PEP

Politisk Eksponert Person (PEP)

Politisk Eksponert Person (PEP)

Sjekk om personen er registrert som PEP (Politisk Eksponert Person).

PEP

PEP - Politisk Eksponert Person

Denne API-en viser om et individ er en såkalt politisk eksponert person (PEP), relativ eller nær tilknyttet (RCA) til en PEP. Hvis selskapet ditt er dekket av hvitvaskingsloven, må du alltid kontrollere om kunden er en PEP eller RCA når du inngår et forretningsforhold.

Vi tilbyr verifisering mot den mest omfattende og oppdaterte PEP-listen i Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland). PEP-kontrollen er en del av KYC-prosessen og er obligatorisk i likhet med kravet om å sjekke kunden mot sanksjonslister og kontroll av reelle rettighetshaver.

Med Roaring kan du sjekke folk mot PEP-listen gjennom API eller webtjeneste og også overvåke PEP-status over tid via våre overvåkingstjenester.

Tilgjengelige land

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

finsk flagga Finland

dansk flagga Danmark

PEP

Vanlige bruksområder

 • AML Compliance
 • KYC, kundekunnskap
 • Verifisere kundeinformasjon

Content


Birth Date

Social Security Number

Gender

Name

PEP Status

RCA: Relation Type

Role Type

Country

Address

“Gjennom overvåkingstjenesten kan vi automatisk oppdatere informasjon, noe som har effektivisert prosessen for kundekunnskap.”

Patrik Jeppsson Product Development | Söderberg & Partners
cdd customer due diligence 2

Mer om PEP

En PEP (Politisk Eksponert Person) anses å være en person som har, eller har hatt, en viktig offentlig funksjon i et land, som statsoverhode eller regjering, statsråd eller dommer ved Høyesterett. I tillegg betraktes også en person som har eller har hatt en funksjon i ledelsen av en internasjonal organisasjon som en PEP. Et selskap må ta de risikobaserte tiltakene som trengs for å avgjøre om en kunde skal betraktes som en person i en politisk eksponert posisjon.

Når en person i en politisk eksponert stilling har sluttet å utøve sine funksjoner, skal de strengere tiltakene brukes i minst 18 måneder og til personen ikke lenger anses å utgjøre en risiko for hvitvasking eller finansiering av terrorisme. Bestemmelsene om personer i politisk eksponert stilling skal også gjelde familiemedlemmer og kjente medarbeidere av personer i en politisk eksponert stilling, såkalte RCAer.

{"message":"For utviklere!"}

Test API i sandbox-miljøet vårt. Det er gratis.

Docs: app.roaring.io/developer/apis

Eksempel svar

{
 "pep": true,
 "rca": false,
 "ssns": [
  {
   "ssnTypeId": 1,
   "ssnType": "SwePersonalNumber",
   "currentSsn": "193103249078"
  }
 ],
 "gender": "Male",
 "birthDate": "1931-03-24",
 "imageLink": "https://image.freepik.com/free-icon/protected-person-of-secret-service_318-64589.jpg",
 "pepCountries": [
  "Sweden"
 ],
 "names": [
  {
   "firstName": "Jan",
   "lastName": "Bananberg",
   "nameTypeId": "3",
   "nameType": "Primary name"
  },
  {
   "firstName": "Jan Erik",
   "lastName": "Bananberg",
   "nameTypeId": "4",
   "nameType": "National registry name"
  }
 ],
 "roles": [
  {
   "roleDescription": "Riksdagsledamot",
   "countryOfJurisdiction": "SWE",
   "fromDateYear": 1992,
   "fromDateMonth": 10,
   "fromDateDay": 3,
   "active": false,
   "baseRoleCategoryId": 9,
   "baseRoleCategoryName": "Members of parliament",
   "detailedRoleCategoryId": 54,
   "detailedRoleCategoryName": "Member of national parliament"
  },
  {
   "roleDescription": "Riksdagsledamot",
   "countryOfJurisdiction": "SWE",
   "fromDateYear": 2006,
   "fromDateMonth": 10,
   "fromDateDay": 2,
   "active": false,
   "baseRoleCategoryId": 9,
   "baseRoleCategoryName": "Members of parliament",
   "detailedRoleCategoryId": 54,
   "detailedRoleCategoryName": "Member of national parliament"
  }
 ],
 "relations": [
  {
   "relationPersonId": 55001,
   "relationTypeId": 6,
   "relationType": "Partner"
  },
  {
   "relationPersonId": 55002,
   "relationTypeId": 9,
   "relationType": "Daughter-in-law"
  },
  {
   "relationPersonId": 55003,
   "relationTypeId": 7,
   "relationType": "Son"
  }
 ],
 "personId": 55000
}

Want to know more?