Rating Foretak

Rating Foretak

Rating Foretak viser selskapets kredittvurdering.

Rating Foretak

Rating brukes til å beregne et selskaps kredittvurdering. Tjenesten gir svar om et selskaps rating og en anbefalt grense, en såkalt kreditt-limit.

Limit er en målestokk som beregner det totale utestående kredittbeløpet som et selskap kan ha utestående for alle leverandører ved en gitt anledning.

rating company

Vanlige bruksområder

 • Automatiserte kredittvedtak
 • Forenkle administrasjon av kreditt søknader

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company id

N/A

N/A

N/A

Credit limit

N/A

N/A

N/A

Rating


N/A

N/A

N/A

Hva er kreditt-rating och kreditt-limit?

Rating

Scoringsmodellen har en vurderingsskala på 1-100, fordelt på fem risikointervaller, der hver økte score (poeng) betyr en redusert risiko. Rangeringen spår sannsynligheten for insolvens innen 12 måneder.

Bedrifter med lav risiko for insolvens blir kategorisert i høy rating og selskaper med høy risiko får lavere rating.

Risikointervaller kategori
80 – 100 Veldig liten risiko
60 – 79 Lav risiko
40 – 59 Middels risiko
15 – 39 Høy risiko
1 – 14 Veldig høy risiko
Limit

Grensen er en målestokk som beregner det totale utestående kredittbeløpet som et selskap kan ha utestående for alle leverandører på en og samme tid. Grensen beregnes på grunnlag av selskapets omsetning avhengig av vurderingsintervall.

80-100 – limiten er maks 6 % av omsettningen.
60-79 – limiten er maks 5 % av omsettningen.
40-59 – limiten er maks 4 % av omsettningen.
15-39  - limiten er maks 0,4 % av omsettningen.

Example response:

{
 "commentary": "string",
 "companyId": "string",
 "creditLimit": 0,
 "currency": "string",
 "rating": 0,
 "ratingText": "string",
 "rejection": {
  "causeOfReject": "string",
  "rejectComment": "string",
  "rejectText": "string"
 },
 "riskPrognosis": "string",
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "string"
 }
}

{"message":"For Utviklere!"}

Prøv API:et i vår sandbox. Gratis, så lenge du vill!

Dokumentasjon: app.roaring.io/developer/apis

Klar til å teste?