Hvitvaskingsregister 🇸🇪NYHET 

Hvitvaskingsregister

Hvitvaskingsregisteret inneholder selskaper som kan bli berørt av hvitvasking.

Hvitvaskingsregister

Hvitvaskingsregisteret inneholder selskaper som kan bli berørt av hvitvasking. Bedrifter og virksomheter som kan være særlig rammet av hvitvasking av penger, må registreres.

Innhold

Roarings API for Hvitvaskingsregister gir følgende svar.

 • Organisasjonsnummer: 560100-0200
 • Foretaksnavn:  Johansson-Johansson
 • Registreringsdato: 2017-05-16T09:48:53
 • Forandringsdato: 2020-11-05
 • Adresser
  • co Adress: Hus 128
  • Adress: Ă–vre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264
  • Postnummer: 016 75
  • Fylke: Gävstad
  • Landskode: SE
  • Land: Sverige
  • E-post: karl.larsson@gmail.com
  • Telefonnummer: 073-430-9980

Noen vanlige bruksomrĂĄder

 • Anti Hvitvasking (AML)
 • Kjenn din kunde (KYK)
 • Compliance
Tillgjenglig via

Roaring API Icon Roaring API

Tillgjenglige land

Svensk flagga Sverige

Register mot hvitvasking

Bedrifter og personer som har til hensikt ĂĄ drive en viss type forretningsvirksomhet er forpliktet til ĂĄ registrere seg i registeret mot hvitvasking.

Disse må registrere seg for hvitvaskingsregisteret: ·

 • Profesjonell handel med varer relatert til salg eller kjøp mot kontant betaling tilsvarende 5000 EUR eller mer. For eksempel bilforhandlere, gullsmeder, kunst- og antikvitetshandlere.
 • Profesjonelle aktiviteter knyttet til regnskaps- eller revisjonstjenester, for eksempel regnskapskonsulenter, som ikke utføres av en godkjent eller autorisert regnskapsfører eller registrert regnskapsfirma.
 • Profesjonelle aktiviteter som bestĂĄr i ĂĄ gi rĂĄd for ĂĄ pĂĄvirke størrelsen pĂĄ en skatt eller avgift, for eksempel skatterĂĄdgivere.
 • Uavhengige advokater som opptrer i en klients navn pĂĄ deres vegne for for eksempel visse økonomiske transaksjoner og eiendomstransaksjoner.
 • Danning av juridiske personer, salg av nyopprettede aksjeselskaper og mekling av juridiske personer, for eksempel selskapsmeglere og selskapsdirektører.
 • Tilveiebringelse av et registrert kontor eller postadresse og tilknyttede tjenester, for eksempel kontorhotell og postkassebedrifter.
 • Profesjonell utførelse av funksjon som styremedlem eller selskapsrettslig ansvarlig som selskapsmedlem i et ansvarlig selskap- eller kommandittselskap eller i en lignende stilling.
 • Profesjonelle aktiviteter knyttet til mekling, lagring eller handel med kunsthĂĄndverk, noe som betyr at et betalt eller mottatt beløp tilsvarer 10 000 euro eller mer.

 

For utviklere

Har du allerede en konto? Logg inn

Exsempel respons:
{
 "records": [
  {
   "companyId": "5601000200",
   "companyName": "Johansson-Johansson",
   "registrationDateTime": "2017-05-16T09:48:53",
   "changeDate": "2020-11-05",
   "addresses": [
    {
     "coAddress": "Hus 128",
     "address": "Övre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264",
     "postalNumber": "01675",
     "county": "Gävstad",
     "countryCode": "SE",
     "country": "Sverige",
     "emailAddress": "karl.larsson@gmail.com",
     "phoneNumber": "073-430-9980"
    }
   ],
   "operations": [
    {
     "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning"
    }
   ],
   "supervisoryAuthority": "LST14"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }