Politisk Eksponeret Person (PEP)

Politisk Eksponeret Person (PEP)

Oplysninger om, hvorvidt en nordisk person er i en såkaldt politisk eksponeret position (PEP).

PEP - Politisk eksponeret person

Dette API viser, om en person er i en politisk eksponeret position, er en såkaldt politisk eksponeret person (PEP) eller et familiemedlem til eller kendt medarbejder (RCA) for en PEP. Hvis din virksomhed er omfattet af Hvidvaskningsloven (PTL), skal du altid kontrollere, om kunden er en PEP eller RCA, når du skal indgå et forretningsforhold.

Vi tilbyder verificering ift. den mest omfattende og opdaterede PEP-liste i Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland). PEP-kontrollen er en del af kundekendskabsprocessen - også kaldet KYC - og er obligatorisk, svarende til kravet om at kontrollere kunden ift. sanktionslister og kontrol af reel ejer.

Med Roaring kan du kontrollere personer ift. PEP-listen via API eller webservice og også overvåge PEP-status over tid via vores overvågningstjenester.

PEP

Nogle almindelige anvendelsesområder:

 • AML Compliance, Hvidvaskning af penge
 • Kundekendskab, KYC
 • Verificering af oplysninger

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Birth Date

Social Security Number

Gender

Name

PEP Status

RCA: Relation Type

Role Type

Country

Address

“Via overvågningstjenesten kan vi automatisk opdatere oplysninger, som strømliner processen med kundekendskab.”

Patrik Jeppsson Product Developer | Söderberg & Partners

Hvad menes med PEP?

En person i en politisk eksponeret position henviser til en person, der har eller har haft en vigtig offentlig funktion i et land, f.eks. stats- eller regeringschefer, ministre eller dommere i Højesteret. En person i en politisk eksponeret position inkluderer også en person, der har eller har haft en funktion i ledelsen af en international organisation. En virksomhed skal tage de risikobaserede foranstaltninger, der er nødvendige for at afgøre, om en kunde skal betragtes som en person i en politisk eksponeret position.

Når en person i en politisk eksponeret position er ophørt med at udøve sine funktioner, skal bestemmelserne om intensiverede foranstaltninger anvendes i mindst 18 måneder derefter, og indtil personen ikke længere anses for at udgøre en risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Bestemmelserne om personer i en politisk eksponeret position skal også anvendes på familiemedlemmer og kendte medarbejdere hos personer i en eksponeret stilling, såkaldte RCA'er (Relatives and Close Associates).

PEP

Eksempel på svar:

{
 "pep": true,
 "rca": false,
 "ssns": [
  {
   "ssnTypeId": 1,
   "ssnType": "SwePersonalNumber",
   "currentSsn": "193103249078"
  }
 ],
 "gender": "Male",
 "birthDate": "1931-03-24",
 "imageLink": "https://image.freepik.com/free-icon/protected-person-of-secret-service_318-64589.jpg",
 "pepCountries": [
  "Sweden"
 ],
 "names": [
  {
   "firstName": "Jan",
   "lastName": "Bananberg",
   "nameTypeId": "3",
   "nameType": "Primary name"
  },
  {
   "firstName": "Jan Erik",
   "lastName": "Bananberg",
   "nameTypeId": "4",
   "nameType": "National registry name"
  }
 ],
 "roles": [
  {
   "roleDescription": "Riksdagsledamot",
   "countryOfJurisdiction": "SWE",
   "fromDateYear": 1992,
   "fromDateMonth": 10,
   "fromDateDay": 3,
   "active": false,
   "baseRoleCategoryId": 9,
   "baseRoleCategoryName": "Members of parliament",
   "detailedRoleCategoryId": 54,
   "detailedRoleCategoryName": "Member of national parliament"
  },
  {
   "roleDescription": "Riksdagsledamot",
   "countryOfJurisdiction": "SWE",
   "fromDateYear": 2006,
   "fromDateMonth": 10,
   "fromDateDay": 2,
   "active": false,
   "baseRoleCategoryId": 9,
   "baseRoleCategoryName": "Members of parliament",
   "detailedRoleCategoryId": 54,
   "detailedRoleCategoryName": "Member of national parliament"
  }
 ],
 "relations": [
  {
   "relationPersonId": 55001,
   "relationTypeId": 6,
   "relationType": "Partner"
  },
  {
   "relationPersonId": 55002,
   "relationTypeId": 9,
   "relationType": "Daughter-in-law"
  },
  {
   "relationPersonId": 55003,
   "relationTypeId": 7,
   "relationType": "Son"
  }
 ],
 "personId": 55000
}

{"message":"Til Udviklere!"}

Test API'et i vores sandbox-miljø. Det er gratis, så længe du vil!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vide mere?