Digital Customer Onboarding

Sikre compliance, øk konverteringen og reduser kostnadene!

VI ER STOLTE AV Å JOBBE MED NOEN FANTASTISKE MERKER

roaring customer - collector bank
roaring customer - spp
roaring customer - convini
roaring customer - nordnet
roaring customer - transfer galaxy
roaring customer - söderberg & partners

Customer onboarding - En sentral del av den digitale transformasjonen

Cirka 60% av B2B-kunder forlater onboarding-prosesser i digitale kanaler. Hvorfor? Vi har sett nærmere på dette fra den siste forskningen. Vi fant ut at kunder hovedsakelig dropper ut når onboarding-prosesser tar for lang tid, inneholder for mange trinn for brukeren, eller når prosessen krever mer informasjon enn brukeren er villig til å gi fra seg. Bedrifter som ikke holder tritt med dagens kundebehov, beholder analoge, sakte og tidkrevende prosesser altfor lenge. Dette genererer kundefriksjon og betydelig tap.

Her er fem grunner til å lage en digital og automatisk customer onboarding-prosess:

 

1. En ny kunde i sluttenden av digitaliseringsprosessen

Den store fordelen er at innsatsen man legger ned i å implementere en moderne digital prosess, øker sjansen til å skaffe deg en ny kunde betraktelig. Med en rask og effektiv onboarding kan du selge produktene og tjenestene dine til flere kunder, med høyere nøyaktighet, færre tap og bedre kundeopplevelse.

 

2. Kundefokus

Å holde kunden i sentrum er den eneste bærekraftige måten å utvide virksomheten din på. Dette betyr at datainnsamlingen ikke skal oppfattes som et administrativt problem, men snarere som en måte å forstå kundenes behov på. En digitalisert arbeidsflyt gjør at kundeprosessen kan bygges rundt brukerne og deres preferanser.

 

3. Enkelhet

Registreringsprosessen og informasjonen er lett å forstå og følge. En stor fordel med å gå fra manuelt utfylte skjemaer til digitalisert og automatisk utfylling er at det er mer kundevennlig og gjør prosessen smidigere og mer interaktiv for kundene. I takt med at kundeopplevelsen forbedres reduseres også tap (churn).

 

4. Umiddelbar tilfredshet

En kunde ønsker øyeblikkelig respons, tilbakemelding og bekreftelse. Digital onboarding gjør det mulig å redusere tiden det tar å bli en godkjent kunde. I tillegg følges alle juridiske prosedyrer. All gyldighet blir sjekket ved innhenting av data, noe som reduserer tiden for en kunde å bli godkjent.

 

5. Effektivitet

En av de viktigste fordelene med digital customer onboarding er effektivitet. På grunn av digitalisert datavalidering reduseres datafeil, intern manuell håndtering og tiden det tar å godkjenne en kunde. Med digitalisering og automatisering blir det slutt på dyre prosesser med subjektive, manuelle vurderinger.

 

”Gjennom samarbeidet med Roaring har vi lykkes med å skape en onboarding-prosess med stor tillit til compliance kredittrisiko og vurdering. Automatiseringen av prosessen har blant annet ført til bedre kundeopplevelse, lavere churn rate og mindre grad av manuell håndtering.”

Emilia Åker Corpia
Emilia Åker Head of Operations | Corpia

KYC & AML

Fra KYC og sanksjonsscreening til økonomisk informasjon og eierstrukturer, det har aldri vært så enkelt å sikre compliance! Hente, bekrefte og overvåke endringer i kundedataene dine, alt i en plattform.

Med Roarings tjenester kan du utføre KYC- og AML-kontroller mens din kunde onboardar digitalt. Ved å bruke API-løsningen vår kan du gi en sømløs opplevelse, der kontroller utføres i bakgrunnen, uten å forstyrre brukeren.

KYC & AML
customer onboarding

En klar visjon

Vi tror på å forenkle tidkrevende, dyre og frustrerende forretningsprosesser. Vår løsning på problemet? Innovative API-tjenester!

Legg til webhooks for å overvåke kundedata og en brukervennlig webapplikasjon, og du har vårt komplette sett med tjenester som hjelper deg med å bygge og administrere effektive prosesser.

Vil du vite mer om customer onboarding?