Politisk Eksponert Person (PEP)

Politisk Eksponert Person (PEP)

Sjekk om personen er registrert som PEP (Politisk Eksponert Person).

PEP - Politisk Eksponert Person

Denne API-en viser om et individ er en såkalt politisk eksponert person (PEP), relativ eller nær tilknyttet (RCA) til en PEP. Hvis selskapet ditt er dekket av hvitvaskingsloven, må du alltid kontrollere om kunden er en PEP eller RCA når du inngår et forretningsforhold.

Vi tilbyr verifisering mot den mest omfattende og oppdaterte PEP-listen i Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland). PEP-kontrollen er en del av KYC-prosessen og er obligatorisk i likhet med kravet om å sjekke kunden mot sanksjonslister og kontroll av reelle rettighetshaver.

Med Roaring kan du sjekke folk mot PEP-listen gjennom API eller webtjeneste og også overvåke PEP-status over tid via våre overvåkingstjenester.

population register

Vanlige bruksområder

 • AML Compliance
 • KYC, kundekunnskap
 • Verifisere kundeinformasjon

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Social security number

Birth date

Name

Address

Mother tongue

Citizenship

Death information

Gender

Secrecy marked

Relations*

Guardian*

Real estate*

Income*

Congregation*

*Access requires special permission

“Gjennom overvåkingstjenesten kan vi automatisk oppdatere informasjon, noe som har effektivisert prosessen for kundekunnskap.”

Patrik Jeppsson Product Development | Söderberg & Partners

Mer om PEP

En PEP (Politisk Eksponert Person) anses å være en person som har, eller har hatt, en viktig offentlig funksjon i et land, som statsoverhode eller regjering, statsråd eller dommer ved Høyesterett. I tillegg betraktes også en person som har eller har hatt en funksjon i ledelsen av en internasjonal organisasjon som en PEP. Et selskap må ta de risikobaserte tiltakene som trengs for å avgjøre om en kunde skal betraktes som en person i en politisk eksponert posisjon.

Når en person i en politisk eksponert stilling har sluttet å utøve sine funksjoner, skal de strengere tiltakene brukes i minst 18 måneder og til personen ikke lenger anses å utgjøre en risiko for hvitvasking eller finansiering av terrorisme. Bestemmelsene om personer i politisk eksponert stilling skal også gjelde familiemedlemmer og kjente medarbeidere av personer i en politisk eksponert stilling, såkalte RCAer.

population register

Example respons Norsk person

{
 "posts": [
  {
   "nationalRegistryChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "personalNumber": "193701308888",
   "hasHistory": true,
   "secrecyChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "secrecyMarked": false,
   "details": [
    {
     "dateFrom": "2010-02-02T00:00",
     "dateTo": "9999-12-31T00:00",
     "notificationName": "Etternavn3542, Christina Birgitta",
     "firstName": "Christina Birgitta Ulrika",
     "givenName": 20,
     "middleName": "Thomeaus",
     "surName": "Etternavn3542",
     "gender": "F",
     "birthDate": "1937-01-30T00:00"
    }
   ],
   "address": {
    "nationalRegistrationAddress": [
     {
      "dateFrom": "2015-12-18T00:00",
      "dateTo": "9999-12-31T00:00",
      "registrationDate": "2003-01-01T00:00",
      "deliveryAddress2": "Gatan142 8",
      "postalNumber": "11146",
      "city": "STOCKHOLM",
      "districtCode": "215025",
      "communeCode": "80",
      "countyCode": "01"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

{"message":"For utviklere!"}

Test API i sandbox-miljøet vårt. Det er gratis.

Docs: app.roaring.io/developer/apis

Want to know more?