Kundekunnskap

Hva er kundekunnskap, hvem omfattes og hvordan oppfylles kravene?

Med Roarings API-er, webtjeneste og overvåkingstjenester kan du kontrollere kundene dine på en enkel og smidig måte.

kundekunnskap
kundekunnskap kundetiltak Roaring
kundekunnskap KYC Roaring
kundekunnskap kundetiltak 3

Hva er kundekunnskap?

I kampen mot hvitvasking og finansiering av terrorisme har hvitvaskingsloven fra en stund tilbake krevd at operatører i forskjellige kategorier oppnår kundekunnskap gjennom ulike kontroller. Flere og flere bransjer og selskaper har blitt påvirket av kravene det siste tiåret og inkluderer blant annet regnskapsførere, regnskapskonsulenter, spillselskaper, finansinstitusjoner som banker og forsikringsselskaper, advokatbyråer/advokater og eiendomsmeglere – for å nevne noen!

Kundekunnskap, Know Your Customer eller KYC betyr i utgangspunktet at du må vite hvem kunden er, hvilken virksomhet de driver og hva slags aktivitet de vil ha hjelp med. Som selskap eller næringsdrivende må du derfor etablere kundens identitet og foreta en rekke kontroller for å kunne foreta en samlet risikovurdering av forretningsforholdet.

Kontrollene må gjøres mot forskjellige registre eller lister, for eksempel mot sanksjonslister eller PEP. I tillegg til dette trenger du sannsynligvis å stille kunden en rekke spørsmål for å finne ut mer om virksomheten, såkalte kundekunnskapsspørsmål. De kan omfatte spørsmål som om virksomheten håndterer kontanter, har virksomhet eller driver virksomhet utenfor EU eller om virksomheten handler i kryptovalutaer.

Hvem omfattes av hvitvaskingsloven?

KYC inkluderer tiltak en virksomhet må ta for å verifisere kundenes identitet og hvilke kontroller som må gjøres for å analysere og vurdere risikoen for at forretningsforholdet kan omfatte hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. Men hvem gjelder loven for?

Eksempler på næringer og bransjer som er berørt inkluderer: banker, kredittmarkedselskaper, livsforsikringsvirksomhet, verdipapirforetak, innskuddsselskaper, valutavekslere, forsikringsfirmaer, utstedere av elektroniske penger, fondsselskaper, pantemeglere, eiendomsmeglere, kasinoer, spillselskaper, revisorer, revisjons- og bokføringsfirmaer, skatterådgivere, advokater og lignende, all profesjonell handel knyttet til salg mot kontant betaling på minst 5000 euro, betalingsinstitusjoner og lignende, alternative investeringsfond og aktiviteter med forbrukerkreditt.

Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med finansielle selskaper. Andre myndigheter og selvregulerende organer er ansvarlige for tilsynet med de ikke-økonomiske aktørene som spillseksjonen, advokatforeningen, revisorinspeksjonen og eiendomstilsynet.

“I samarbeid med Roaring har vi videreutviklet og foredlet slik at signeringsprosedyren og kundekunnskapen har blitt enda bedre”

iPeter Ahnell Business Development | DNB

Hvilke kontroller må alltid gjøres for å bedre kundekunnskapen?

  1. Kontroll og dokumentasjon av kundens identitet.
  2. Kontroll av kundens skattemessige hjemsted.
  3. Kontroll av forretningsforholdets art og formål.
  4. Kontroll av politisk utsatte personer, PEP (Politically Exposed Persons).
  5. Kontroll mot sanksjonslister, dvs. sjekke at kunden ikke står på noen sanksjonslister.
  6. Kontroll av reell eier, dvs. den personen som til syvende og sist kontrollerer en virksomhet.
  7. Kontroll av virksomhetens struktur for å finne ut om den er av så kompleks karakter at man kan mistenke hvitvasking eller finansiering av terrorisme.
vad är kundkännedom

Hva er en PEP og RCA?

Hvitvaskingsloven krever også at du må sjekke om en kunde eller potensiell kunde er en politisk eksponert person, også kalt PEP. Personene klassifisert som PEP er enten en person i en politisk eksponert posisjon, alternativt en nær slektning eller nær ansatt til en person med en høy stilling i staten, statseide selskaper eller internasjonale organisasjoner. Pårørende eller nærstående blir ofte referert til som RCA (Relations & Close Associates).

Sankjonslister

Blant annet utarbeider EU, FN og OFAC sanksjonslister der det står oppført personer eller organisasjoner som er forbundet med hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, korrupsjon og terrorisme. Det er strengt forbudt å innlede et forretningsforhold med enkeltpersoner eller organisasjoner som står oppført på en sanksjonsliste. Videre må du alltid rapportere til politiet hvis du blir kontaktet av noen på en sanksjonsliste.

Hva er en reell rettighetshaver?

Hvem som er selskapets reelle eier, er et annet sentralt spørsmål når det gjelder kundekunnskap. Den reelle eieren er personen eller personene som til slutt eier eller kontrollerer en juridisk person. En reell eier er alltid en fysisk person. For å anta et selskap eller en organisasjon som kunde, må du for de fleste virksomheter finne ut hvem som eier virksomheten eller har et beslutningsmandat på mer enn 25 %. Unntatt fra kravet om å oppgi en reell eier inkluderer blant annet statlige eller kommunale virksomheter, selskaper som er notert på et regulert marked (børsnotert) og enkeltmannsforetak.

Hva er en alternativ reell rettighetshaver?

En alternativ reell eier er en person som eier eller kontrollerer en virksomhet, forening eller annen type juridisk enhet (men ikke i den grad det kreves for å bli erklært som reell eier), eller noen som kontrollerer virksomheten gjennom styremedlemskap. Hvis en person eier mindre enn 25 %, betraktes personen som en alternativ reell rettighetshaver.

Hvordan fungerer Roaring?

Med Roaring får du tilgang til en stor mengde kundedata, slik at du kan lage prosesser for kundekunnskap og motvirke risikoen for hvitvasking av penger enkelt og sikkert.

Automatiser kundekunnskaps-prosessen med API-ene våre, utfør manuelle søk og dypdykk direkte på Roaring Web eller følge endringene over tid med våre webhooks for overvåkning.

 

Vil du vite mer?