtaler med korrekt person. Forenkler muligheten å ingp B2B-tjenester via Internet og mobil. Gir svar på om en person får signere på egen hånd, i forening med andre eller ikke i det hele tatt. Kontrollen svarer bare SANT om personen får signere på egen hånd.

Tjenesten er tilgjenglig for Svenske foretak.

Signaturrett Tekst

Innehåller den komplette teksten fraBrønnøysundregistrene om hvem som har signaturrett i et foretak.

Du får informasjon om det er en eller flere personer som sammen signerer for foretaket. I avtaler er det ofte viktig at en med signaturrett er den som skriver under avtalen.

Innhold
 • Forandringsdato: 2018-03-10
 • Organisasjonsnummer: 556562-8972
 • Signaturrett-tekst: Deklarerer hvem som har rett å signere på foretakets vegne

Tjenesten er tilgjenglig for Svenske, Norsk og Danske foretak.

firmatecknare 4

Några vanliga användningsområden

 • Manuell kontroll av firmateckningsrätt

Kort om firmategning

Her beskrives noen av termene i forbindelse med firmategning.

Styret tegner selskapets firma

Hele styret (alle styremedlemmer) har alltid rett til i fellesskap å representere aksjeselskapet som signaturberettigede. Da står det at «styret tegner selskapets firma». Det betyr altså at alle styremedlemmene skal undertegne.

Daglig leders rett til å undertegne

Hvis foretaket har en daglig leder, har vedkommende rett til å undertegne i foretakets navn når det gjelder informasjon som han eller hun skal håndtere i den løpende forvaltningen.

Et varamedlem kan erstatte et ordinært styremedlem

Et varamedlem kan erstatte et ordinært styremedlem og undertegne i dennes sted hvis styremedlemmet f.eks. fratrer, avskjediges, mister sine rettigheter eller ved sykdom eller annet fravær.

Særskilte signaturberettigede

Styret kan også utnevne én eller flere personer som individuelt (hver for seg) eller i fellesskap kan tegne selskapets firma. Det kan være personer i eller utenfor styret. Disse personene kalles særskilte signaturberettigede

Available via

Roaring Web Icon Roaring Web

Roaring API Icon Roaring API

Available Countries

Svensk flagga Sweden

Norskt flagg Norway

dansk flagga Denmark

For utviklere

Dokumentasjon: docs.roaring.io

Har du allerede en konto? Logg inn

Eksempel respons från Signaturrett Kombinasjoner:

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2018-06-10",
 "coverage": "complete",
 "adminSign": null,
 "combinations": [
  [
   {
    "name": "Efternamn2609, Helga Viktoria",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 5,
      "roleName": "Ledamot"
     }
    ],
    "personalNumber": "192907304766",
    "anomalies": null
   }
  ],
  [
   {
    "name": "Efternamn2401, Petra",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 10,
      "roleName": "Suppleant"
     }
    ],
    "personalNumber": "196805029268",
    "anomalies": null
   }
  ]
 ]
}