Sanktionslister

Sanktionslister

Oplysninger om en person eller organisation er inkluderet i sanktionslister fra EU, FN eller OFAC.

Sanktionslister

Kontrollere, om en person eller organisation er på sanktionslisterne fra EU, FN eller OFAC, og økonomisk forbindelse er forbudt. For at sikre, at finansielle sanktioner overholdes og håndhæves, er finansielle institutioner forpligtet til at konsultere listerne, når de driver forretning.

Kontrol er en del af kundekendskabsprocessen (KYC) og obligatorisk, ligesom kravet om at kontrollere i forhold til PEP-lister, og om en virksomhed har nogle reelle ejere. Dette berører alle selskaber og virksomheder, der falder ind under kravene i hvidvaskningsloven.

Med Roarings API, webservice eller overvågningstjeneste kan du sikre compliance, sikkerhed i jeres aktiviteter og undgå risiko.

sanctions lists

Common use-cases:

 • KYC, Know your customer
 • Anti Money Laundering
 • Automating customer processes

Content


Sweden

Norway

Finland

Denmark

Hit count

Sanctions list records

Status

“Via overvågningstjenesten kan vi automatisk opdatere oplysninger, som strømliner processen med kundekendskab.”

Patrik Jeppsson Product Developer | Söderberg & Partners

Kontroller til sikring af compliance

Med vores tjenester kan du nemt kontrollere, om en person eller virksomhed er på en sanktionsliste fra EU, FN eller OFAC. Disse organisationer udarbejder sanktionslister, hvor der er opført mennesker eller organisationer, der er forbundet med hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, korruption og terrorisme.

Det er strengt forbudt at indlede et forretningsforhold med enkeltpersoner eller organisationer, der er anført på en sanktionsliste. Desuden skal du altid melde det til politiet, hvis du bliver kontaktet af nogen på en sanktionsliste. Det er således et krav at foretage en kontrol i forhold til sanktionslister ifølge hvidvaskningsloven.

sanctions lists

Eksempel på svar:

{
 "hitCount": 1,
 "hits": [
  {
   "entityType": "Person",
   "sanctionOrganisation": "EU",
   "gender": "Male",
   "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
   "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0001:0003:EN:PDF",
   "programme": "TAQA",
   "names": [
    {
     "firstName": "Leo",
     "secondName": "Muhammed Awad",
     "lastName": "Efternamn2636",
     "wholeName": "Leo Efternamn2636",
     "title": "Shaykh",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    },
    {
     "wholeName": "Leo Efternamn2636",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    }
   ],
   "birthDataItems": [
    {
     "date": "1957-03-10",
     "country": "YEM",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    }
   ],
   "updateHistoryItems": [
    {
     "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
     "updatedItem": "Entity"
    },
    {
     "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
     "updatedItem": "Name"
    }
   ]
  }
 ]
}

{"message":"Til Udviklere!"}

Test API'et i vores sandbox-miljø. Det er gratis, så længe du vil!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vide mere?