Verklig huvudman

Reell rettighetshaver 🇸🇪 🇳🇴

Reell rettighetshaver

Se hvilke selskap en person er Reell Rettighetshaver i

Roaring Verklig Huvudman Ikon

Reell rettighetshaver

Tjenesten Beneficial Ownership (Reell rettighetshaver) inneholder informasjon om den/de reelle rettighetshavere og gjør det mulig å verifisere et foretaks reelle rettighetshaver(e). Tidligere måtte man manuelt legge sammen eierandeler, men dette kan nå integreres direkte i de eksisterende systemene og prosessene deres.

Enten angir du et organisasjonsnummer og får en liste over reelle rettighetshavere i organisasjonen, eller så angir du et personnummer og får en liste over foretak der personen er reell rettighetshaver.

En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer f.eks. et foretak eller en forening. Det kan også være den eller de personene som tjener på at noen andre opptrer for dem.

Innhold

Når du vil finne et foretaks samtlige reelle rettighetshavere bruker du denne tjenesten. Basert på et organisasjonsnr skapes det en liste over organisasjonens reelle rettighetshavere.

Informasjon om reell rettighetshaver
 • Organisasjonsnr
 • Firma navn
 • Personnummer
 • Statsborgerskap: Angir personens statsborgerskap
 • Bosettelse: Angir hvilket land personen er bosatt i
 • Fullstendig navn: Fornavn, tiltalsnavn og etternavn
 • Vidde av kontroll: Eksempelvis mer en 50 % men ikke mer en 75 %
 • Registreringsdato
 • Type av kontroll: Eksempelvis at personen har kontroll via aksjer, andeler, medlemskap, avtale eller bestemmelse i eksempelvis bolagsordning eller stadgar (gjelder Sverige).
 • Andre foretak: Angir hvilke andre foretak eller foreninger personen har kontroll over.

Denne tjenesten bruker du når du vil se hvilke foretak en person er reell rettighetshaver i. Basert på personnummer returneres en liste med foretak der personen er registrert som reell rettighetshaver.

Informasjon om reell rettighetshaver
 • Fullstendig navn: Fornavn, Tiltalsnavn og Etternavn
 • Organisasjonsnummer
 • Foretaksnavn
Ikon för Verklig Huvudman

Noen vanlige bruksområder

 • Hvitvasking av penger (AML)
 • Kjenn din kunde
 • Compliance
Tilgjenglige land

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

Hva er meningen med reell rettighetshaver?

Ifølge EUs hvitvaskings-direktiv skal EU-land ha et register over reelle rettighetshavere. Dette for at banker og finanse politi skall kunne finne hvem eller hvilke som står bak et firma. I forlengningen skall det også bidra til å bekjempe hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Dette får til følge at når et aksjeselskap blir kunde hos en bank så må banken finne og verifiere hvem som står bak og er foretakets reelle rettighetshavere. Om banken misstenker at en eller flere av de angitte personer ikke stemmer så vil banken kreve in en utredning kring reell rettighetshaver, noe som banken har lovlig rett å gjøre. Om utredningen er ufullstendig eller undermålig eller om banken ser en grund til å misstro den så kommer aksjeselskapet å nektes som kunde.

For utviklere

Dokumentasjon: docs.roaring.io

Har du allerede en konto? Logg inn

Eksempel respons:
{
 "legalEntity": {
  "type": {
   "description": "Aktiebolag",
   "code": "AB"
  },
  "companyId": "5564866803",
  "companyName": "Aronfors Bygg och Teknik Aktiebolag"
 },
 "otherAssociation": {
  "type": {
   "description": "Trust eller liknande juridisk konstruktion",
   "code": "TRUST"
  },
  "companyId": "0000000000",
  "companyName": "Trust Fond 2001"
 },
 "associationCollected": false,
 "falseInformation": false,
 "representatives": [
  {
   "personalNumber": "193701308888",
   "birthDate": "1937-01-30",
   "coordinationNumber": "",
   "firstNames": [
    "Christina", "Birgitta", "Ulrika"
   ],
   "givenName": "Birgitta",
   "middleName": "",
   "surName": "Testsson",
   "citizenship": {
    "description": "Kan inte fastställas",
    "code": "VETEJ"
   },
   "countryResidence": {
    "description": "Statslös",
    "code": "STATSLOS"
   },
   "gdNumber": ""
  }
 ],
 "beneficialOwners": [
  {
   "person": {
    "personalNumber": "196805029268",
    "birthDate": "1968-05-02",
    "coordinationNumber": "",
    "firstNames": [
     "Petra"
    ],
    "givenName": "Petra",
    "middleName": "",
    "surName": "Efternamn2401",
    "citizenship": {
     "description": "Norge",
     "code": "NO"
    },
    "countryResidence": {
     "description": "Sverige",
     "code": "SE"
    },
    "gdNumber": ""
   },
   "extentOfControl": {
    "description": "Mer än 50 % men inte mer än 75 %",
    "code": "INTERVALL3"
   },
   "controlTypes": [
    {
     "description": "Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.",
     "code": "ART10"
    },
    {
     "description": "Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar.",
     "code": "ART40",
     "association": {
      "companyId": "5567164818",
      "companyName": "Swedec AB"
     }
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "description": "Det finns en eller flera verkliga huvudmän.",
  "code": "FINNS"
 },
 "registrationDate": "2018-01-12T11:26:55.773"
}