Hvitvaskingsregister

Hvitvaskingsregister

Forbedre screeningsprosessen for å unngå risiko og sikre overholdelse av regelverket.

 • Sjekk prospekter og kunder for å redusere risikoen
 • Kvalitetssikre KYC-prosessen og risikovurdering
 • Spar tid ved å automatisere tidkrevende AML- prosesser
hvitvaskingsregister

Use cases

Undersøk selskaper for å se om de er registrert i det svenske hvitvaskingsregisteret.
legal information api 2

Compliance & Risiko

Minimer risikoen i dine forretningsforhold, samtidig som du sikrer overholdelse av regelverket.

Hvitvaskingsregisteret muliggjør kontroll av eventuelle treff i registeret av dine kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

legal information api data

Due Diligence

Spar tid på å gjennomføre bakgrunnskontroller og due diligence prosesser.

Sjekk selskaper via Hvitvaskingsregisteret for å vurdere risikoen for mulig eksponering for aktiviteter knyttet til hvitvasking.

Tilgjengelighet

Hvitvaskingregisteret er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Sjekk om selskaper er registrert i hvitvaskingsregisteret

Hvitvaskingsregisteret inneholder selskaper som løper større risiko for å rammes av hvitvasking. Bedrifter og virksomheter som kan være særlig utsatt for hvitvasking skal registreres. Dette kan for eksempel dreie seg om selskaper fra en bestemt bransje, selskaper som håndterer kontanter og lignende.

Tjenesten krever inntasting av organisasjonsnummer og svarer for eksempel med følgende informasjon:

CompanyId: 560100-0200
Company name: Johansson-Johansson
Registration Date & Time: 2017-05-16T09:48:53
Change Date: 2020-11-05
Addresses
CoAddress: Hus 128
Address: Övre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264
Postal Number: 016 75
County: Gävstad
Country Code: SE
Country: Sverige
Email Address: karl.larsson@gmail.com
Phone Number: 073-430-9980

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel svar:

{
 "records": [
  {
   "companyId": "5601000234",
   "companyName": "Svensson, Svensson HB",
   "registrationDateTime": "2013-10-07T12:33:09",
   "changeDate": "2020-11-05",
   "contacts": [
    {
     "coAddress": "Lgh. 519",
     "address": "Backgärdet 06, Lyckberg, NV 92107",
     "postalNumber": "48043",
     "county": "Båhamn",
     "countryCode": "SE",
     "country": "Sverige",
     "emailAddress": "maria.larsson@hotmail.com",
     "phoneNumber": "076-701-4424"
    }
   ],
   "operations": [
    {
     "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning",
     "notifiableOperationText": ""
    }
   ],
   "supervisoryAuthority": "LST12"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Klar til å optimere prosessen din?