Foretaksinformasjon

Foretaksinformasjon

Grunnleggende forretningsinformasjon som adresse, status og skatteinformasjon.

Foretaksinformasjon

Tjenesten Foretaksinformasjon inneholder grunnleggende informasjon om alle foretak. Mange kunder bruker denne API-en til å hente nøyaktig og oppdatert informasjon om navn, adresse og andre kontaktopplysninger når de registrerer en kunde.

Brukes også til CRM, prospektering, utsendelser, leveringsinformasjon og kontroll av at kunder og leverandører er skatteregistrert.

Bare i Sverige skifter 180 000 selskaper og arbeidsplasser adresseinformasjon hvert år. Hold kunderegistret oppdatert med Roaring Overvåking, og du vil sørge for at du alltid har oppdatert kundeinformasjon og god datakvalitet.

company information

Vanlige bruksområder

 • Kunderegistrering
 • Verifisering av personopplysninger
 • Oppdaterer kundeinformasjon

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

Company Name

Registration Date

Status

Address

Legal Form

Industry

Phone Number

Tax Registration

Number of Employees

Registration Date

Eksempel:

{
 "companyId": "5565002000",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "statusCode": "100",
 "statusTextHigh": "Aktivt",
 "statusTextDetailed": "Aktivt",
 "statusDateFrom": "20130401",
 "companyName": "Företagsnamn Aktiebolag",
 "severalCompanyName": false,
 "address": "Stora Badhusgatan 28 A",
 "zipCode": "41121",
 "town": "GÖTEBORG",
 "commune": "GÖTEBORG",
 "county": "VÄSTRA GÖTALAND",
 "phoneNumber": "031-123123",
 "legalGroupCode": "AB",
 "legalGroupText": "Privat aktiebolag",
 "preliminaryTaxReg": "0",
 "companyRegistrationDate": "1994-12-12",
 "industryCode": "00009",
 "industryText": "Huvudnäring okänd",
 "numberEmployees": "0"
}

{"message":"For Utviklere!"}

Test APIet i vår sandbox. Det er gratis så lenge du vil!

Dokumentasjon: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vite mer?