Signaturrett

Signaturrett

Sjekk om en person har Signaturrett i et selskap.

Signaturrett Kombinasjoner

Tjenesten Signaturrett Kombinasjoner gir svar på hvilke kombinasjoner av personer som hver for seg eller i kombinasjon har rett å inngå avtaler på foretaks vegne.

Tjenesten brukes for å automtisere kontrollen av at rett personer har signaturrett ved et spesifikt tidspunkt. Eksempel på bruksområder er signering av avtale, etablering av konto eller automatiserte kunde-registreringer.

signatory right

Vanlige bruksområder

 • Digitalisering av onboarding for foretakskunder.
 • Automatisering av avtalesignering.
 • Automatisering av fullmaktsprosesser.

Content - Signing Combinations

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

Name

Social security number

Home address

Birth date

Role

Signing combinations

Change date

“I samarbeid med Roaring har vi videreutviklet og foredlet slik at signeringsprosedyren og kundekunnskapen har blitt enda bedre”

iPeter Ahnell Business Development | DNB

Example response:

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2018-06-10",
 "coverage": "complete",
 "adminSign": null,
 "combinations": [
  [
   {
    "name": "Efternamn2609, Helga Viktoria",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 5,
      "roleName": "Ledamot"
     }
    ],
    "personalNumber": "192907304766",
    "anomalies": null
   }
  ],
  [
   {
    "name": "Efternamn2401, Petra",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 10,
      "roleName": "Suppleant"
     }
    ],
    "personalNumber": "196805029268",
    "anomalies": null
   }
  ]
 ]
}

{"message":"For Utviklere!"}

Test APIet i vår sandbox. Det er gratis så lenge du vil!

Dokumentasjon: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vite mer?