Sanksjonslister

Sankjonslister

Sjekk om en person eller organisasjon er på EUs, FNs eller OFACs lister og om økonomiske koblinger er forbudt.

Sankjonslister

Sjekk om en person eller organisasjon er på sanksjonslistene fra EU, FN eller OFAC og økonomisk tilknytning er forbudt. For å sikre at økonomiske sanksjoner blir overholdt og håndhevet, er finansinstitusjoner pålagt å konsultere listene når de driver virksomhet.

Kontrollen er en del av kundekunnskapsprosessen (KYC) og er obligatorisk, akkurat som kravet om å sjekke mot PEP-lister og om et selskap har noen reelle rettighetshavere. Dette påvirker alle selskaper og virksomheter som faller inn under kravene i hvitvaskingsloven.

Med Roarings API, webtjeneste eller overvåkingstjeneste kan du sikre samsvar, sikkerhet i virksomheten din og unngå risiko.

sanctions lists

Vanlige bruksområder

 • KYC, Kundekunnskap
 • AML, Hvitvask
 • Automatisering av kundeprosesser

Content


Sweden

Norway

Finland

Denmark

Hit count

Sanctions list records

Status

“Gjennom overvåkingstjenesten kan vi automatisk oppdatere informasjon, noe som har effektivisert prosessen for kundekunnskap.”

Patrik Jeppsson Product Development | Söderberg & Partners

Kontroller for å sikre compliance

Med våre tjenester kan du enkelt sjekke om en person eller et selskap er på en sanksjonsliste fra EU, FN eller OFAC. Disse organisasjonene utarbeider sanksjonslister som viser enkeltpersoner eller organisasjoner tilknyttet hvitvasking, finansiering av terrorisme, korrupsjon og terrorisme.

Å innlede et forretningsforhold med enkeltpersoner eller organisasjoner som er oppført på en sanksjonsliste er strengt forbudt. Videre må du alltid rapportere til politiet hvis du blir kontaktet av noen på en sanksjonsliste. Det er således et krav å gjennomføre en sjekk mot sanksjonslister i samsvar med hvitvaskingsloven.

sanctions lists

Example response:

{
 "hitCount": 1,
 "hits": [
  {
   "entityType": "Person",
   "sanctionOrganisation": "EU",
   "gender": "Male",
   "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
   "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0001:0003:EN:PDF",
   "programme": "TAQA",
   "names": [
    {
     "firstName": "Leo",
     "secondName": "Muhammed Awad",
     "lastName": "Efternamn2636",
     "wholeName": "Leo Efternamn2636",
     "title": "Shaykh",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    },
    {
     "wholeName": "Leo Efternamn2636",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    }
   ],
   "birthDataItems": [
    {
     "date": "1957-03-10",
     "country": "YEM",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    }
   ],
   "updateHistoryItems": [
    {
     "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
     "updatedItem": "Entity"
    },
    {
     "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
     "updatedItem": "Name"
    }
   ]
  }
 ]
}

{"message":"For Utviklere!"}

Test APIet i sandbox-miljøet vårt. Det er gratis!

Docs: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vite mer?