Folkeregisteret

Folkeregisteret

Informasjon om alle personer som er folkeregistrert i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Folkeregisteret

Tjenesten gir deg tilgang til aktuelle persondata om alle folkeregistrerte personer i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Her er informasjon om aktuellt navn- og adresse, relasjoner, kjønn samt om en person er avdöd.

Med Roaring API kan du hente adresseinformasjon og mer fra personnummer, lage friksjonsfrie B2C onboarding og checkoutløsninger, verifisere informasjon om privatpersoner og mye mer. Tjenesten er også tilgjengelig for overvåking av data over tid.

Nedenfor er en presentasjon av hva tjenesten inneholder for hvert marked.

population register

Noen vanlige bruksområder:

 • Kunderegistrering medlemsregister
 • Checkoutløsning B2C
 • KYC
 • Bekreftelse av personopplysninger
 • Oppdatering av kundeinformasjon

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Social security number

Birth date

Name

Address

Mother tongue

Citizenship

Death information

Gender

Secrecy marked

Relations*

Guardian*

Real estate*

Income*

Congregation*

*Access requires special permission

“Konvertering og brukervennlighet har økt takket være at det har blitt raskt og enkelt å registrere seg som en ny kunde med Roarings API.”

Roaring & Convini
Nicklas Enqvist CTO | Convini Sverige

Enkel medlemsregistrering, KYC, onboarding eller checkout

Med vårt API Folkeregisteret kan du enkelt sjekke og verifisere kundeinformasjon og utføre KYC-sjekker. Du kan også bruke informasjonen til å skape effektiv medlemsregistreringer, onboarding av kunder eller e-commerce checkoutløsninger.

Fordi API-et kan bidra til å fylle ut informasjon basert på kundens angitte personnummer, blir prosessen raskere og friksjonen reduseres.

population register

Example response swedish person

{
 "posts": [
  {
   "nationalRegistryChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "personalNumber": "193701308888",
   "hasHistory": true,
   "secrecyChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "secrecyMarked": false,
   "details": [
    {
     "dateFrom": "2010-02-02T00:00",
     "dateTo": "9999-12-31T00:00",
     "notificationName": "Efternamn3542, Christina Birgitta",
     "firstName": "Christina Birgitta Ulrika",
     "givenName": 20,
     "middleName": "Thomeaus",
     "surName": "Efternamn3542",
     "gender": "F",
     "birthDate": "1937-01-30T00:00"
    }
   ],
   "address": {
    "nationalRegistrationAddress": [
     {
      "dateFrom": "2015-12-18T00:00",
      "dateTo": "9999-12-31T00:00",
      "registrationDate": "2003-01-01T00:00",
      "deliveryAddress2": "Gatan142 8",
      "postalNumber": "11146",
      "city": "STOCKHOLM",
      "districtCode": "215025",
      "communeCode": "80",
      "countyCode": "01"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

{"message":"For utviklere!"}

Test API i sandbox-miljøet vårt. Det er gratis så lenge du vil!

Docs: app.roaring.io/developer/apis