Rating Virksomhed

Rating Virksomhed

Rating Virksomhed viser en virksomheds kreditværdighed.

Rating Virksomhed

Rating Virksomhed bruges til at finde ud af en virksomheds kreditværdighed. Tjenesten giver svar på en virksomheds rating og en anbefalet kreditgrænse, såkaldt kreditlimit.

Limit er en vejledende værdi, der beregner det samlede udestående kreditbeløb, som en virksomhed kan have udestående til alle leverandører på én og samme tid.

rating company

Nogle almindelige anvendelsesområder:

 • Automatiserede kreditbeslutninger
 • Forenklet kredithåndtering

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company id

N/A

N/A

N/A

Credit limit

N/A

N/A

N/A

Rating


N/A

N/A

N/A

Rating & Limit Explained

Hvad er rating & limit?

Rating

Scoringsmodellen har en vurderingsskala på 1-100, opdelt i fem risikointervaller, hvor hver øget score (point) betyder en reduceret risiko. Ratingen forudsiger sandsynligheden for insolvens inden for 12 måneder.

Virksomheder med lav risiko for insolvens kategoriseres med høj rating, og virksomheder med høj risiko får en lavere rating.

Rating interval Category
80 – 100 Very low risk
60 – 79 Low risk
40 – 59 Medium risk
15 – 39 High risk
1 – 14 Very high risk
Limit

Limit er en vejledende værdi, der beregner det samlede udestående kreditbeløb, som en virksomhed kan have udestående til alle leverandører på én og samme tid. Denne limit beregnes ud fra virksomhedens omsætning afhængigt af ratinginterval.

80-100 - limit er maksimalt 6% af omsætningen.
60-79 - limit er maksimalt 5% af omsætningen.
40-59 - limit er maksimalt 4% af omsætningen.
15-39 - limit er maksimalt 0,4% af omsætningen.

Roarings API til rating og kreditlimit giver følgende svar.

 • En virksomheds ratingscore mellem 0 - 100
 • Rating nævnt i tekst inden for fem forskellige intervaller.
 • Limit for kredit, som er en vejledende værdi.

Bemærk: I nogle tilfælde kan der ikke gives rating, men derefter gives en forklaring på, hvorfor virksomheden ikke kan risikovurderes.

Eksempel på svar:

{
 "commentary": "string",
 "companyId": "string",
 "creditLimit": 0,
 "currency": "string",
 "rating": 0,
 "ratingText": "string",
 "rejection": {
  "causeOfReject": "string",
  "rejectComment": "string",
  "rejectText": "string"
 },
 "riskPrognosis": "string",
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "string"
 }
}

{"message":"Til Udviklere!"}

Test API'et i vores sandbox-miljø. Det er gratis, så længe du vil!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis