virksomhedens tegningsberettigede

Virksomhedens tegningsberettigede

Virksomhedens tegningsberettigede

Kontroller og verificer underskriftsrettigheder, eller opret 100% digitale processer med gyldige kombinationer af underskriftsberettigede.

Signing Combinations Icon

Signing Combinations

Tjenesten Signing Combinations giver svar på, hvilke kombinationer af enkeltpersoner individuelt eller i kombination, der har ret til at underskrive på vegne af virksomheden.

Oplysningerne kan bruges til at automatisere kontrollen af tegningsberettigede i et firma på et givet tidspunkt. Eksempler på anvendelsesområder er ved underskrivelse af aftaler, oprettelse af konti, fuldmagtsprocesser eller automatiserede kunderegistreringer. Frem for alt muliggør tjenesten en 100% digital onboarding af erhvervskunder, hvor der kræves en aftale med en tegningsberettiget eller en fuldmagt fra en underskriftsberettiget.

Tilgængelige lande

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

dansk flagga Danmark

finsk flagga Finland

Common use-cases

 • Digitize onboarding for company customers.
 • Automate contract signing.
 • Digital customer registration of companies.

Content - signing combinations

Company ID

Name

Social security number

Home address

Birth date

Role

Signing combinations

Change date

Signing combinations SE

Firmategning i forskellige kombinationer

Med vores API kan du nemt kontrollere, hvilke kombinationer af underskrivere, der er gyldige for en virksomhed. Du kan også præsentere dem for en slutbruger, for eksempel ved et køb eller en aftalesignering i et digitalt flow. Hvis der inden er foretaget en kontrol ift. Folkeregisteret og validering med BankID, kan der f.eks. vises gyldige kombinationer for den specifikke person og virksomheden.

Personer uden tilladelse til at underskrive på vegne af virksomheden kan anmode om en fuldmagt eller godkendelse via de gyldige kombinationer og en e-signeringsløsning.

Dette muliggør automatisering af en række forskellige processer, der kræver underskrifter eller godkendelse fra en af virksomhedens underskriftsberettigede.

“I samarbejde med Roaring har vi videreudviklet og forfinet, så underskrivelsesproceduren og kundekendskaben er blevet endnu bedre”

iPeter Ahnell Business Development | DNB

{"message":"Til Udviklere!"}

Test API'et i vores sandbox-miljø. Det er gratis, så længe du vil!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Eksempel på svar

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2018-06-10",
 "coverage": "complete",
 "adminSign": null,
 "combinations": [
  [
   {
    "name": "Efternamn2609, Helga Viktoria",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 5,
      "roleName": "Ledamot"
     }
    ],
    "personalNumber": "192907304766",
    "anomalies": null
   }
  ],
  [
   {
    "name": "Efternamn2401, Petra",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 10,
      "roleName": "Suppleant"
     }
    ],
    "personalNumber": "196805029268",
    "anomalies": null
   }
  ]
 ]
}

Firmategning Tekst

Vil du foretage manuel kontrol af firmategningsteksten? Denne tjeneste indeholder den komplette tekst fra det svenske selskabsregistreringskontor (Bolagsverket) om, hvem der er underskriftsberettigede i en virksomhed.

Du får information om, hvorvidt det er en eller flere personer, der sammen er underskriftsberettigede. I aftaler er det ofte vigtigt, at den korrekte underskriftsberettigede underskriver.

Indhold
 • Ændringsdato: 2018-03-10
 • Organisationsnummer: 556562-8972
 • Firmategningstekst: Virksomheden tegnes af bestyrelsen. Virksomheden tegnes alene af Svensson Patrik Johan.

Content - firmategning tekst

Company ID

Signatory text

Change date

Vil du vide mere?