Den nye standarden for håndtering av kundedata

Med moderne teknologi og oppdaterte kundedata gjør vi foretak konkurransedyktige og sikrer compliance. API, Roaring Web eller overvåkningstjenester – du velger. Alltid én konto, tre tjenester og alle kundedata.

Roaring kunddata

Vi automatiserer din kundereise

roaring rocket

Roarings tjenester fremmer smidige forretningsprosesser ved hjelp av kvalitetsdata

Med tjenestene våre har du alltid tilgang til oppdaterte og korrekte foretaks- og personopplysninger. Digitale, automatiske kundeprosesser er tryggere og raskere enn manuelle rutiner,  muliggjør flere forretninger og mer fornøyde kunder.

Sørg for samsvar og spar tid

Sikre samsvar og legitimitet i virksomheten din ved hjelp av data, samtidig som du sparer både tid og penger. Hos oss vil du finne alt du trenger for å samle inn, bekrefte og sjekke informasjon om kundene dine.

Ikon för digitalisering
developer heart roaring

Vi prioriterer utviklervennlighet

Roaring gjør det enkelt og smidig for utviklere å bruke tjenestene våre. Dokumentasjon og Sandkasse for utviklere skal holde høyeste klasse. Hvis du vil teste API-tjenestene våre, kan du være i gang på noen minutter. Det er gratis å utvikle mot testmiljøet vårt, og det er svært enkelt å bytte til produksjonsmiljø senere.

Alle nyhetene våre