Flowcharts & Ressurser

Begynn å forenkle prosesser med våre flowcharts og ressurser.

Onboarding B2B

Finansiell sektor


Inspirasjonsflow

Eksemplet beskriver en onboarding innen finanssektoren der det er spesielle krav i henhold til hvitvaskingsloven. Dette eksempel muliggjør en helautomatisert prosess som egner seg for flere scenarier

Registrering av ny bankkunde

Søknad om forretningslån


API liste

Nedenfor er en liste over APIene som brukes til å opprette prosessen.

1. Folkeregisteret
2. Styreoppdrag
2.1. Foretakssøk
3. Foretaksinformasjon
4. Reell Rettighetshaver
4.1. Alternativ Reell Rettighetshaver
5. Sanksjonslister
6. Politisk Eksponert Person (PEP)
7. Signaturrett Kombinasjoner
8. Overvåkning

 

Onboarding B2C

Finanssektoren


Inspirasjonsflow

Eksemplet beskriver en on-boarding i finanssektoren der det er krav etter hvitvaskingsloven. Flytskjemaet muliggjør en helautomatisert prosess egnet for flere forskjellige typer, for eksempel;

Registrering av ny bankkunde

Søknad om lån

Opprett konto

 


API liste

Nedenfor er en liste over APIene som brukes til å opprette prosessen

1. Folkeregisteret
2. Sanksjonslister
3. Politisk Eksponert Person (PEP)
4. Overvåkning

 

Digitale fullmaktsprosesser B2B

Ikke bransjespesifikk


Inspirasjonsflow

Eksemplet beskriver en digital fullmaktsprosess i B2B. Dette flow muliggjør en helautomatisert prosess som er egnet for flere forskjellige typer prosesser, for eksempel på:

  • Bestillinger og kjøp
  • Opprettelse av en avtale
  • Utstedelse av fullmakt

 


API liste

Nedenfor er en liste over APIene som brukes til å opprette en prosess.

1. Person information
2 Company Search
3. Company Overview
4. Signatory rights

E-books, reports and guides.

We believe that sharing is caring, especially when it comes to knowledge and insight. Have a look through our library of useful resources.

 

 

 

Vil du vite mer?