Konserntre

Konserntre

Konserntre viser alle selskaper som er en del av et konsern og dens eierforhold

Organisation Structure Icon

Konserntre

Viser alle selskaper som er en del av en konsern og dens eierforhold.

Viser morselskapet og datterselskapene, samt hvor stor prosent selskapene eier i hverandre.

Lar dere sjekke eierskap som er en del av kjenn-din-kunde-prosessen kalt KYC (Know Your Customer / Kjenn Din Kunde) og er obligatorisk akkurat som kravet om å sjekke kunden mot PEP- og Sanksjonslister og sjekke om et selskap har noen Reelle Rettighetshavere.

Tilgjenglige land

Svensk flagga Sverige

Tilgjenglig via

Roaring API

Roaring Web

firmatecknarkombinationer

Vanlige bruksområder

 • Kjenn Din Kunde (KYC)
 • Anti-hvitvasking (AML)
 • Regulatorisk etterlevelse

Content

Company id

N/A

N/A

N/A

Company name

N/A

N/A

N/A

Country

N/A

N/A

N/A

Group companies

N/A

N/A

N/A

Change date

N/A

N/A

N/A

{"message":"For Utviklere!"}

Test APIet i vår sandbox. Det er gratis så lenge du vill!

Dokumentasjon: app.roaring.io/developer/apis

Eksempel på respons:

{
  "companyId": "5562121212",
  "timestamp": 1565481600,
  "companyName": "Company AB",
  "countryCode": "SE",
  "latestChangeDate": "20190808",
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "Group structure exists"
  },
  "groupCompanies": [
    {
      "companyId": "5562121213",
      "companyName": "Company 2 AB",
      "motherCompanyId": "5562121212",
      "ownedPercentage": 100,
      "countryCode": "SE",
      "companyLevel": 1
    },
    {
      "companyId": "5562121214",
      "companyName": "Company 3 AB",
      "motherCompanyId": "5562121212",
      "ownedPercentage": 100,
      "countryCode": "SE",
      "companyLevel": 1
    }
  ]
}

Vil du vite mer?