Den nye standarden for håndtering av kundedata

Med moderne teknologi og oppdaterte kundedata gjør vi foretak konkurransedyktige og sikrer complianceAPI, webapp eller plugin – du velger. Alltid én konto, tre tjenester og alle kundedata.

Våre tjenester fremmer smidige forretningsprosesser

Roarings tjenester fremmer smidige forretningsprosesser ved hjelp av kvalitetsdata og innovativ teknologi

Roaring leverer utelukkende kvalitetsdata fra sikre kilder som for eksempel nasjonale skattemyndigheter, foretaksregistre og internasjonale kredittopplysningsselskaper. Alle rutiner som gjelder dataene vi leverer, har høy sikkerhet og overholder gjeldende lovgivning. Over 20 % av alle data for personer og foretak endres i løpet av et år. Med tjenestene våre har du alltid tilgang til oppdaterte og korrekte foretaks- og personopplysninger. Digitale, automatiske kundeprosesser er tryggere og raskere enn manuelle rutiner,  muliggjør flere forretninger og mer fornøyde kunder.

Digital transformasjon endrer alle arbeidsmarkeder raskt

Foretak som ønsker å være konkurransedyktige, må digitalisere og effektivisere kundeprosessene. Det gir et stort konkurransefortrinn å tilby kundene rask, effektiv og god service. Effektive kundeprosesser reduserer også de administrative kostnadene. Tjenestene våre muliggjør automatisering og digitalisering av medlemsregistrering, KYC sjekk, oppdatering av kundedata og mye mer.

Vi prioriterer utviklervennlighet

Roaring gjør det enkelt og smidig for utviklere å bruke tjenestene våre. Dokumentasjon og Sandkasse for utviklere skal holde høyeste klasse. Hvis du vil teste API-tjenestene våre, kan du være i gang på noen minutter. Det er gratis å utvikle mot testmiljøet vårt, og det er svært enkelt å bytte til produksjonsmiljø senere.

Alle nyhetene våre
Noen av våre fornøyde kunder.
Convini powered by Roaring
Personuppgifter
Svea Bank