PEP

Politisk Eksponert Person (PEP) 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰 🇫🇮

Politisk Eksponert Person (PEP)

Sjekk om personen er registrert som PEP (Politisk Eksponert Person)

Roaring PEP Icon

Politisk Eksponert Person (PEP)

Tjenesten gir informasjon om en person er i en politisk eksponert posisjon (PEP). Du må alltid kontrollere om kunden er PEP når du skal innlede en forretningsrelasjon og du omfattes av Hvitvaskingsloven. Vi tilbyr kontroll mot Nordens mest omfattende og oppdaterte PEP-liste.

Å kontrollere PEP er en del av KYC (Know-Your-Customer) på samme måte som kontroll mot sanksjonslister og reell rettighetshaver.

Med Roaring kan du enkelt finne ut om en person er politisk eksponert. Les mer om tjenestene våre her.

Innhold

Personinformasjon
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Kjønn
 • Personnummer (kun på svenske personer)
 • Fødselsdato og etternavn for norske personer
 • Bilde, lenke til bilde av personen
 • Dato

Relasjoner
 • Relasjons-ID
 • Type relasjon

Roller
 • Rollebeskrivelse: medlem av nasjonalforsamlingen
 • Land: Sverige, Norge, Danmark eller Finland
 • Dato: fra – til
 • Aktiv: Ja/nei
 • Kategori: Members of parliament
 • Detaljert kategori: Member of national parliament
Personinformasjon
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Bilde, lenke til bilde av personen
 • Dato

Relasjoner
 • Relasjons-ID
 • Type relasjon

Roller
 • Rollebeskrivelse: medlem av nasjonalforsamlingen
 • Land: Sverige, Norge, Danmark eller Finland
 • Dato: fra – til
 • Aktiv: Ja/nei
 • Kategori: Members of parliament
 • Detaljert kategori: Member of national parliament
Personinformasjon
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Bilde, lenke til bilde av personen
 • Dato

Relasjoner
 • Relasjons-ID
 • Type relasjon

Roller
 • Rollebeskrivelse: medlem av nasjonalforsamlingen
 • Land: Sverige, Norge, Danmark eller Finland
 • Dato: fra – til
 • Aktiv: Ja/nei
 • Kategori: Members of parliament
 • Detaljert kategori: Member of national parliament
Personinformasjon
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Bilde, lenke til bilde av personen
 • Dato

Relasjoner
 • Relasjons-ID
 • Type relasjon

Roller
 • Rollebeskrivelse: medlem av nasjonalforsamlingen
 • Land: Sverige, Norge, Danmark eller Finland
 • Dato: fra – til
 • Aktiv: Ja/nei
 • Kategori: Members of parliament
 • Detaljert kategori: Member of national parliament
PEP

Några vanliga användningsområden

 • Penningtvätt (AML)
 • Känn din kund (KYK)
 • Compliance

Denne API viser om en person er en Politisk Eksponert Person (PEP) eller nære familiemedlem eller kjent medarbeidere (RCA) til en PEP. Hvis selskapet ditt er omfattet av Hvitvaskingsloven, må du alltid bekrefte om kunden er en PEP eller RCA når du inngår et forretningsforhold. Vi tilbyr sjekk mot den mest omfattende og oppdaterte PEP-listen i Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland). PEP-kontrollen er en del av kjenn-din-kunde-prosessen kalt KDK (Kjenn Din Kunde) og er obligatorisk akkurat som kravet om å sjekke kunden mot Sanksjonslister og sjekke om et selskap har noen Reelle Rettighetshavere.

Tilgjenglige land

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

finsk flagga Finland

dansk flagga Danmark

Hva betyr PEP?

Med en politisk eksponert person menes en person som har, eller har hatt, en viktig offentlig funksjon i et land, for eksempel stats- eller regjeringssjefer, ministre eller høyesterettsdommere. Som politisk eksponert person regnes også en person som har eller har hatt en funksjon i ledelsen i en internasjonal organisasjon.

Et foretak skal gjennomføre de risikobaserte tiltakene som er nødvendig for å avgjøre om en kunde er å betrakte som en politisk eksponert person. Dette gjelder uansett om kunden inngår en forretningsforbindelse med foretaket eller gjennomfører en enkelt transaksjon til en verdi på mer enn 15 000 euro, eller flere transaksjoner som sammenlagt utgjør minst dette beløpet.

Hvis en kunde er å betrakte som en politisk eksponert person, må foretaket, i tillegg til de grunnleggende kravene til kundekunnskap, gjennomføre forsterkede tiltak. Dette betyr at man alltid må finne ut hvor de midlene som håndteres innenfor rammen av forretningsforbindelsen eller den enkelte transaksjonen, kommer fra. I tillegg skal foretaket gjennomføre forsterket løpende oppfølging av forretningsforbindelsen og innhente godkjenning fra kompetent beslutningstaker i foretaket.

Når en politisk eksponert person har opphørt å utøve sine funksjoner, skal bestemmelsene om strengere tiltak anvendes i minst 18 måneder, og inntil personen ikke lenger anses å utgjøre en risiko for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.

Bestemmelsene om politisk eksponerte personer skal også gjelde for familiemedlemmer og kjente medarbeidere til politisk eksponerte personer.

For utviklere

Har du allerede en konto? Logg inn

Eksempel svar

{
 "pep": true,
 "rca": false,
 "ssns": [
  {
   "ssnTypeId": 1,
   "ssnType": "SwePersonalNumber",
   "currentSsn": "193103249078"
  }
 ],
 "gender": "Male",
 "birthDate": "1931-03-24",
 "imageLink": "https://image.freepik.com/free-icon/protected-person-of-secret-service_318-64589.jpg",
 "pepCountries": [
  "Sweden"
 ],
 "names": [
  {
   "firstName": "Jan",
   "lastName": "Bananberg",
   "nameTypeId": "3",
   "nameType": "Primary name"
  },
  {
   "firstName": "Jan Erik",
   "lastName": "Bananberg",
   "nameTypeId": "4",
   "nameType": "National registry name"
  }
 ],
 "roles": [
  {
   "roleDescription": "Riksdagsledamot",
   "countryOfJurisdiction": "SWE",
   "fromDateYear": 1992,
   "fromDateMonth": 10,
   "fromDateDay": 3,
   "active": false,
   "baseRoleCategoryId": 9,
   "baseRoleCategoryName": "Members of parliament",
   "detailedRoleCategoryId": 54,
   "detailedRoleCategoryName": "Member of national parliament"
  },
  {
   "roleDescription": "Riksdagsledamot",
   "countryOfJurisdiction": "SWE",
   "fromDateYear": 2006,
   "fromDateMonth": 10,
   "fromDateDay": 2,
   "active": false,
   "baseRoleCategoryId": 9,
   "baseRoleCategoryName": "Members of parliament",
   "detailedRoleCategoryId": 54,
   "detailedRoleCategoryName": "Member of national parliament"
  }
 ],
 "relations": [
  {
   "relationPersonId": 55001,
   "relationTypeId": 6,
   "relationType": "Partner"
  },
  {
   "relationPersonId": 55002,
   "relationTypeId": 9,
   "relationType": "Daughter-in-law"
  },
  {
   "relationPersonId": 55003,
   "relationTypeId": 7,
   "relationType": "Son"
  }
 ],
 "personId": 55000
}