Patrik Jeppsson

“Roaringsin seurantapalvelun avulla voimme päivittää tietoja jatkuvasti, mikä on tehostanut AML-prosessia.”

Emilia Åker Corpia

Emilia Åker

“Automatisoimme lainahakemusprosessimme Roaring API:en avulla ja vähensimme manuaalista työtä noin 650 tuntia vuodessa.”