Flowcharts & Ressurser

Begynn å forenkle prosesser med våre flowcharts og ressurser.

Onboarding B2B

Finansiell sektor


Inspirasjonsflow

Eksemplet beskriver en onboarding innen finanssektoren der det er spesielle krav i henhold til hvitvaskingsloven. Dette eksempel muliggjør en helautomatisert prosess som egner seg for flere scenarier

Registrering av ny bankkunde

Søknad om forretningslån

Onboarding B2C

Finanssektoren


Inspirasjonsflow

Eksemplet beskriver en on-boarding i finanssektoren der det er krav etter hvitvaskingsloven. Flytskjemaet muliggjør en helautomatisert prosess egnet for flere forskjellige typer, for eksempel;

Registrering av ny bankkunde

Søknad om lån

Opprett konto

Digitale fullmaktsprosesser B2B

Ikke bransjespesifikk


Inspirasjonsflow

Eksemplet beskriver en digital fullmaktsprosess i B2B. Dette flow muliggjør en helautomatisert prosess som er egnet for flere forskjellige typer prosesser, for eksempel på:

  • Bestillinger og kjøp
  • Opprettelse av en avtale
  • Utstedelse av fullmakt

Vil du vite mer?