Koncerntræ

Koncerntræ

Koncerntræ viser alle virksomheder, der er en del af en koncern, og dens ejerforhold

Koncerntræ

Koncerntræ

Tjenesten Koncerntræ viser selskabsstrukturen for de virksomheder, der er en del af en koncern, og dens ejerforhold. Det viser også moderselskaber og datterselskaber, og hvor stor en procentdel selskaberne ejer i hinanden.

Kontrol af ejerforhold er en del af kundekendskabsprocessen (KYC) og er obligatorisk, ligesom kravet om at kontrollere kunden i forhold til PEP- og sanktionslister og kontrollere, om en virksomhed har en reel ejer.

Tilgængelighed lande

Svensk flagga Sverige

Available in

Roaring API

Roaring Web

firmatecknarkombinationer

Nogle almindelige anvendelsesområder

 • Kend din kunde (KYC)
 • Forhindre hvidvaskning af penge (AML)
 • Overholdelse af regler

Content

Company id

N/A

N/A

N/A

Company name

N/A

N/A

N/A

Country

N/A

N/A

N/A

Group companies

N/A

N/A

N/A

Change date

N/A

N/A

N/A

Hvad er en koncern?

En koncern er en struktur, der består af mindst to virksomheder. Begrebet omfatter, at den ene virksomhed har indflydelse på den anden eller de andre virksomheder. I toppen af koncernen er der således et moderselskab, mens de øvrige virksomheder kaldes datterselskaber. Moderselskabet udøver ofte indflydelse gennem ejerskab, men denne indflydelse kan også finde sted gennem aftaler, der ikke omfatter begrebet ejerskab.

For at en virksomhed skal opfylde kravene til at være moderselskab gennem ejerskab, skal den mindst have 50% af stemmerne i det underliggende selskabs bestyrelse eller ledelsesorgan. Et moderselskab kan også udøve indirekte ejerskab ved at have bestemmende indflydelse via andre datterselskaber eller gennem forskellige aftaler. Et koncerntræ viser strukturen for ejerskabet, blandt de virksomheder, der er omfattet, kort sagt hvordan det hele hænger sammen.

{"message":"Til Udviklere!"}

Test API'et i vores sandbox-miljø. Det er gratis, så længe du vil!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Eksempel på svar

{
  "companyId": "5562121212",
  "timestamp": 1565481600,
  "companyName": "Company AB",
  "countryCode": "SE",
  "latestChangeDate": "20190808",
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "Group structure exists"
  },
  "groupCompanies": [
    {
      "companyId": "5562121213",
      "companyName": "Company 2 AB",
      "motherCompanyId": "5562121212",
      "ownedPercentage": 100,
      "countryCode": "SE",
      "companyLevel": 1
    },
    {
      "companyId": "5562121214",
      "companyName": "Company 3 AB",
      "motherCompanyId": "5562121212",
      "ownedPercentage": 100,
      "countryCode": "SE",
      "companyLevel": 1
    }
  ]
}

Vil du vide mere?