Ressurser

Begynn å forenkle prosesser med våre flowcharts og ressurser.

Onboarding B2B

Inspirasjonsflow

Eksemplet beskriver en onboarding innen finanssektoren der det er spesielle krav i henhold til hvitvaskingsloven. Dette eksempel muliggjør en helautomatisert prosess som egner seg for flere scenarier

 • Registrering av ny bankkunde
 • Søknad om forretningslån

Inspirasjonsflow

Eksemplet beskriver en on-boarding i finanssektoren der det er krav etter hvitvaskingsloven. Flytskjemaet muliggjør en helautomatisert prosess egnet for flere forskjellige typer, for eksempel;

 • Registrering av ny bankkunde
 • Søknad om lån
 • Opprett konto

Digitale fullmaktsprosesser B2B

Inspirasjonsflow

Eksemplet beskriver en digital fullmaktsprosess i B2B. Dette flow muliggjør en helautomatisert prosess som er egnet for flere forskjellige typer prosesser, for eksempel på:

 • Bestillinger og kjøp
 • Opprettelse av en avtale
 • Utstedelse av fullmakt

Onboarding B2B

Inspirasjonsflow

Finansiell sektor


Eksemplet beskriver en onboarding innen finanssektoren der det er spesielle krav i henhold til hvitvaskingsloven. Dette eksempel muliggjør en helautomatisert prosess som egner seg for flere scenarier

 • Registrering av ny bankkunde
 • Søknad om forretningslån

Onboarding B2C

Inspirasjonsflow

Finanssektoren


Eksemplet beskriver en on-boarding i finanssektoren der det er krav etter hvitvaskingsloven. Flytskjemaet muliggjør en helautomatisert prosess egnet for flere forskjellige typer, for eksempel;

 • Registrering av ny bankkunde
 • Søknad om lån
 • Opprett konto


API liste

Nedenfor er en liste over APIene som brukes til å opprette prosessen

1. Folkeregisteret 43861575137
2. Sanksjonslister
3. Politisk Eksponert Person (PEP)
4. Overvåkning

Digitale fullmaktsprosesser B2B

Inspirasjonsflow

Ikke bransjespesifikk


Eksemplet beskriver en digital fullmaktsprosess i B2B. Dette flow muliggjør en helautomatisert prosess som er egnet for flere forskjellige typer prosesser, for eksempel på:

 • Bestillinger og kjøp
 • Opprettelse av en avtale
 • Utstedelse av fullmakt


API liste

Nedenfor er en liste over APIene som brukes til å opprette en prosess.

1. Person information 22848799738
Company Search 913589505
3. Company Overview
4. Signatory rights

State of CDM
Customer data management insights of 2021
LES MER

AML Compliance Requirements
Cost breakdown and business effects
LES MER

Guide to B2B customer onboarding
How to bring new customers onboard in a digital world
LES MER