Folkbokföringsregistret

Folkeregisteret 🇸🇪 🇳🇴 🇫🇮

Folkeregisteret

Informasjon om alle personer som er folkeregistrert i Sverige, Norge og Finland.

folkbokföringsregistret 2

Folkeregisteret

Tjenesten gir deg tilgang til aktuelle persondata om alle folkeregistrerte personer i Sverige, Norge og Finland. Her er informasjon om aktuellt navn- og adresse, relasjoner, kjønn samt om en person er avdöd.

Innhold

Aktuell informasjon
 • Personnummer: 19010101-1234
 • Status: Avdød, utvandret, hemmelig identitet
 • Samordningsnummer: For personer som ikke er folkeregistrerte i Sverige
 • Fullstendig navn: Fornavn, Tiltalsnavn og etternavn
 • Folkeregistrert adresse: Storgatan 23, 112 34 Storstaden
 • Spesiell postadresse: Annen adresse en den jeg er folkeregistrert på.
 • C/o adress: Care of linje
 • Geografiska koder: Distrikt. Fylke, Kommune og grunnkrets
 • Kjønn: Angir hvilket kjønn personen har
Informasjon til organisasjoner med spesiell tillatelse
 • Statsborgerskap: Angir hvilket statsborgerskap personen har
 • Relasjoner: Relasjoner om personens make/partner eller foresatte
 • Fødselssted, dato bosted, inntekt og registrerte eiendommer
Aktuell informasjon
 • Personnummer: 31120000767
 • Status: Avdød, utvandret, hemmelig identitet
 • Kirketilhørighet
 • Skoledistrikt
 • D-nummer: For personer uten fast oppholdstillatelse
 • Fullstendig navn: Fornavn, Mellomnavn og Etternavn
 • Folkeregistrert adresse: Storgaten 23, 112 34 Storbyn
 • Spesiell adresse: Annen adresse en den jeg er folkeregistrert på.
 • C/o adresse: Care of adresse
 • Geografiska koder: Distrikt. Län, Kommun och Församlingskoder
 • Kjønn: Angir hvilket kjønn en person har
Informasjon til organisasjoner med spesiell tillatelse
 • Statsborgerskap: Angir hvilket statsborgerskap personen har
 • Informasjon om personens make/partner eller foresatte
 • Dato bosted, inntekt og registrerte eiendommer
Aktuell informasjon
 • Personnummer: 080103A998X
 • Status avdød
 • Navn: Fornavn og Etternavn
 • Folkeregistrert adresse: Storgaten 23, 112 34 Storbyn
 • Spesiell adresse: Annen adresse en den jeg er folkeregistrert på.
 • Utenlandsk adresse
 • C/o adresse: Care of adresse
 • Morsmål
Informasjon om verger
 • Personnummer: 170702A999B
 • Navn: Fornavn og Etternavn
 • Type verge

Noen vanlige bruksområder

 • Kunderegistrering
 • Verifisering av personopplysninger
 • Oppdaterer kundeinformasjon
Tilgjenglige land

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

finsk flagga Finland

For utviklere

Har du allerede en konto? Logg inn

Eksempel respons svensk person

{
 "posts": [
  {
   "nationalRegistryChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "personalNumber": "193701308888",
   "hasHistory": true,
   "secrecyChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "secrecyMarked": false,
   "details": [
    {
     "dateFrom": "2010-02-02T00:00",
     "dateTo": "9999-12-31T00:00",
     "notificationName": "Efternamn3542, Christina Birgitta",
     "firstName": "Christina Birgitta Ulrika",
     "givenName": 20,
     "middleName": "Thomeaus",
     "surName": "Efternamn3542",
     "gender": "F",
     "birthDate": "1937-01-30T00:00"
    }
   ],
   "address": {
    "nationalRegistrationAddress": [
     {
      "dateFrom": "2015-12-18T00:00",
      "dateTo": "9999-12-31T00:00",
      "registrationDate": "2003-01-01T00:00",
      "deliveryAddress2": "Gatan142 8",
      "postalNumber": "11146",
      "city": "STOCKHOLM",
      "districtCode": "215025",
      "communeCode": "80",
      "countyCode": "01"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}