Alternativ Reell RettighetshaverNYHET 

Alternativ Reell Rettighetshaver

Se hvilke personer som utøver kontroll over selskapet om det savnes Reell Rettighetshaver med mer en 25 % eierskap.

Alternativ Reell Rettighetshaver

Hvis selskapet ikke har en eier som har mer enn 25% eierskap, sjekk da Alternativ Reell Rettighetshaver for å se hvem som kan anses å kontrollere selskapet.

En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer f.eks. et foretak eller en forening. Det kan også være den eller de personene som tjener på at noen andre opptrer for dem.

alternative beneficial owner

Vanlige bruksområder:

 • Kjenn Din Kunde (KDK)
 • Anti-hvitvasking (AML)
 • Regulatorisk etterlevelse

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

N/A

N/A

Owner information

N/A

N/A

Chairman of the board

N/A

N/A

CEO

N/A

N/A

Social security number

N/A

N/A

Birth year

N/A

N/A

Hva er en alternativ reell rettighetshaver?

En alternativ reell rettighetshaver er en som eier eller kontrollerer et selskap, forening eller annen type juridisk enhet (men ikke i den utstrekning det kreves for å bli erklært en ekte reell rettighetshaver) eller noen som kontrollerer selskapet gjennom styremedlemskap.

De alternative reelle rettighetshavere som hentes med denne tjenesten er personer som eier mer enn 5%, og personer som er styremedlemmer i selskapet enten med rollen som styreleder eller administrerende direktør. For personer som oppfyller kriteriene gjennom eierskap, er de 2 aksjonærene med flest aksjer inkludert i svaret. Totale aksjeposter er sammensatt av direkte og indirekte eierandeler. Hvis en person eier mer enn 25%, er det sannsynlig at personen dukker opp i svaret, selv om personen skal være stemplet som en reell rettighetshaver.

Example response:

{
 "altBeneficialOwners": [
  {
   "name": "Björn Efternamn1029",
   "personalNumber": "198112152395",
   "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
   "ownerInfo": {
    "totalQuota": "0.4"
   },
   "boardMemberInfo": {
    "roleCode": "18",
    "description": "Chairman of the board"
   }
  },
  {
   "name": "Eva Efternamn2720",
   "personalNumber": "198502172383",
   "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
   "ownerInfo": {
    "totalQuota": "0.4"
   },
   "boardMemberInfo": {
    "roleCode": "12",
    "description": "General manager/CEO"
   }
  }
 ],
 "hitCount": 2,
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "AltBeneficialOwners found"
 }
}

{"message":"For Utviklere!"}

Test APIet i vår sandbox. Det er gratis så lenge du vil!

Dokumentasjon: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vite mer?