Finansiell Informasjon + historieNY VERSJON! 

Finansiell informasjon

Bruk regnskap, forholdstall og nøkkeltall for å forbedre forretningsprosessene dine

 • Ta bedre beslutninger med en komplett økonomisk oversikt
 • Forbedre risiko- og complianceprosedyrene dine med finansielle data
 • Dypdykk i et selskaps økonomi som en del av due diligence
Finansiell informasjon

Bruksområder

Bruk tjenestene våre med finansiell informasjon for å dypdykke i dine kunders, leverandørers og partneres økonomiske status.
finansiell informasjon api data

Due Diligence

Alle de økonomiske dataene du trenger. På et og samme sted.

Dypdykk i et selskaps økonomi for å unngå risiko og sørge for at forholdet ditt er solid på lang sikt.

finansiell informasjon api

B2B Customer onboarding

Tilby de potensielle kundene dine en smidig onboarding-prosess, der screeningen skjer "bak kulissene".

Hold åpent 24/7 gjennom APIer og automatisering.

finansiell informasjon api 2

Compliance & Risk

Minimer risikoen for svindel, samtidig som du sikrer at regelverket overholdes.

Våre finansielle informasjonstjenester muliggjør en forbedret compliance-prosedyre.

Tilgjengelighet

Finansiell informasjon er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Finansiell informasjon via API, web-app eller webhook

Vi tilbyr to ulike alternativer for API-en til finansiell informasjon. Den ene med de viktigste tallene fra siste årsrapport og en utvidet versjon, som inneholder regnskap og nøkkeltall for de fem siste årene, slik at du får et godt bilde av selskapets økonomiske situasjon. Den brukes ofte som beslutningsgrunnlag, spesielt når det skal innledes et nytt forhold til kunder, partnere eller leverandører.

Analyse av nevnte parter kan være et avgjørende element for å skape langsiktig bærekraftig virksomhet sammen. Din egen virksomhet avhenger av disse selskapenes finansielle stilling og nøkkeltall for å bestemme soliditet, stabilitet og priseffektivitet. Derfor er finansiell informasjon perfekt å inkludere i en kundes onboarding-flyt, noe som forenkler datainnsamlingen og verifiseringen. Med Roaring APIer kan du integrere dette i dine eksisterende systemer uten manuell håndtering!

Eksempler på finansiell informasjon inkludert i svaret:

 • Organisasjonsnummer
 • Aksjekapital
 • Antall ansatte
 • Omsetning
 • Inntekt per ansatt
 • Resultat
 • Profit & Loss statement
 • Total kapital
 • Totale eiendeler
 • Kontanter og banksaldo
 • Likviditet
 • Nettomarginal (%)
 • Og mye mer!

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel svar:

{
 "records": [
  {
   "acceptedBankOverdraft": 0,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 5854,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 987,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 20547,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 15165,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 56,
   "bsGoodwill": 15632,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 16309,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 33436,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 6580,
   "bsOtherAccountsReceivables": 4489,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 33817,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 16505,
   "bsPlantAndMachinery": 2612,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 6235,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 0,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 26023,
   "bsTotalAssets": 92302,
   "bsTotalCurrentAssets": 57497,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 39671,
   "bsTotalDividendsCapacity": 12815,
   "bsTotalEquity": 12935,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 92302,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 34805,
   "bsTotalIntangibleAssets": 32137,
   "bsTotalInventories": 16309,
   "bsTotalLongTermDebts": 33436,
   "bsTotalTangibleAsstes": 2668,
   "bsUntaxedReserves": 6260,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2021-06-15",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 34044,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2020-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 11.76,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 1.89,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 22.7,
   "kpiDegreeOfDebt": 4.18,
   "kpiDuPontModelPercent": 12.25,
   "kpiEbitda": 27332,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 15.64,
   "kpiEquityRatioPercent": 19.3,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 9.33,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 120.3,
   "kpiProfitMarginPercent": 6.47,
   "kpiQuickRatioPercent": 103.82,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 12.25,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 63.17,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 21.02,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 12.18,
   "kpiWorkingCapital": 17826,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 0,
   "numberOfEmployees": 94,
   "numberOfShares": 1000,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "parentGroupFinancialInformation": "5590705694",
   "payrollOverhead": 14230,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -16024,
   "plEbit": 11308,
   "plExternalInterestExpenditures": -53,
   "plExternalInterestIncome": 0,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -77669,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": 0,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 174745,
   "plNetProfitLoss": 6580,
   "plOtherAppropriations": -2800,
   "plOtherExternalCosts": -20903,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": 0,
   "plOtherOperatingIncome": 10,
   "plPersonalCosts": -48841,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 11255,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 174735,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -1875,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2020-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  },
  {
   "acceptedBankOverdraft": 0,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 9899,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 35892,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 16214,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 32,
   "bsGoodwill": 22100,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 19103,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 62536,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 598,
   "bsOtherAccountsReceivables": 6043,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 32486,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 23334,
   "bsPlantAndMachinery": 4030,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 5637,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 12012,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 41935,
   "bsTotalAssets": 126748,
   "bsTotalCurrentAssets": 77252,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 54397,
   "bsTotalDividendsCapacity": 6235,
   "bsTotalEquity": 6355,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 126748,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 49496,
   "bsTotalIntangibleAssets": 45434,
   "bsTotalInventories": 19103,
   "bsTotalLongTermDebts": 62536,
   "bsTotalTangibleAsstes": 4062,
   "bsUntaxedReserves": 3460,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2020-07-20",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 0,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2019-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 15.47,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 1.83,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 23.45,
   "kpiDegreeOfDebt": 13,
   "kpiDuPontModelPercent": 9.37,
   "kpiEbitda": 28568,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 12.32,
   "kpiEquityRatioPercent": 7.14,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 8.24,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 109.97,
   "kpiProfitMarginPercent": 5.12,
   "kpiQuickRatioPercent": 106.9,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 9.37,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 130.91,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 16.65,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 9.35,
   "kpiWorkingCapital": 22855,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 0,
   "numberOfEmployees": 108,
   "numberOfShares": 1000,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "payrollOverhead": 0,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -16691,
   "plEbit": 11877,
   "plExternalInterestExpenditures": -25,
   "plExternalInterestIncome": 0,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -121317,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": -11000,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 231962,
   "plNetProfitLoss": 598,
   "plOtherAppropriations": 105,
   "plOtherExternalCosts": -22524,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": -212,
   "plOtherOperatingIncome": 0,
   "plPersonalCosts": -59341,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 11852,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 231962,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -359,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2019-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  },
  {
   "acceptedBankOverdraft": 2000,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 12814,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 6711,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 33656,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 3113,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 0,
   "bsGoodwill": 28569,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 21379,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 583,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 73388,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 182,
   "bsOtherAccountsReceivables": 4254,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 30179,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 30164,
   "bsPlantAndMachinery": 2886,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 5455,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 4446,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 44621,
   "bsTotalAssets": 130732,
   "bsTotalCurrentAssets": 69113,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 48022,
   "bsTotalDividendsCapacity": 5637,
   "bsTotalEquity": 5757,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 130732,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 61619,
   "bsTotalIntangibleAssets": 58733,
   "bsTotalInventories": 21379,
   "bsTotalLongTermDebts": 73388,
   "bsTotalTangibleAsstes": 2886,
   "bsUntaxedReserves": 3565,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2019-11-14",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 0,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2018-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 20.95,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 1.23,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 29.89,
   "kpiDegreeOfDebt": 14.31,
   "kpiDuPontModelPercent": 1.1,
   "kpiEbitda": 13738,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 8.54,
   "kpiEquityRatioPercent": 6.53,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 13.3,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 12.33,
   "kpiProfitMarginPercent": 0.89,
   "kpiQuickRatioPercent": 99.4,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 1.1,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 16.29,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 1.8,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 1.06,
   "kpiWorkingCapital": 21091,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 0,
   "numberOfEmployees": 116,
   "numberOfShares": 1000,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "payrollOverhead": 0,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -12308,
   "plEbit": 1430,
   "plExternalInterestExpenditures": -47,
   "plExternalInterestIncome": 8,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -83640,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": -1000,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 160815,
   "plNetProfitLoss": 182,
   "plOtherAppropriations": -75,
   "plOtherExternalCosts": -14892,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": 0,
   "plOtherOperatingIncome": 131,
   "plPersonalCosts": -48545,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 1391,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 160684,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -134,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2018-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  },
  {
   "acceptedBankOverdraft": 0,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 4462,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 1647,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 14375,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 885,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 0,
   "bsGoodwill": 0,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 2392,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 1169,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 581,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 3364,
   "bsOtherAccountsReceivables": 1324,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 11132,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 0,
   "bsPlantAndMachinery": 7267,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 2091,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 1481,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 17346,
   "bsTotalAssets": 27890,
   "bsTotalCurrentAssets": 20623,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 18244,
   "bsTotalDividendsCapacity": 5455,
   "bsTotalEquity": 5575,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 27890,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 7267,
   "bsTotalIntangibleAssets": 0,
   "bsTotalInventories": 2392,
   "bsTotalLongTermDebts": 581,
   "bsTotalTangibleAsstes": 7267,
   "bsUntaxedReserves": 3490,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2019-11-14",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 0,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2017-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 19.61,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 2.63,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 24.88,
   "kpiDegreeOfDebt": 2.36,
   "kpiDuPontModelPercent": 21.17,
   "kpiEbitda": 8696,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 11.86,
   "kpiEquityRatioPercent": 29.75,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 3.26,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 256.74,
   "kpiProfitMarginPercent": 8.05,
   "kpiQuickRatioPercent": 99.93,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 21.17,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 70.13,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 57.84,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 20.73,
   "kpiWorkingCapital": 2379,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 0,
   "numberOfEmployees": 23,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "payrollOverhead": 0,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -2791,
   "plEbit": 5905,
   "plExternalInterestExpenditures": -86,
   "plExternalInterestIncome": 0,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -41012,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": 0,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 73323,
   "plNetProfitLoss": 3364,
   "plOtherAppropriations": -1479,
   "plOtherExternalCosts": -5954,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": 0,
   "plOtherOperatingIncome": 0,
   "plPersonalCosts": -17661,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 5819,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 73323,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -976,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2017-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  },
  {
   "acceptedBankOverdraft": 2000,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 5516,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 159,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 12196,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 0,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 7,
   "bsGoodwill": 0,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 2780,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 1609,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 1750,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 1769,
   "bsOtherAccountsReceivables": 1608,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 9881,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 0,
   "bsPlantAndMachinery": 7802,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 322,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 1574,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 13963,
   "bsTotalAssets": 24552,
   "bsTotalCurrentAssets": 16743,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 18580,
   "bsTotalDividendsCapacity": 2091,
   "bsTotalEquity": 2211,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 24552,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 7809,
   "bsTotalIntangibleAssets": 0,
   "bsTotalInventories": 2780,
   "bsTotalLongTermDebts": 1750,
   "bsTotalTangibleAsstes": 7809,
   "bsUntaxedReserves": 2011,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2019-11-14",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 0,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2016-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 20.93,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 2.37,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 31.89,
   "kpiDegreeOfDebt": 5.5,
   "kpiDuPontModelPercent": 13.04,
   "kpiEbitda": 5542,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 9.51,
   "kpiEquityRatioPercent": 15.39,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 4.77,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 168.47,
   "kpiProfitMarginPercent": 5.49,
   "kpiQuickRatioPercent": 75.15,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 13.04,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 80.43,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 53.54,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 12.26,
   "kpiWorkingCapital": -1837,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 442,
   "numberOfEmployees": 19,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "payrollOverhead": 0,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -2341,
   "plEbit": 3201,
   "plExternalInterestExpenditures": -161,
   "plExternalInterestIncome": 0,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -32685,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": 0,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 58269,
   "plNetProfitLoss": 1769,
   "plOtherAppropriations": -750,
   "plOtherExternalCosts": -5457,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": 0,
   "plOtherOperatingIncome": 0,
   "plPersonalCosts": -14585,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 3040,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 58269,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -521,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2016-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Er du klar til å forbedre prosessen din?