Kundetiltak

Slik sjekker du kunden din i henhold til kravene i hvitvaskingsloven

Med Roarings API-er, webtjeneste og overvåkningstjenester kan du gjennomføre kundetiltak på en enkel måte.

DU ÄR I GOTT SÄLLSKAP!

Slik sjekker du kunden din

Hvis du er omfattet av hvitvaskingsloven, er du pålagt å gjennomføre et visst antall kontroller for å oppnå kundekunnskap. Antall kontroller og hva som kontrolleres baseres på en rekke ulike faktorer, men tar utgangspunkt i den generelle risikovurderingen i virksomheten din og en risikovurdering av den enkelte kunden. Vi har laget en enkel videoguide der vi viser hvordan og hva du kan kontrollere ved hjelp av vårt verktøy Roaring Web. Opplysningene som vises i klippet, kan også brukes gjennom API-er for automatisering av kundetiltak og kontroller. I tillegg kan noen av opplysningene overvåkes over tid, for å sikre en mer langsiktig kundekunnskap. Les mer om tjenestene våre her.

“Gjennom overvåkingstjenesten kan vi automatisk oppdatere informasjon, noe som har effektivisert prosessen for kundekunnskap.”

Patrik Jeppsson Product Development | Söderberg & Partners

Hva må du kontrollere for å bedre kundekunnskapen?

 1. Kontroll og dokumentasjon av kundens identitet.
 2. Kontroll av kundens skatteregister.
 3. Kontroll av forretningsforholdets art og formål.
 4. Kontroll av politisk utsatte personer, PEP (Politically Exposes Persons).
 5. Kontroll mot sanksjonslister, dvs. sjekke at kunden ikke står oppført på noen sanksjonslister fra EU, FN eller OFAC for eksempel.
 6. Kontroll av reell eier, dvs.hvem det er som til slutt kontrollerer virksomheten.
 7. Kontroll av virksomhetens struktur for å finne ut om den er av så kompleks karakter at man kan mistenke hvitvasking eller finansiering av terrorisme.
Checks

Kontroll av PEP – Politisk eksponert person

Hvitvaskingsloven krever at du må kontrollere om en kunde eller potensiell kunde er en såkalt politisk eksponert person, også kalt PEP. Personer som klassifiseres som PEP er enten en person i en politisk utsatt stilling, alternativt en nær slektning eller nær medarbeider til en person med høy stilling innen staten, statseide selskaper eller internasjonale organisasjoner. Pårørende eller nære medarbeidere blir ofte referert til som RCA (Relatives and Close Associates.). Vanligvis kontrolleres PEP mot selskapets representanter, for eksempel styre eller reelle eiere. Les mer.

Kontroll mot sanksjonslister

Blant annet utarbeider EU, FN og OFAC sanksjonslister der personer eller organisasjoner som er knyttet til hvitvasking, finansiering av terrorisme, korrupsjon og terrorisme står oppført. Det er strengt forbudt å innlede en forretningsrelasjon med personer eller organisasjoner som står oppført i en sanksjonsliste. Videre må du alltid politianmelde det dersom du blir kontaktet av noen på en sanksjonsliste. Les mer.

Kontroll av reell rettighetshaver/beneficial owner

Hvem som er selskapets reelle rettighetshaver (eller beneficial owner på engelsk) er et annet sentralt spørsmål når det gjelder kundekunnskap. Reell eier er den eller de personene som til slutt eier eller kontrollerer en juridisk person (for eksempel et selskap). En reell rettighetshaver er alltid en fysisk person som er registrert hos Brønnøysundregisteret. For å godkjenne et firma eller en organisasjon som kunde, må du for de fleste bedrifter finne ut hvem som eier eller har beslutningsmandat på mer enn 25 %. Unntatt fra kravet om å oppgi reell eier inkluderer blant annet statlige eller kommunale aktiviteter, selskaper som er notert på et regulert marked (børsnotert) og enkelte firmaer. Les mer.

Kontroll av alternativ reell rettighetshaver

En alternativ reell rettighetshaver er en som eier eller kontrollerer et selskap, forening eller annen type juridisk enhet (men ikke i den grad som kreves for å bli erklært som en reell eier) eller en som kontrollerer selskapet gjennom styremedlemskap. Hvis en person eier mindre enn 25 %, anses personen som en alternativ reell eier. Les mer.

Controll

Identitetskontroll

Kravet om å identifisere kunden innebærer at foretaket må spørre om kundens navn og øvrige opplysninger som kan være relevant, for deretter å sjekke dette gjennom en eller annen form for identitetsdokument. Eksempler kan være førerkort, pass eller en annen form for identifikasjon.

For å sikre at avtalen inngås med riktig person, er det i noen tilfeller også nødvendig med en kontroll av firmaets prokurist.

Kundekunnskap – spørsmål

Det er ofte nødvending å stille flere spørsmål i tillegg til de opplysningene som kan hentes om kunden. Det kan inkludere spørsmål om forretningsforbindelsens mål og art, informasjon om kundens virksomhet, land der virksomheten drives, kapitalens opprinnelse, om virksomheten håndterer kontanter eller ikke, osv.

Hos Roaring har vi utviklet ferdige spørsmålsmaler for kundekunnskap basert på bransjer, som du kan bruke i Roaring Web.

Kontroll av skattemessige formål

Skattehjem eller skattemessig hjemsted refererer til landet der du bor permanent, betaler skatt og deklarerer inntekten din; vanligvis der du bor eller jobber. Skattehjemmet er imidlertid ikke nødvendigvis det samme som stedet du er registrert.

 

Andre ting som er verdt å sjekke

Kundekontroller skal som tidligere beskrevet ta utgangspunkt i en risikovurdering, både en generell og en individuell for hver kunde. Det kan derfor variere hva som inngår i en kontroll av kunden.

Informasjon som kan være relevant å sjekke kan f.eks. være:

 • Eierstruktur og -informasjon
 • Økonomisk informasjon
 • Kredittverdighet og/eller vurdering
 • Hvitvaskingsregisteret
 • Virksomhetsbeskrivelse

Vil du vite mer om tjenestene våre for kundetiltak?