Company Activity

Company Activity

Describes a company's activities and overall business

Company Activity

Provides information about what the company is doing and whether the company has any secondary names and shows all the industries in which the company has registered activities.

The service provides a description of the business that the company in question conducts and clarifies the purpose of the business. Furthermore, it is also stated which industries the company has registered operations in and whether the company conducts and has registered ancillary operations. If you want an overview of a company's operations and which industries they have registered in, this service is perfect.

company activity

Common use-cases:

 • Due diligence
 • KYC & AML
 • Prospecting

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Activity description

N/A

N/A

N/A

Main activity

N/A

N/A

N/A

Industry code

N/A

N/A

N/A

Other activities

N/A

N/A

N/A

Secondary names

N/A

N/A

N/A

Example response:

{
  "companyId": "5567164818",
  "timestamp": 1568160000,
  "latestChangeDate": "20190912",
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "Activity record exists"
  },
  "activityDescription": "Företaget ska bedriva verksamheter som riktar sig till hund och katt. Detta sker genom tjänster såsom hundrastning, utbildning, konsultation, publikationer, fotografering, biluthyrning, hundmassage, hundpensionat, hunddagis och kattpassning.",  
  "secondaryNames": [
    {
    "name": "Vecanis",
    "registrationDate": "20170124",
    "activityDescription": "För den del av verksamheten som avser e-handel med inriktning mot husdjursprodukter."
    },
    {
    "name": "Akiluna",
    "registrationDate": "20171207",
    "activityDescription": "För den del av verksamheten som avser hundträning och beteendekonsultation"
    },
    {
    "name": "Pet Of Gaia",
    "registrationDate": "20160412",
    "activityDescription": "För den del av verksamheten som avser försäljning av husdjurs- artiklar till zoo-handlare, hundskolor samt verksamheter där hundrelaterade produkter används (hundrastning, hundträning)."
    }
  ], 
  "mainActivity": {
    "industryCode": "46380",
    "industryText": "Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur"
  }, 
  "otherActivities": [
    {
    "industryCode": "47911",
    "industryText": "Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment"
    },
    {
    "industryCode": "46499",
    "industryText": "Partihandel med övriga hushållsvaror"
    },
    {
    "industryCode": "96090",
    "industryText": "Övriga konsumenttjänstföretag"
    }
 ]  
}

{"message":"For Developers!"}

Try the API in our sandbox environment. It's free.

Docs: app.roaring.io/developer/apis

Curious to know more?