Folkeregisteret + historie

Folkeregisteret

Samle inn, verifiser og overvåk opplysninger fra folkeregistre i hele Norden.

 • Samle inn, verifiser og overvåk grunnleggende personlige detaljer
 • Bygg en problemfri checkout og onboarding-flyt
 • Sørg for at du har riktige opplysninger til rett tid
folkeregisteret

Bruksområder

Bruk våre folkeregistertjenester til å samle inn data om enkeltpersoner over hele Norden.
folkbokföringsregistret api

Datarensing

Oppdater adresseinformasjon eller legg historiske endringer til kundedataene dine.

Bruk vår smidige API, webapp eller webhook for å sikre at kundedataene dine er korrekte og oppdaterte.

folkbokföringsregistret api 2

Customer onboarding & Checkout

Samle inn data automatisk og forhåndsutfyll dem i checkout- eller onboardingprosessen din.

Gi kundene dine en problemfri kundereise og opplevelse.

folkbokföringsregistret api 3

AML compliance

Samle inn og verifiser grunnleggende opplysninger som en del av din KYC-prosess.

Kryssreferer deretter enkeltpersoner mot sanksjonslister, PEP-lister eller se om de er engasjert i virksomheter.

Tilgjengelighet

Folkeregisteret kan brukes i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Folkeregisteropplysninger gjennom en brukervennlig API, webhook eller webapp

Tjenesten omfatter alle personer som er registrert i Norden, og inneholder grunnleggende opplysninger som navn og adresse i svaret. Det finnes også informasjon om forhold, kjønn og om en person er død.

Med våre folkeregistertjenester kan du hente adresseinformasjon, historiske data, navn og relasjoner fra personnummer, lage smidige B2C onboarding/checkout-løsninger, verifisere informasjon om personer og mye mer. Tjenesten er også tilgjengelig for overvåking av data, slik at du er sikker på at du har nøyaktige data over tid.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til bl.a:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Testobjekter for alle APIer
 • Prøv API-funksjonen for å se svardata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Exempelsvar:

{
 "posts": [
  {
   "nationalRegistryChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "personalNumber": "193701308888",
   "hasHistory": true,
   "secrecyChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "secrecyMarked": false,
   "details": [
    {
     "dateFrom": "2010-02-02T00:00",
     "dateTo": "9999-12-31T00:00",
     "notificationName": "Efternamn3542, Christina Birgitta",
     "firstName": "Christina Birgitta Ulrika",
     "givenName": 20,
     "middleName": "Thomeaus",
     "surName": "Efternamn3542",
     "gender": "F",
     "birthDate": "1937-01-30T00:00"
    }
   ],
   "address": {
    "nationalRegistrationAddress": [
     {
      "dateFrom": "2015-12-18T00:00",
      "dateTo": "9999-12-31T00:00",
      "registrationDate": "2003-01-01T00:00",
      "deliveryAddress2": "Gatan142 8",
      "postalNumber": "11146",
      "city": "STOCKHOLM",
      "districtCode": "215025",
      "communeCode": "80",
      "countyCode": "01"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

Oversikt over API-svarets innhold

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Social security number

Birth date

Name

Address

Mother tongue

Citizenship

Death information

Gender

Secrecy marked

Relations*

Guardian*

Real estate*

Income*

Congregation*

History

*Tilgang krever spesiell tillatelse

Er du klar til å forbedre prosessen din?