Alternativ Reell Rettighetshaver

Alternativ Reell Rettighetshaver 🇸🇪 🇳🇴NYHET 

Alternativ Reell Rettighetshaver

Se hvilke personer som utøver kontroll over selskapet om det savnes Reell Rettighetshaver med mer en 25 % eierskap

Roaring

Alternativ Reell Rettighetshaver

Hvis selskapet ikke har en eier som har mer enn 25% eierskap, sjekk da Alternativ Reell Rettighetshaver for å se hvem som kan anses å kontrollere selskapet.

En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer f.eks. et foretak eller en forening. Det kan også være den eller de personene som tjener på at noen andre opptrer for dem.

Innhold

Når du vil finne et foretaks samtlige alternative reelle rettighetshavere bruker du denne tjenesten. Basert på et organisasjonsnr skapes det en liste over organisasjonens alternative reelle rettighetshavere.

Informasjon om alternativ reell rettighetshaver
 • Roller: aksjonær, daglig leder og styreleder
 • Fødselsnummer
 • Fullstendig navn: Fornavn, tiltalsnavn og etternavn
 • Vidde av kontroll: prosent eierandel, daglig leder og styrelederen

Når du vil finne et foretaks samtlige alternative reelle rettighetshavere bruker du denne tjenesten. Basert på et organisasjonsnr skapes det en liste over organisasjonens alternative reelle rettighetshavere.

Informasjon om alternativ reell rettighetshaver
 • Roller: aksjonær, daglig leder og styreleder
 • Fødselsår
 • Fullstendig navn: Fornavn, tiltalsnavn og etternavn
 • Vidde av kontroll: prosent eierandel, daglig leder og styrelederen
Ikon för Alternativ Verklig Huvudman

Noen vanlige bruksområder

 • Kjenn Din Kunde (KDK)
 • Anti-hvitvasking (AML)
 • Regulatorisk etterlevelse
Tilgjenglig via

Roaring Web Icon Roaring Web

Roaring API Icon Roaring API

Tilgjenglige land

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

Hva er en alternativ reell rettighetshaver?

En alternativ reell rettighetshaver er en som eier eller kontrollerer et selskap, forening eller annen type juridisk enhet (men ikke i den utstrekning det kreves for å bli erklært en ekte reell rettighetshaver) eller noen som kontrollerer selskapet gjennom styremedlemskap.

De alternative reelle rettighetshavere som hentes med denne tjenesten er personer som eier mer enn 5%, og personer som er styremedlemmer i selskapet enten med rollen som styreleder eller administrerende direktør. For personer som oppfyller kriteriene gjennom eierskap, er de 2 aksjonærene med flest aksjer inkludert i svaret. Totale aksjeposter er sammensatt av direkte og indirekte eierandeler. Hvis en person eier mer enn 25%, er det sannsynlig at personen dukker opp i svaret, selv om personen skal være stemplet som en reell rettighetshaver.

For utviklere

Har du allerede en konto? Logg inn

Exempel på respons:
{
 "altBeneficialOwners": [
  {
   "name": "Björn Efternamn1029",
   "personalNumber": "198112152395",
   "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
   "ownerInfo": {
    "totalQuota": "0.4"
   },
   "boardMemberInfo": {
    "roleCode": "18",
    "description": "Chairman of the board"
   }
  },
  {
   "name": "Eva Efternamn2720",
   "personalNumber": "198502172383",
   "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
   "ownerInfo": {
    "totalQuota": "0.4"
   },
   "boardMemberInfo": {
    "roleCode": "12",
    "description": "General manager/CEO"
   }
  }
 ],
 "hitCount": 2,
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "AltBeneficialOwners found"
 }
}
Exempel på respons:
 {
 "altBeneficialOwners": [
  {
   "name": "Brusveen Halvard Web",
   "yearOfBirth": "1970",
   "altSource": "OWNER",
   "ownerInfo": {
    "totalQuota": "0,08"
   }
  },
  {
   "name": "Dyre Frida",
   "yearOfBirth": "1974",
   "altSource": "BOARD_MEMBER",
   "boardMemberInfo": {
    "role": "LEDE",
    "description": "Chairman of the board"
   }
  }
 ],
 "hitCount": 2,
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "AltBeneficialOwners found"
 }
}