HvitvaskingsregisterNYHET 

Hvitvaskingsregister

Hvitvaskingsregisteret inneholder selskaper som kan bli berørt av hvitvasking.

Hvitvaskingsregister

Hvitvaskingsregisteret inneholder selskaper som kan bli berørt av hvitvasking. Bedrifter og virksomheter som kan være særlig rammet av hvitvasking av penger, må registreres.

Roarings API for Hvitvaskingsregister gir følgende svar.

 • Organisasjonsnummer: 560100-0200
 • Foretaksnavn:  Johansson-Johansson
 • Registreringsdato: 2017-05-16T09:48:53
 • Forandringsdato: 2020-11-05
 • Adresser
  • co Adress: Hus 128
  • Adress: Övre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264
  • Postnummer: 016 75
  • Fylke: Gävstad
  • Landskode: SE
  • Land: Sverige
  • E-post: karl.larsson@gmail.com
  • Telefonnummer: 073-430-9980
aml registry

Noen vanlige bruksområder

 • Anti Hvitvasking (AML)
 • Kjenn din kunde (KYK)
 • Compliance

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company id

N/A

N/A

N/A

Company name

N/A

N/A

N/A

Registration date

N/A

N/A

N/A

Supervisory authority

N/A

N/A

N/A

Register mot hvitvasking

Bedrifter og personer som har til hensikt å drive en viss type forretningsvirksomhet er forpliktet til å registrere seg i registeret mot hvitvasking.

Disse må registrere seg for hvitvaskingsregisteret: ·

 • Profesjonell handel med varer relatert til salg eller kjøp mot kontant betaling tilsvarende 5000 EUR eller mer. For eksempel bilforhandlere, gullsmeder, kunst- og antikvitetshandlere.
 • Profesjonelle aktiviteter knyttet til regnskaps- eller revisjonstjenester, for eksempel regnskapskonsulenter, som ikke utføres av en godkjent eller autorisert regnskapsfører eller registrert regnskapsfirma.
 • Profesjonelle aktiviteter som består i å gi råd for å påvirke størrelsen på en skatt eller avgift, for eksempel skatterådgivere.
 • Uavhengige advokater som opptrer i en klients navn på deres vegne for for eksempel visse økonomiske transaksjoner og eiendomstransaksjoner.
 • Danning av juridiske personer, salg av nyopprettede aksjeselskaper og mekling av juridiske personer, for eksempel selskapsmeglere og selskapsdirektører.
 • Tilveiebringelse av et registrert kontor eller postadresse og tilknyttede tjenester, for eksempel kontorhotell og postkassebedrifter.
 • Profesjonell utførelse av funksjon som styremedlem eller selskapsrettslig ansvarlig som selskapsmedlem i et ansvarlig selskap- eller kommandittselskap eller i en lignende stilling.
 • Profesjonelle aktiviteter knyttet til mekling, lagring eller handel med kunsthåndverk, noe som betyr at et betalt eller mottatt beløp tilsvarer 10 000 euro eller mer.

Example response:

{
 "records": [
  {
   "companyId": "5601000234",
   "companyName": "Svensson, Svensson HB",
   "registrationDateTime": "2013-10-07T12:33:09",
   "changeDate": "2020-11-05",
   "contacts": [
    {
     "coAddress": "Lgh. 519",
     "address": "Backgärdet 06, Lyckberg, NV 92107",
     "postalNumber": "48043",
     "county": "Båhamn",
     "countryCode": "SE",
     "country": "Sverige",
     "emailAddress": "maria.larsson@hotmail.com",
     "phoneNumber": "076-701-4424"
    }
   ],
   "operations": [
    {
     "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning",
     "notifiableOperationText": ""
    }
   ],
   "supervisoryAuthority": "LST12"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

{"message":"For Utviklere!"}

Prøv APIet i vår sandbox-miljø. Det er gratis så lenge du vil!

Dokumentasjon: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vite mer?