Hvidvaskningsregisteret

Hvidvaskningsregisteret

Registret mod hvidvask af penge indeholder virksomheder, der kan blive ramt af hvidvaskning.

Hvidvaskningsregisteret

Registret mod hvidvask af penge indeholder virksomheder, der kan blive ramt af hvidvaskning. Selskaber og virksomheder, der især kan blive ramt af hvidvaskning af penge, skal registreres i registeret.

Roarings API til hvidvaskningsregistret giver følgende svar til eksempel:

Organisationsnummer: 560100-0200
Firmanavn:  Johansson-Johansson
Registreringsdato: 2017-05-16T09:48:53
Ændringsdato: 2020-11-05

Adresser

C/O-adresse: Hus 128
Adresse: Övre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264
Postnummer: 016 75
Amt: Gävstad
Landekode: SE
Land: Sverige
E-mail: karl.larsson@gmail.com
Telefonnummer: 073-430-9980

aml registry

Almindelige anvendelsesområder:

 • Hvidvaskning af penge (AML)
 • Kend din kunde (KYC)
 • Compliance

Registret mod hvidvaskning af penge

Virksomheder og personer, der har til hensigt at udføre visse typer forretningsaktiviteter, skal registrere sig i registret mod hvidvaskning af penge.

Disse skal registreres i registret mod hvidvaskning af penge:

 • Erhvervsmæssig handel med varer i forbindelse med salg eller køb mod kontant betaling svarende til EUR 5.000 eller derover. For eksempel bilforhandlere, juvelerer, kunst- og antikvitetshandlere.
 • Professionelle aktiviteter i forbindelse med regnskabs- eller revisionstjenester, såsom regnskabskonsulenter, der ikke udføres af en godkendt eller autoriseret revisor eller et registreret revisionsfirma.
 • Professionelle aktiviteter, der består i rådgivning med det formål at påvirke størrelsen af en skat eller en afgift, for eksempel skatterådgivere.
 • Uafhængige advokater, der handler i en klients navn på hans vegne i f.eks. visse finansielle transaktioner og ejendomstransaktioner.
 • Dannelse af juridiske personer, salg af nydannede aktieselskaber og formidling af juridiske personer, såsom selskabsmæglere og virksomhedsstiftere.
 • Levering af et registreret kontor eller en postadresse og relaterede tjenester, såsom kontorhoteller og postboks-virksomheder.
 • Professionel udførelse af funktion som bestyrelsesmedlem eller selskabsretlig ansvarlig som partner i et handels- eller kommanditselskab eller i en lignende stilling.
 • Professionelle aktiviteter i forbindelse med formidling, opbevaring eller handel med håndværk, hvilket betyder, at et betalt eller modtaget beløb svarer til 10.000 EUR eller mere.

Eksempel på svar:

{
 "records": [
  {
   "companyId": "5601000234",
   "companyName": "Svensson, Svensson HB",
   "registrationDateTime": "2013-10-07T12:33:09",
   "changeDate": "2020-11-05",
   "contacts": [
    {
     "coAddress": "Lgh. 519",
     "address": "Backgärdet 06, Lyckberg, NV 92107",
     "postalNumber": "48043",
     "county": "Båhamn",
     "countryCode": "SE",
     "country": "Sverige",
     "emailAddress": "maria.larsson@hotmail.com",
     "phoneNumber": "076-701-4424"
    }
   ],
   "operations": [
    {
     "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning",
     "notifiableOperationText": ""
    }
   ],
   "supervisoryAuthority": "LST12"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

{"message": "Til udviklere!"}

Test API'et i vores sandbox-miljø. Det er gratis, så længe du vil!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vide mere?