Politisk Eksponert Person (PEP)

Politisk Eksponert Person (PEP)

Sjekk PEP-lister for å sikre compliance, minimere risiko og gjennomføre risikovurderinger.

 • Reduser risikoen for hvitvasking og sørg for at du overholder kravene
 • Styrk dine KYC- og risikoprosesser med PEP-informasjon
 • Spar tid, reduser kostnader og unngå risikoen for menneskelige feil
PEP

Use cases

Bruk vår PEP-tjeneste til å samle inn, verifisere og overvåke viktige KYC-data.
PEP api

Anti-hvitvasking

Gjennomfør korrekte KYC-kontroller i din AML prosess med oppdatert PEP data i hele Norden.

Automatiser prosessen med hjelp av API og kjenn deg trygg med at dataene er korrekte og oppdaterte.

PEP list check

Risikovurdering

Spar tid i din due diligence prosess og sikre at dine forretningsmessige relasjone er trygge.

Ta bort tidkrevende manuelle oppslag og risiko for kostbare menneskelige feil.

PEP politically exposed person

Onboarding av kunder

Ikke spør befintlige eller potensielle kunder om de er PEP!

Bruk i stedet Roaring for å automatisere datainnsamling og verifisering, monitorere endringer og forbedre dine kundereiser.

Tilgjengelighet

PEP & RCA data er tilgjengelige i følgende Roaring produkter:

Tekniske detaljer

PEP & RCA data via API og webhooks som utviklere setter pris på

Denne tjenesten viser om en person er en såkalt politisk eksponert person (PEP), eller en slektning eller nærstående (RCA) til en PEP. Vi tilbyr verifisering mot den mest omfattende og oppdaterte PEP-listen i Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland).

Politisk eksponerte personer (PEP) blir klasset som "høyrisiko" av finansinstitusjoner da de er ekstra utsatte for bestikkelser og korrupsjonsforsøk. Finansinstitusjoner har ikke forbud mot å åpne kontoer for PEP-er. Hvitvaskingsloven har imidlertid strenge regler og prosesskrav for at finansinstitusjoner skal oppdage og notere PEP-status på grunn av risikoene som eksisterer.

Roaring gir sanntidstilgang til PEP- og RCA-data på nordisk eller globalt nivå. Våre tjenester gjør deg i stand til å inkorporere PEP-data i din egen prosessflyt og gir en robust og effektiv måte å redusere den første risikoen på, samtidig som du sikrer overholdelse av regelverket.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel respons:

{
 "birthDate": "1929-08-18",
 "gender": "Female",
 "imageLink": "https://image.freepik.com/free-icon/protected-person-of-secret-service_318-64589.jpg",
 "names": [
  {
   "firstName": "Karin",
   "lastName": "Bananberg",
   "nameType": "Primary name",
   "nameTypeId": 3
  },
  {
   "firstName": "Karin Margareta",
   "lastName": "Bananberg",
   "nameType": "National registry name",
   "nameTypeId": 4
  }
 ],
 "pep": true,
 "pepCountries": [
  "Sweden"
 ],
 "personId": 55001,
 "rca": true,
 "relations": [
  {
   "relationPersonId": 55000,
   "relationType": "Partner",
   "relationTypeId": 6
  },
  {
   "relationPersonId": 55002,
   "relationType": "Daughter-in-law",
   "relationTypeId": 9
  },
  {
   "relationPersonId": 55003,
   "relationType": "Son",
   "relationTypeId": 7
  }
 ],
 "roles": [
  {
   "active": false,
   "baseRoleCategoryId": 7,
   "baseRoleCategoryName": "High officers",
   "countryOfJurisdiction": "SWE",
   "detailedRoleCategoryId": 38,
   "detailedRoleCategoryName": "Rear Admiral",
   "roleDescription": "Specialattaché EU, Sveriges Försvarsmakt"
  }
 ],
 "ssns": [
  {
   "currentSsn": "192908187541",
   "ssnType": "SwePersonalNumber",
   "ssnTypeId": 1
  }
 ]
}

Er dere klare for å optimere deres KYC-prosesse?