ForetakssøkGRATIS 

Foretakssøk

Søk etter norske selskaper med firmanavn og filtre som beliggenhet, bransje, salg og mer.

Foretakssøk

Tjenesten Foretakssøk gjør det enkelt å finne kunder.

Med Foretakssøk går det fort og lett å lage utvalg av foretak basert på variabler som geografi, foretaksform, omsetning, antall ansatte osv., det er f.eks. perfekt for å lage prospektlister.

company search

Vanlige bruksområder

 • Hvitvasking (AML)
 • Kjenn din kunde (KYC)
 • Compliance
 • Prospekt-lister

Content

Følgende søkeparametere og metrics er tilgjengelige i APIen til foretakssøk.

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

Company name

Town


Commune

Zip code

Industry code

Legal form

Status

Number of employees

Revenue

VAT registered

Avansert Søk

Tjenesten kan også brukes som et detaljert eller avansert foretakssøk der du kan søke frem foretak ved hjelp av tekstsøk og utvalgsvariabler.

 

Tekstsøk med variabler

Tjenesten gjør det mulig å søke fram et bestemt foretak via tekst søk, men det er også mulig å avgrense et søk om man ikke vet det nøyaktige navnet, geografisk plassering etc. (trefflisten kan max returnere 1000 foretak av gangen). Se eksempel nedenfor.

Lag et utvalg av selskaper

Med denne funksjonen blir det enklere å finne nye kunder. Gjennom å angi utvalgs-variabler som geografi, omsetning, antall ansatte etc, kan man enkelt lage prospektlister og segmentere. Nedenfor vises et eksempel på hvordan en slik løsning kan se ut.

company search

Example response:

{
 "hitCount": 2,
 "hits": [
  {
   "companyName": "Roaring Apps AB",
   "legalGroupCode": "AB",
   "legalGroupText": "Privat aktiebolag",
   "town": "TÄBY",
   "links": [
    {
     "type": "company_economy_overview",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/economy-overview/_re9ff68c3edaf0372a6a301b782269b42"
    },
    {
     "type": "company_establishments",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/establishment/_re9ff68c3edaf0372a6a301b782269b42"
    },
    {
     "type": "company_signatory",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/signatory/_re9ff68c3edaf0372a6a301b782269b42"
    },
    {
     "type": "company_overview",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/overview/_re9ff68c3edaf0372a6a301b782269b42"
    },
    {
     "type": "company_board_members",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/board-members/_re9ff68c3edaf0372a6a301b782269b42"
    }
   ]
  },
  {
   "companyName": "Roaring Group AB",
   "legalGroupCode": "AB",
   "legalGroupText": "Privat aktiebolag",
   "town": "TÄBY",
   "links": [
    {
     "type": "company_economy_overview",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/economy-overview/_r47fcd1a64d7a3c224f4e3c114b2d8f30"
    },
    {
     "type": "company_establishments",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/establishment/_r47fcd1a64d7a3c224f4e3c114b2d8f30"
    },
    {
     "type": "company_signatory",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/signatory/_r47fcd1a64d7a3c224f4e3c114b2d8f30"
    },
    {
     "type": "company_overview",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/overview/_r47fcd1a64d7a3c224f4e3c114b2d8f30"
    },
    {
     "type": "company_board_members",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/board-members/_r47fcd1a64d7a3c224f4e3c114b2d8f30"
    }
   ]
  }
 ],
 "requests": [
  {
   "type": "company_economy_overview",
   "method": "POST",
   "url": "https://api.roaring.io/se/company/economy-overview",
   "payload": {
    "requestKey": "6259c65e-4724-4be5-9698-b451a5962e6a"
   }
  },
  {
   "type": "company_establishments",
   "method": "POST",
   "url": "https://api.roaring.io/se/company/establishment",
   "payload": {
    "requestKey": "6259c65e-4724-4be5-9698-b451a5962e6a"
   }
  },
  {
   "type": "company_signatory",
   "method": "POST",
   "url": "https://api.roaring.io/se/company/signatory",
   "payload": {
    "requestKey": "6259c65e-4724-4be5-9698-b451a5962e6a"
   }
  },
  {
   "type": "company_overview",
   "method": "POST",
   "url": "https://api.roaring.io/se/company/overview",
   "payload": {
    "requestKey": "6259c65e-4724-4be5-9698-b451a5962e6a"
   }
  },
  {
   "type": "company_board_members",
   "method": "POST",
   "url": "https://api.roaring.io/se/company/board-members",
   "payload": {
    "requestKey": "6259c65e-4724-4be5-9698-b451a5962e6a"
   }
  }
 ],
 "metrics": {
  "zipCode": {
   "18362": 2
  },
  "town": {
   "täby": 2
  },
  "legalGroupCode": {
   "ab": 2
  },
  "numberEmployees": {
   "200-499": 0,
   "5-9": 0,
   "20-49": 0,
   "100-199": 0,
   ">10000": 0,
   "1000-1499": 0,
   "500-999": 0,
   "1500-1999": 0,
   "2000-2999": 0,
   "50-99": 0,
   "4000-4999": 0,
   "<1": 1,
   "3000-3999": 0,
   "1-4": 1,
   "5000-9999": 0,
   "10-19": 0
  },
  "county": {
   "stockholm": 2
  },
  "netTurnover": {
   "1000000-4999999": 0,
   "<1": 0,
   ">10000000": 0,
   "5000000-9999999": 0,
   "100000-499999": 0,
   "1000-4999": 0,
   "500-999": 0,
   "10000-49999": 0,
   "5000-9999": 0,
   "1-499": 2,
   "50000-99999": 0,
   "500000-999999": 0
  },
  "statusCode": {
   "100": 1,
   "109": 1
  },
  "industryCode": {
   "58210": 1,
   "62010": 1,
  }
 }
}

{"message":"For Utviklere!"}

Test APIet i vår sandbox. Det er gratis så lenge du vil!

Dokumentasjon: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vite mer?