Finansiell Informasjon + historieNY VERSJON! 

Finansiell informasjon

Bruk regnskap, forholdstall og nøkkeltall for å forbedre forretningsprosessene dine

 • Ta bedre beslutninger med en komplett økonomisk oversikt
 • Forbedre risiko- og complianceprosedyrene dine med finansielle data
 • Dypdykk i et selskaps økonomi som en del av due diligence
Finansiell informasjon

Bruksområder

Bruk tjenestene våre med finansiell informasjon for å dypdykke i dine kunders, leverandørers og partneres økonomiske status.
finansiell informasjon api data

Due Diligence

Alle de økonomiske dataene du trenger. På et og samme sted.

Dypdykk i et selskaps økonomi for å unngå risiko og sørge for at forholdet ditt er solid på lang sikt.

finansiell informasjon api

B2B Customer onboarding

Tilby de potensielle kundene dine en smidig onboarding-prosess, der screeningen skjer "bak kulissene".

Hold åpent 24/7 gjennom APIer og automatisering.

finansiell informasjon api 2

Compliance & Risk

Minimer risikoen for svindel, samtidig som du sikrer at regelverket overholdes.

Våre finansielle informasjonstjenester muliggjør en forbedret compliance-prosedyre.

Tilgjengelighet

Finansiell informasjon er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

“Data samles inn og verifiseres automatisk fra Roaring, noe som reduserer risikoen for menneskelige feil. Dette gir stor trygghet og kvalitetssikring i prosessen for alle.”

Jenny Sjövall

Head of Digital Operations | SPP

Tekniske detaljer

Finansiell informasjon via API, web-app eller webhook

Vi tilbyr to ulike alternativer for API-en til finansiell informasjon. Den ene med de viktigste tallene fra siste årsrapport og en utvidet versjon, som inneholder regnskap og nøkkeltall for de fem siste årene, slik at du får et godt bilde av selskapets økonomiske situasjon. Den brukes ofte som beslutningsgrunnlag, spesielt når det skal innledes et nytt forhold til kunder, partnere eller leverandører.

Analyse av nevnte parter kan være et avgjørende element for å skape langsiktig bærekraftig virksomhet sammen. Din egen virksomhet avhenger av disse selskapenes finansielle stilling og nøkkeltall for å bestemme soliditet, stabilitet og priseffektivitet. Derfor er finansiell informasjon perfekt å inkludere i en kundes onboarding-flyt, noe som forenkler datainnsamlingen og verifiseringen. Med Roaring APIer kan du integrere dette i dine eksisterende systemer uten manuell håndtering!

Eksempler på finansiell informasjon inkludert i svaret:

 • Organisasjonsnummer
 • Aksjekapital
 • Antall ansatte
 • Omsetning
 • Inntekt per ansatt
 • Resultat
 • Profit & Loss statement
 • Total kapital
 • Totale eiendeler
 • Kontanter og banksaldo
 • Likviditet
 • Nettomarginal (%)
 • Og mye mer!

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel svar:

{
 "records": [
  {
   "acceptedBankOverdraft": 0,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 5854,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 987,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 20547,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 15165,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 56,
   "bsGoodwill": 15632,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 16309,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 33436,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 6580,
   "bsOtherAccountsReceivables": 4489,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 33817,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 16505,
   "bsPlantAndMachinery": 2612,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 6235,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 0,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 26023,
   "bsTotalAssets": 92302,
   "bsTotalCurrentAssets": 57497,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 39671,
   "bsTotalDividendsCapacity": 12815,
   "bsTotalEquity": 12935,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 92302,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 34805,
   "bsTotalIntangibleAssets": 32137,
   "bsTotalInventories": 16309,
   "bsTotalLongTermDebts": 33436,
   "bsTotalTangibleAsstes": 2668,
   "bsUntaxedReserves": 6260,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2021-06-15",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 34044,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2020-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 11.76,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 1.89,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 22.7,
   "kpiDegreeOfDebt": 4.18,
   "kpiDuPontModelPercent": 12.25,
   "kpiEbitda": 27332,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 15.64,
   "kpiEquityRatioPercent": 19.3,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 9.33,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 120.3,
   "kpiProfitMarginPercent": 6.47,
   "kpiQuickRatioPercent": 103.82,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 12.25,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 63.17,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 21.02,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 12.18,
   "kpiWorkingCapital": 17826,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 0,
   "numberOfEmployees": 94,
   "numberOfShares": 1000,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "parentGroupFinancialInformation": "5590705694",
   "payrollOverhead": 14230,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -16024,
   "plEbit": 11308,
   "plExternalInterestExpenditures": -53,
   "plExternalInterestIncome": 0,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -77669,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": 0,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 174745,
   "plNetProfitLoss": 6580,
   "plOtherAppropriations": -2800,
   "plOtherExternalCosts": -20903,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": 0,
   "plOtherOperatingIncome": 10,
   "plPersonalCosts": -48841,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 11255,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 174735,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -1875,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2020-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  },
  {
   "acceptedBankOverdraft": 0,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 9899,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 35892,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 16214,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 32,
   "bsGoodwill": 22100,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 19103,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 62536,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 598,
   "bsOtherAccountsReceivables": 6043,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 32486,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 23334,
   "bsPlantAndMachinery": 4030,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 5637,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 12012,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 41935,
   "bsTotalAssets": 126748,
   "bsTotalCurrentAssets": 77252,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 54397,
   "bsTotalDividendsCapacity": 6235,
   "bsTotalEquity": 6355,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 126748,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 49496,
   "bsTotalIntangibleAssets": 45434,
   "bsTotalInventories": 19103,
   "bsTotalLongTermDebts": 62536,
   "bsTotalTangibleAsstes": 4062,
   "bsUntaxedReserves": 3460,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2020-07-20",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 0,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2019-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 15.47,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 1.83,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 23.45,
   "kpiDegreeOfDebt": 13,
   "kpiDuPontModelPercent": 9.37,
   "kpiEbitda": 28568,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 12.32,
   "kpiEquityRatioPercent": 7.14,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 8.24,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 109.97,
   "kpiProfitMarginPercent": 5.12,
   "kpiQuickRatioPercent": 106.9,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 9.37,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 130.91,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 16.65,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 9.35,
   "kpiWorkingCapital": 22855,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 0,
   "numberOfEmployees": 108,
   "numberOfShares": 1000,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "payrollOverhead": 0,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -16691,
   "plEbit": 11877,
   "plExternalInterestExpenditures": -25,
   "plExternalInterestIncome": 0,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -121317,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": -11000,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 231962,
   "plNetProfitLoss": 598,
   "plOtherAppropriations": 105,
   "plOtherExternalCosts": -22524,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": -212,
   "plOtherOperatingIncome": 0,
   "plPersonalCosts": -59341,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 11852,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 231962,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -359,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2019-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  },
  {
   "acceptedBankOverdraft": 2000,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 12814,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 6711,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 33656,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 3113,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 0,
   "bsGoodwill": 28569,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 21379,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 583,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 73388,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 182,
   "bsOtherAccountsReceivables": 4254,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 30179,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 30164,
   "bsPlantAndMachinery": 2886,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 5455,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 4446,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 44621,
   "bsTotalAssets": 130732,
   "bsTotalCurrentAssets": 69113,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 48022,
   "bsTotalDividendsCapacity": 5637,
   "bsTotalEquity": 5757,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 130732,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 61619,
   "bsTotalIntangibleAssets": 58733,
   "bsTotalInventories": 21379,
   "bsTotalLongTermDebts": 73388,
   "bsTotalTangibleAsstes": 2886,
   "bsUntaxedReserves": 3565,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2019-11-14",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 0,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2018-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 20.95,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 1.23,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 29.89,
   "kpiDegreeOfDebt": 14.31,
   "kpiDuPontModelPercent": 1.1,
   "kpiEbitda": 13738,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 8.54,
   "kpiEquityRatioPercent": 6.53,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 13.3,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 12.33,
   "kpiProfitMarginPercent": 0.89,
   "kpiQuickRatioPercent": 99.4,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 1.1,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 16.29,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 1.8,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 1.06,
   "kpiWorkingCapital": 21091,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 0,
   "numberOfEmployees": 116,
   "numberOfShares": 1000,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "payrollOverhead": 0,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -12308,
   "plEbit": 1430,
   "plExternalInterestExpenditures": -47,
   "plExternalInterestIncome": 8,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -83640,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": -1000,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 160815,
   "plNetProfitLoss": 182,
   "plOtherAppropriations": -75,
   "plOtherExternalCosts": -14892,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": 0,
   "plOtherOperatingIncome": 131,
   "plPersonalCosts": -48545,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 1391,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 160684,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -134,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2018-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  },
  {
   "acceptedBankOverdraft": 0,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 4462,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 1647,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 14375,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 885,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 0,
   "bsGoodwill": 0,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 2392,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 1169,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 581,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 3364,
   "bsOtherAccountsReceivables": 1324,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 11132,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 0,
   "bsPlantAndMachinery": 7267,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 2091,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 1481,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 17346,
   "bsTotalAssets": 27890,
   "bsTotalCurrentAssets": 20623,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 18244,
   "bsTotalDividendsCapacity": 5455,
   "bsTotalEquity": 5575,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 27890,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 7267,
   "bsTotalIntangibleAssets": 0,
   "bsTotalInventories": 2392,
   "bsTotalLongTermDebts": 581,
   "bsTotalTangibleAsstes": 7267,
   "bsUntaxedReserves": 3490,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2019-11-14",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 0,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2017-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 19.61,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 2.63,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 24.88,
   "kpiDegreeOfDebt": 2.36,
   "kpiDuPontModelPercent": 21.17,
   "kpiEbitda": 8696,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 11.86,
   "kpiEquityRatioPercent": 29.75,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 3.26,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 256.74,
   "kpiProfitMarginPercent": 8.05,
   "kpiQuickRatioPercent": 99.93,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 21.17,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 70.13,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 57.84,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 20.73,
   "kpiWorkingCapital": 2379,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 0,
   "numberOfEmployees": 23,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "payrollOverhead": 0,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -2791,
   "plEbit": 5905,
   "plExternalInterestExpenditures": -86,
   "plExternalInterestIncome": 0,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -41012,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": 0,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 73323,
   "plNetProfitLoss": 3364,
   "plOtherAppropriations": -1479,
   "plOtherExternalCosts": -5954,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": 0,
   "plOtherOperatingIncome": 0,
   "plPersonalCosts": -17661,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 5819,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 73323,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -976,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2017-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  },
  {
   "acceptedBankOverdraft": 2000,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 5516,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 159,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 12196,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 0,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 7,
   "bsGoodwill": 0,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 2780,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 1609,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 1750,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 1769,
   "bsOtherAccountsReceivables": 1608,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 9881,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 0,
   "bsPlantAndMachinery": 7802,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 322,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 1574,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 13963,
   "bsTotalAssets": 24552,
   "bsTotalCurrentAssets": 16743,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 18580,
   "bsTotalDividendsCapacity": 2091,
   "bsTotalEquity": 2211,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 24552,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 7809,
   "bsTotalIntangibleAssets": 0,
   "bsTotalInventories": 2780,
   "bsTotalLongTermDebts": 1750,
   "bsTotalTangibleAsstes": 7809,
   "bsUntaxedReserves": 2011,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2019-11-14",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 0,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2016-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 20.93,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 2.37,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 31.89,
   "kpiDegreeOfDebt": 5.5,
   "kpiDuPontModelPercent": 13.04,
   "kpiEbitda": 5542,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 9.51,
   "kpiEquityRatioPercent": 15.39,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 4.77,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 168.47,
   "kpiProfitMarginPercent": 5.49,
   "kpiQuickRatioPercent": 75.15,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 13.04,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 80.43,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 53.54,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 12.26,
   "kpiWorkingCapital": -1837,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 442,
   "numberOfEmployees": 19,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "payrollOverhead": 0,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -2341,
   "plEbit": 3201,
   "plExternalInterestExpenditures": -161,
   "plExternalInterestIncome": 0,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -32685,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": 0,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 58269,
   "plNetProfitLoss": 1769,
   "plOtherAppropriations": -750,
   "plOtherExternalCosts": -5457,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": 0,
   "plOtherOperatingIncome": 0,
   "plPersonalCosts": -14585,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 3040,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 58269,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -521,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2016-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Oversikt over API-svarets innhold

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Balance sheet

N/A

N/A

Profit & Loss statement

N/A

N/A

KPI's

N/A

N/A

Other financial information

N/A

N/A

History

N/A

N/A

Er du klar til å forbedre prosessen din?