Kundekunnskap

Hva er kundekunnskap, hvem omfattes og hvordan oppfylles kravene?

Med Roarings API-er, webtjeneste og overvåkingstjenester kan du kontrollere kundene dine på en enkel og smidig måte.

roaring kyc know your customer
TRUSTED BY GREAT COMPANIES ACROSS THE NORDICS

Hva er kundekunnskap?

I kampen mot hvitvasking og finansiering av terrorisme har hvitvaskingsloven fra en stund tilbake krevd at operatører i forskjellige kategorier oppnår kundekunnskap gjennom ulike kontroller. Flere og flere bransjer og selskaper har blitt påvirket av kravene det siste tiåret og inkluderer blant annet regnskapsførere, regnskapskonsulenter, spillselskaper, finansinstitusjoner som banker og forsikringsselskaper, advokatbyråer/advokater og eiendomsmeglere – for å nevne noen!

Kundekunnskap, Know Your Customer eller KYC betyr i utgangspunktet at du må vite hvem kunden er, hvilken virksomhet de driver og hva slags aktivitet de vil ha hjelp med. Som selskap eller næringsdrivende må du derfor etablere kundens identitet og foreta en rekke kontroller for å kunne foreta en samlet risikovurdering av forretningsforholdet.

Kontrollene må gjøres mot forskjellige registre eller lister, for eksempel mot sanksjonslister eller PEP. I tillegg til dette trenger du sannsynligvis å stille kunden en rekke spørsmål for å finne ut mer om virksomheten, såkalte kundekunnskapsspørsmål. De kan omfatte spørsmål som om virksomheten håndterer kontanter, har virksomhet eller driver virksomhet utenfor EU eller om virksomheten handler i kryptovalutaer.

Hvilke kontroller må alltid gjøres for å bedre kundekunnskapen?

Uavhengig av hvilken bransje bedriften din er i, hvem kunden er og hva virksomheten din gjør, er noen kontroller et must for å fullføre og dokumentere. De inkluderer:

 1. Kontroll og dokumentasjon av kundens identitet.
 2. Kontroll av kundens skattemessige hjemsted.
 3. Kontroll av forretningsforholdets art og formål.
 4. Kontroll av politisk utsatte personer, PEP (Politically Exposed Persons).
 5. Kontroll mot sanksjonslister, dvs. sjekke at kunden ikke står på noen sanksjonslister..
 6. Kontroll av reell eier, dvs. den personen som til syvende og sist kontrollerer en virksomhet.
 7. Kontroll av virksomhetens struktur for å finne ut om den er av så kompleks karakter at man kan mistenke hvitvasking eller finansiering av terrorisme.

Hva er en PEP og RCA?

Hvitvaskingsloven krever også at du må sjekke om en kunde eller potensiell kunde er en politisk eksponert person, også kalt PEP. Personene klassifisert som PEP er enten en person i en politisk eksponert posisjon, alternativt en nær slektning eller nær ansatt til en person med en høy stilling i staten, statseide selskaper eller internasjonale organisasjoner. Pårørende eller nærstående blir ofte referert til som RCA (Relations & Close Associates).

Sankjonslister

Blant annet utarbeider EU, FN og OFAC sanksjonslister der det står oppført personer eller organisasjoner som er forbundet med hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, korrupsjon og terrorisme. Det er strengt forbudt å innlede et forretningsforhold med enkeltpersoner eller organisasjoner som står oppført på en sanksjonsliste. Videre må du alltid rapportere til politiet hvis du blir kontaktet av noen på en sanksjonsliste.

Hva er en reell rettighetshaver?

Hvem som er selskapets reelle eier, er et annet sentralt spørsmål når det gjelder kundekunnskap. Den reelle eieren er personen eller personene som til slutt eier eller kontrollerer en juridisk person. En reell eier er alltid en fysisk person. For å anta et selskap eller en organisasjon som kunde, må du for de fleste virksomheter finne ut hvem som eier virksomheten eller har et beslutningsmandat på mer enn 25 %. Unntatt fra kravet om å oppgi en reell eier inkluderer blant annet statlige eller kommunale virksomheter, selskaper som er notert på et regulert marked (børsnotert) og enkeltmannsforetak.

Hva er en alternativ reell rettighetshaver?

En alternativ reell eier er en person som eier eller kontrollerer en virksomhet, forening eller annen type juridisk enhet (men ikke i den grad det kreves for å bli erklært som reell eier), eller noen som kontrollerer virksomheten gjennom styremedlemskap. Hvis en person eier mindre enn 25 %, betraktes personen som en alternativ reell rettighetshaver.

data kontroll roaring

Identitetskontroll

Kravet om å identifisere kunden betyr at selskapet må spørre om kundens navn og annen informasjon som kan være relevant, for deretter å kontrollere dette gjennom en eller annen form for identitetsdokument. Eksempler kan være førerkort, pass eller annen form for ID -dokument.

I noen tilfeller kan en kontroll av kvalifisering som undertegner også være relevant å sjekke før et kundeforhold igangsettes, for å sikre at det inngås en avtale med riktig person.

KYC spørsmål

Flere spørsmål må ofte stilles i tillegg til dataene som kan hentes om kunden. Dette kan omfatte spørsmål som formålet og arten av forretningsforholdet, tilleggsinformasjon om kundens virksomhet, land der virksomheten drives, hvor kapitalen oppstår, om virksomheten håndterer kontanter eller ikke, etc.

Hos Roaring har vi utviklet ferdige spørsmålsmaler for kundekunnskap basert på industri, som kan brukes gjennom API eller vår nettplattform.

Skattebolig

Skattebolig refererer til landet der du bor permanent, betaler skatt og deklarerer din inntekt; vanligvis der du bor eller jobber. Skatteboligen er imidlertid ikke nødvendigvis det samme som stedet der du er registrert.

 

Andre sjekker verdt å merke seg

Som tidligere beskrevet skal KYC -kontroller være basert på risikovurdering, både generell og individuell for hver kunde. Det kan derfor variere hva som er inkludert i en KYC -prosess.

Informasjon som kan være relevant å kontrollere annet enn det ovennevnte, inkluderer:

 • Eierstruktur og informasjon
 • Økonomisk informasjon
 • Kredittvurdering og vurdering
 • AML -register
 • Selskapets aktivitet

 

Vil du vite mer?