Foretaksinformasjon + historie

Foretaksinformasjon

Ta smartere avgjørelser med korrekte og oppdaterte data om dine kunder, partnere og leverandører.

 • Sørg for at du har riktig data, til rett tid
 • Automatiser tidkrevende og manuelle oppgaver
 • Rask onboarding eller checkout-løsning for B2B kunder
Foretaksinformasjon api

Use cases

Bruk vårt API, Webhooks og web app for å samle inn, oppdatere og overvåke grunnleggende bedriftsdetaljer.
company information

Onboarding & Checkout

Tilby en smidig digital onboarding eller checkout prosess for dine bedriftskunder.

Sjekk data og forhåndsutfyll felt som firmanavn, adresse og status automatisk.

company information webhook

Datakvalitet

Å ha korrekte data til rett tid er avgjørende.

Unngå dårlige data forårsaket av kostbare menneskelige feil, feilstavinger eller analoge blanketter, med vårt API.

Foretaksinformasjon API data

Prospektering & Salg

Velg ut og få tak i dine drømmekunder!

Våre data inneholder status, antall ansatte, adresser, bransje og mye mer for alle selskaper i Norden og Spania.

Tilgjengelighet

Foretaksinformasjon er tilgjengelig i følgende Roaring produkter:

Tekniske detaljer

Hent, verifiser og overvåk grunnleggende forretningsinformasjon

Tjenesten inneholder nåværende og historisk forretningsinformasjon som firmanavn, adresse, status, antall ansatte, bransje- og skatteinformasjon.

Med vårt endepunkt for historisk informasjon kan du også se tidligere endringer som har skjedd, for eksempel om en administrerende direktør er byttet ut, nye adresser eller endringer i status/registreringsinformasjon. Dette er ofte en indikasjon som kan brukes til å vurdere potensiell risiko i forretningsforhold.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til bl.a:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Example response:

{
 "records": [
  {
   "address": "Hededalsvägen 20",
   "changeDate": "2016-12-10",
   "commune": "MUNKEDAL",
   "companyId": "5564866803",
   "companyName": "Aronfors Bygg och Teknik Aktiebolag",
   "companyRegistrationDate": "19940425",
   "county": "VÄSTRA GÖTALAND",
   "employerContributionReg": true,
   "employerContributionRegDate": "19940101",
   "industryCode": "41200",
   "industryText": "Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader",
   "legalGroupCode": "AB",
   "legalGroupText": "Privat aktiebolag",
   "numberCompanyUnits": 1,
   "numberEmployeesInterval": "1-4 anställda",
   "phoneNumber": "0524-12500",
   "preliminaryTaxReg": true,
   "preliminaryTaxRegDate": "19940101",
   "severalCompanyName": false,
   "statusCode": "100",
   "statusDateFrom": "19940425",
   "statusTextDetailed": "Aktivt",
   "statusTextHigh": "Aktivt",
   "topDirectorFunction": "Verkställande direktör",
   "topDirectorName": "Nils-Eric Forslund",
   "town": "MUNKEDAL",
   "vatReg": true,
   "vatRegDate": "1994-01",
   "visitAddress": "Hededalsvägen 20",
   "visitCommune": "MUNKEDAL",
   "visitCounty": "VÄSTRA GÖTALAND",
   "visitStreet": "Hededalsvägen",
   "visitTown": "Munkedal",
   "visitZipCode": "45534",
   "zipCode": "45534"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Klar til å optimere prosessen din?