signatory right

Signatory Right

Signatory Right

Check if a person has Signatory Right in a company.

Signing Combinations Icon

Signing Combinations

The Signing Combinations Service provides answers to which combinations of individuals, individually or in combination, have the right to sign the company.

The service is used to automate the verification that the right people are entitled to sign a company at a given time. Examples of applications are when signing agreements, creating accounts or automated customer registrations.

Available Countries

Svensk flagga Sweden

Norskt flagg Norway

dansk flagga Denmark

finsk flagga Finland

Common use-cases

 • Digitize onboarding for company customers.
 • Automate contract signing.
 • Digital customer registration of companies.

Content - signing combinations

Company ID

Name

Social security number

Home address

Birth date

Role

Signing combinations

Change date

Signing combinations SE

Firmateckning i olika kombinationer

Med vårt API kontrollerar du enkelt vilka kombinationer av firmatecknare som är giltiga för ett företag. Du kan även presentera dem för en slutanvändare, exempelvis vid ett köp eller avtalssignering i ett digitalt flöde. Om en kontroll mot folkbokföringsregistret och validering med BankID har skett innan, kan exempelvis giltiga kombinationer för den specifika personen och företaget visas.

Personer utan behörighet att teckna firman, kan begära fullmakt eller godkännande via de giltiga kombinationerna och en e-signeringslösning.

Detta möjliggör automatisering av en rad olika processer som kräver firmatecknare eller godkännande från en firmatecknare.

“In collaboration with Roaring we’ve further developed and improved the service in order for the signing procedure and customer knowledge to acquisition to become even better.”

iPeter Ahnell
iPeter Ahnell Business Development | DNB

{"message":"For Developers!"}

Test the API in our sandbox. It's free for as long as you want!

Documentation: app.roaring.io/developer/apis

Example response:

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2018-06-10",
 "coverage": "complete",
 "adminSign": null,
 "combinations": [
  [
   {
    "name": "Efternamn2609, Helga Viktoria",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 5,
      "roleName": "Ledamot"
     }
    ],
    "personalNumber": "192907304766",
    "anomalies": null
   }
  ],
  [
   {
    "name": "Efternamn2401, Petra",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 10,
      "roleName": "Suppleant"
     }
    ],
    "personalNumber": "196805029268",
    "anomalies": null
   }
  ]
 ]
}

Signatory Text

Signatory text contains the complete signatory text. The API is often used to check who has the right to sign before entering an agreement with a customer or supplier.

 • Change date: 2018-03-10
 • Organization Number: 556562-8972
 • Company Key Text: The Company is signed by the Board. The company is solely signed by Svensson Patrik Johan.

Content - signatory text

Company ID

Signatory text

Change date

Would you like to know more?