Folkeregisteret API

Få adresse og mye mer fra personnummer med API

Opprett en medlemsregistrering, verifiser personlig informasjon, utfør KYC-kontroller eller bygg en fleksibel B2C checkout-løsning. Med API-en vår er mulighetene nesten uendelige!

 • Folkeregister i Norden
 • Utviklervennlig REST API
 • Gratis sandkassemiljø
TRUSTED BY GREAT COMPANIES ACROSS THE NORDICS

Slik fungerer det

API-tjenesten Folkeregisteret gir deg tilgang til nåværende personopplysninger om alle registrerte personer i Sverige, Norge og Finland. Her er informasjon om gjeldende navn og adresseinformasjon, forhold, kjønn og hvis en person har dødd. Med API-en kan du hente denne informasjonen og mer fra et personnummer:

 • Aktuell informasjon
  • Personnummer: 31120000767
  • Status: Avdød, utvandret, hemmelig identitet
  • Kirketilhørighet
  • Skoledistrikt
  • D-nummer: For personer uten fast oppholdstillatelse
  • Fullstendig navn: Fornavn, Mellomnavn og Etternavn
  • Folkeregistrert adresse: Storgaten 23, 112 34 Storbyn
  • Spesiell adresse: Annen adresse en den jeg er folkeregistrert på.
  • C/o adresse: Care of adresse
  • Geografiska koder: Distrikt. Län, Kommun och Församlingskoder
  • Kjønn: Angir hvilket kjønn en person har
  Informasjon til organisasjoner med spesiell tillatelse
  • Statsborgerskap: Angir hvilket statsborgerskap personen har
  • Informasjon om personens make/partner eller foresatte
  • Dato bosted, inntekt og registrerte eiendommer

Se hvilken personlig informasjon du kan få tilgang til

Eksempel på tjenester for personinformasjon

global pep

Global Politisk Eksponert Person (PEP)

En global tjeneste med PEP- og RCA-data.

Kredittavgjørelse Person

Automatiserte kredittvedtak dersom personen skal få innvilget lån, kreditt eller faktura.

Reell rettighetshaver + historie

Se vilke selskap en person er Reell Rettighetshaver i.

Folkeregisteret + historie

Informasjon om alle personer som er folkeregistrert i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

“Konvertering og brukervennlighet har økt takket være at det har blitt raskt og enkelt å registrere seg som en ny kunde med Roarings API.”

Roaring & Convini
Nicklas Enqvist CTO | Convini Sverige

Eksempel respons svensk person

{
 "posts": [
  {
   "nationalRegistryChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "personalNumber": "193701308888",
   "hasHistory": true,
   "secrecyChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "secrecyMarked": false,
   "details": [
    {
     "dateFrom": "2010-02-02T00:00",
     "dateTo": "9999-12-31T00:00",
     "notificationName": "Efternamn3542, Christina Birgitta",
     "firstName": "Christina Birgitta Ulrika",
     "givenName": 20,
     "middleName": "Thomeaus",
     "surName": "Efternamn3542",
     "gender": "F",
     "birthDate": "1937-01-30T00:00"
    }
   ],
   "address": {
    "nationalRegistrationAddress": [
     {
      "dateFrom": "2015-12-18T00:00",
      "dateTo": "9999-12-31T00:00",
      "registrationDate": "2003-01-01T00:00",
      "deliveryAddress2": "Gatan142 8",
      "postalNumber": "11146",
      "city": "STOCKHOLM",
      "districtCode": "215025",
      "communeCode": "80",
      "countyCode": "01"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

{"message":"For Utviklere!"}

Test APIet i vår sandbox. Det er gratis så lenge du vil!

Dokumentasjon: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vite mer?