Virksomhedens tegningsberettigede

Signing Combinations

Kontroller og verificer underskriftsrettigheder.

Signing Combinations

Tjenesten Signing Combinations giver svar på, hvilke kombinationer af enkeltpersoner individuelt eller i kombination, der har ret til at underskrive på vegne af virksomheden.

Oplysningerne kan bruges til at automatisere kontrollen af tegningsberettigede i et firma på et givet tidspunkt. Eksempler på anvendelsesområder er ved underskrivelse af aftaler, oprettelse af konti, fuldmagtsprocesser eller automatiserede kunderegistreringer. Frem for alt muliggør tjenesten en 100% digital onboarding af erhvervskunder, hvor der kræves en aftale med en tegningsberettiget eller en fuldmagt fra en underskriftsberettiget.

signatory right

Common use-cases:

 • Agreements B2B
 • Digital e-signing
 • B2B customer onboarding

Content - Signing Combinations

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

Name

Social security number

Home address

Birth date

Role

Signing combinations

Change date

“I samarbejde med Roaring har vi videreudviklet og forfinet, så underskrivelsesproceduren og kundekendskaben er blevet endnu bedre”

iPeter Ahnell Business Development | DNB

Eksempel på svar:

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2018-06-10",
 "coverage": "complete",
 "adminSign": null,
 "combinations": [
  [
   {
    "name": "Efternamn2609, Helga Viktoria",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 5,
      "roleName": "Ledamot"
     }
    ],
    "personalNumber": "192907304766",
    "anomalies": null
   }
  ],
  [
   {
    "name": "Efternamn2401, Petra",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 10,
      "roleName": "Suppleant"
     }
    ],
    "personalNumber": "196805029268",
    "anomalies": null
   }
  ]
 ]
}

{"message":"Til Udviklere!"}

Test API'et i vores sandbox-miljø. Det er gratis, så længe du vil!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Firmategning Tekst

Vil du foretage manuel kontrol af firmategningsteksten? Denne tjeneste indeholder den komplette tekst fra det svenske selskabsregistreringskontor (Bolagsverket) om, hvem der er underskriftsberettigede i en virksomhed.

Du får information om, hvorvidt det er en eller flere personer, der sammen er underskriftsberettigede. I aftaler er det ofte vigtigt, at den korrekte underskriftsberettigede underskriver.

Indhold
 • Ændringsdato: 2018-03-10
 • Organisationsnummer: 556562-8972
 • Firmategningstekst: Virksomheden tegnes af bestyrelsen. Virksomheden tegnes alene af Svensson Patrik Johan.

Content - Firmategning Tekst


Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

Signatory text

Change date

Vil du vide mere?