CDD: Customer Due Diligence

Slik sikrer du at du har oppnådd kravene til kundekunnskap

Med Roarings APIer, web app og overvåkingstjenester kan du utføre due diligence på en enkel og smidig måte.

customer due diligence
DU ÄR I GOTT SÄLLSKAP!

Kort fortalt: Customer Due Diligence

CDD, Customer Due Diligence, Client Due Diligence, Kundekunnskap og KYC.

Kjært barn har mange navn når det gjelder å ha riktig informasjon om kundene og potensielle kunder. For å sikre overholdelse av hvitvaskingsloven, er du pålagt å samle inn og verifisere informasjon om kundene dine, holde denne informasjonen oppdatert regelmessig og ha prosesser og rutiner for arbeidet ditt med AML.

Ifølge Finanstilsynet må selskaper som faller inn under hvitvaskingsloven ha god kunnskap om sine kunder og deres virksomhet for å kunne forhindre at virksomheten blir brukt til hvitvasking eller finansiering av terrorisme. Dette gjelder selskaper i bransjer som bank, finans, elektronisk valutahandel, betalingsinstitusjoner og forsikring. De seneste årene er også bransjer som regnskap, revisjon, eiendom og spillselskaper inkludert.

Hva inneholder en customer due diligence?

For å oppnå kravene til kundekunnskap, er det noen standardkontroller som må utføres:

 • Identifisering og kontroll av kundens identitet
 • Sete (ta ekstra tiltak hvis selskapet er registrert i et høyrisiko-tredjeland)
 • Reell Rettighetshaver
 • PEP- og Sanksjonsscreening
 • Risikovurdering og klassifisering
 • Spørsmål om kundekunnskap
  • Ex: Kundeforholdets formål og tilsiktede art

Selvfølgelig kan alt dette sjekkes direkte i vårt verktøy Roaring Web, sammen med mye annet som kan være av interesse for en god kundekunnskap! Avhengig av hvilken bransje du driver i og hva slags virksomhet du driver, kan "best practice" for en KYC variere noe. Det er viktig å lage et rammeverk for risikovurderingen og rutiner for hvordan din customer due diligence (CDD) skal håndteres.

Generelt sett må enhver risiko med forretningsforholdet undersøkes og dokumenteres regelmessig. Dette betyr kontroll over selskapet og dets representanter, relaterte selskaper og om nødvendig relasjoner.

Red flags

Advarselsflagg som dukker opp under en kundekunnskaps-sjekk, bør undersøkes nærmere før det tas en beslutning om forretningsforholdet skal innledes eller videreføres. Advarselsflaggene kan variere mellom bransjer og bedrifter, men noen klassiske advarselflagg å se etter under en CDD-sjekk inkluderer for eksempel:

 • Kundens innsendte informasjon samsvarer ikke med dokumentasjonen i inspeksjonen
 • Eierskapsbildet er uklart eller inneholder utenlandske personer og / eller selskaper
 • Selskapet mangler en registrert reell rettighetshaver
 • En av selskapets representanter er på PEP- eller sanksjonslister
 • Selskapets representanter er involvert i andre selskaper som anses å ha høy risiko
 • Bedriftens bransje er spesielt utsatt for hvitvaskingsrisiko, f.eks. kryptovalutahandel eller spill
 • Selskapets virksomhet inkluderer kontanthåndtering

Listen fortsetter! Det er viktig å være årvåken og lydhør overfor kundens informasjon og atferd for å unngå unødvendig risiko.

Vil du vite mer?