Sanksjonslister

Sanksjonslister

Gjennomfør granskning av eksisterende og potensielle kunder, partnere og leverandører på globalt nivå. Enkelt og effektivt.

 • Automatiser screening prosessen for AML & KYC
 • Reduser tiden for manuelle oppslag i forskjellige system
 • Sørg for overholdelse av regelverk og unngå unødvendig risiko
Sanksjonslister

Use cases

Bruk våre tjenester for å gjennomføre smidige kontroller i henhold til gjeldende regelverk og monitorering av selskaper og personer.
Screening mot sanksjonslister

Kundetiltak & Risiko

Minimer risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering og sørg for overholdelse av loven.

Våre API- og webhook løsninger muliggjør en digitalisert og automatisert KYC-prosess.

sanksjonslister screen api

Due Diligence

Spar tid i kundetiltak prosessene og bygg langsiktige og bærekraftige forretningsforhold.

Ingen flere manuelle kontroller via ulike systemer og kilder!

sanksjonslister kyc api

Onboarding av kunder

Gi dine potensielle kunder en rask og enkel onboarding der KYC-screening finner sted "bak kulissene".

Bra UX + automatisert KYC = bedre business!

Tilgjengelighet

Sanksjonslister er tilgjengelige i følgende Roaring produkter:

Tekniske detaljer

Samle inn, kontroller og overvåk informasjon i sanksjonslister globalt.

Det er tidkrevende og utfordrende å holde informasjon om sanksjoner oppdatert og validere informasjon mot disse listene. Roaring gir deg en toppmoderne sanksjonsgransking og monitorering, slik at du kan sikre overholdelse i dag og framover.

Med sanksjonsdata fra EU-, FN- og OFAC-lister muliggjør tjenestene våre en effektiv, kostnadseffektiv og global overholdelsesprosess. Det reduserer behovet for manuelle prosesser og risikoen for menneskelige feil minsker betraktelig.

Bruk vår tjeneste til å søke gjennom listene etter organisasjoner, enkeltpersoner eller fartøyer som er underlagt sanksjoner, samt screening av enkeltpersoner med et kjent personnummer.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel svar:

{
 "hitCount": 1,
 "sanctionsListsRecords": [
  {
   "birthData": [
    {
     "country": "YEM",
     "date": "1957-03-10",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "listedDate": "2007-07-18",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA"
    }
   ],
   "changeDate": "1970-01-01",
   "entityType": "Person",
   "gender": "Male",
   "names": [
    {
     "firstName": "Leo",
     "lastName": "Efternamn2636",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "listedDate": "2007-07-18",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "secondName": "Muhammed Awad",
     "title": "Shaykh",
     "wholeName": "Leo Efternamn2636"
    },
    {
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "listedDate": "2007-07-18",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "wholeName": "Leo Efternamn2636"
    }
   ],
   "referenceNumber": "EU.TEST.71",
   "regulations": [
    {
     "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA"
    }
   ],
   "sanctionOrganisation": "EU"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Er dere klare for å optimere deres KYC og AML prosesser?