Reell rettighetshaver

Reell rettighetshaver

Finn ut hvem som er registrert som reell rettighetshaver for et selskap. Enkelt og effektivt.

 • Automatiser AML- og KYC-screeningsprosessen
 • Reduser behovet for manuelle kontroller i forskjellige systemer
 • Sikre overholdelse av regelverket og unngå unødvendig risiko
reell rettighetshaver

Bruksområder

Bruk våre tjenester til å skape smidige prosesser for screening og overvåking av reelle rettighetshavere.
reell rettighetshaver api

Compliance & Risk

Minimer risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og sørg for at regelverket overholdes.

Våre API- og webhook-løsninger muliggjør en digital og automatisert KYC-prosess.

reell rettighetshaver kyc

Due Diligence

Spar tid med bakgrunnssjekker og due diligence, og sørg for at forretningsforholdet ditt er solid.

Ikke flere manuelle oppslag ved å bruke flere verktøy, systemer og kilder!

reell rettighetshaver api 2

Customer onboarding

Tilby en rask onboarding-prosess for potensielle kunder, der KYC-screening gjennomføres i bakgrunnen.

En bedre UX + automatiser KYC = bedre forretning!

Tilgjengelighet

Reell rettighetshaver er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Samle inn, verifiser og overvåk informasjon om reelle rettighetshavere

En reell rettighetshaver er en person som alene eller sammen med noen andre til syvende og sist eier eller kontrollerer en virksomhet eller en organisasjon, eller en person for hvis regning noen andre handler. Å sjekke hvem som er de reelle rettighetshaver av et selskap, er en del av KYC-prosessen (know your customer) og er obligatorisk, akkurat som kravene for å sjekke kunden mot sanksjons- og PEP-lister.

Ifølge EUs hvitvaskingsdirektiv skal alle EU-land ha et register over reelle rettighetshavere, slik at banker og myndigheter kan få tilgang til hvem som står bak en virksomhet. På lang sikt vil det også bidra til å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

API-en har to forskjellige endepunkter, noe som betyr at du kan søke etter og kontrollere en reell rettighetshaver via to ulike veier.
Enten oppgir du et organisasjonsnummer og får en liste over alle reelle rettighetshavere i en virksomhet, eller så oppgir du et personnummer og får en liste over alle virksomhetene den enkelte er registrert som reell rettighetshaver i.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel svar:

{
 "records": [
  {
   "beneficialOwners": [
    {
     "controlTypes": [
      {
       "code": "ART10",
       "description": "The person has control through shares, participations, memberships, agreements or provisions in for example the articles of association."
      },
      {
       "association": {
        "companyId": "5564866803",
        "companyName": "Swedec AB"
       },
       "code": "ART40",
       "description": "The person has control through other companies or associations."
      }
     ],
     "extentOfControl": {
      "code": "INTERVAL3",
      "description": "More than 50% but not more than 75%"
     },
     "person": {
      "birthDate": "1968-05-02",
      "citizenship": {
       "code": "NO",
       "description": "Norge"
      },
      "coordinationNumber": "",
      "countryResidence": {
       "code": "SE",
       "description": "Sverige"
      },
      "firstNames": [
       "Petra"
      ],
      "gdNumber": "",
      "middleName": "",
      "personalNumber": "196805029268",
      "surName": "Efternamn2401"
     }
    }
   ],
   "changeDate": "2020-05-12",
   "legalEntity": {
    "companyId": "5564866803",
    "companyName": "Aronfors Bygg och Teknik Aktiebolag",
    "type": {
     "code": "AB",
     "description": "Aktiebolag"
    }
   },
   "registrationDateTime": "2018-01-12T11:26:55.773",
   "representatives": [
    {
     "birthDate": "1937-01-30",
     "citizenship": {
      "code": "VETEJ",
      "description": "Kan inte fastställas"
     },
     "coordinationNumber": "",
     "countryResidence": {
      "code": "STATSLOS",
      "description": "Statslös"
     },
     "firstNames": [
      "Christina",
      "Birgitta",
      "Ulrika"
     ],
     "gdNumber": "",
     "middleName": "",
     "personalNumber": "193701308888",
     "surName": "Testsson"
    }
   ],
   "status": {
    "code": "EXIST",
    "description": "There are one or more beneficial owners."
   }
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Er du klar til å forbedre prosessen din?