Den nye standarden for håndtering av kundedata

Med moderne teknologi og oppdaterte kundedata gjør vi foretak konkurransedyktige og sikrer complianceAPI, Roaring Web, overvåkningstjenester eller plugin – du velger. Alltid én konto, fire tjenester og alle kundedata.

Ny tjeneste: Overvåkning Folkeregisteret

Overvåkning av folkeregisteret

Det blir ikke mye enklere enn dette å holde kunde- eller medlemsregister oppdatert med fersk informasjon. Dere kobler opp mot vår tjeneste, vi sender notiser når endringer skjer, og dere bestemmer om dere vil ta del av endringene. Raskt, sikkert og bekymringsfritt Folkeregisteret her.

Våre tjenester fremmer smidige forretningsprosesser

Roaring för utvecklare

Vi prioriterer utviklervennlighet

Roaring gjør det enkelt og smidig for utviklere å bruke tjenestene våre. Dokumentasjon og Sandkasse for utviklere skal holde høyeste klasse. Hvis du vil teste API-tjenestene våre, kan du være i gang på noen minutter. Det er gratis å utvikle mot testmiljøet vårt, og det er svært enkelt å bytte til produksjonsmiljø senere.

Digital transformasjon endrer alle arbeidsmarkeder raskt

Foretak som ønsker å være konkurransedyktige, må digitalisere og effektivisere kundeprosessene. Det gir et stort konkurransefortrinn å tilby kundene rask, effektiv og god service. Effektive kundeprosesser reduserer også de administrative kostnadene. Tjenestene våre muliggjør automatisering og digitalisering av medlemsregistrering, KYC sjekk, oppdatering av kundedata og mye mer.

Roaring

Roarings tjenester fremmer smidige forretningsprosesser ved hjelp av kvalitetsdata og innovativ teknologi

Roaring leverer utelukkende kvalitetsdata fra sikre kilder som for eksempel nasjonale skattemyndigheter, foretaksregistre og internasjonale kredittopplysningsselskaper. Alle rutiner som gjelder dataene vi leverer, har høy sikkerhet og overholder gjeldende lovgivning. Over 20 % av alle data for personer og foretak endres i løpet av et år. Med tjenestene våre har du alltid tilgang til oppdaterte og korrekte foretaks- og personopplysninger. Digitale, automatiske kundeprosesser er tryggere og raskere enn manuelle rutiner,  muliggjør flere forretninger og mer fornøyde kunder.

Alle nyhetene våre
Noen av våre fornøyde kunder.