Kontroller din kunde

Sådan kontrollerer du din kunde i overensstemmelse med kravene i hvidvaskloven

Med Roarings API'er, webservice og overvågningstjenester kan du nemt udføre kundekendskabskontrol.

DU ÄR I GOTT SÄLLSKAP!

Sådan kontrollerer du din kunde

Hvis du er omfattet af Hvidvaskloven, skal du udføre et bestemt antal kontroller for at opnå kundekendskab. Antallet af kontroller, og hvad der kontrolleres, er baseret på en række forskellige faktorer, men tager sit udgangspunkt i den generelle risikovurdering i jeres virksomhed, samt en risikovurdering af den enkelte kunde. Denne proces kaldes også kundekendskabsprocedure.

Vi har sammensat en simpel videoguide, hvor vi viser, hvordan og hvad du kan kontrollere ved hjælp af vores værktøj Roaring Web. Alle data, der vises i klippet, kan også bruges via API'er til automatisering af kontroller til kundekendskabsprocedure. Derudover kan nogle af dataene overvåges over tid for at sikre et mere langsigtet kundekendskab. Læs mere om vores tjenester her.

“Via overvågningstjenesten kan vi automatisk opdatere oplysninger, som strømliner processen med kundekendskab.”

Patrik Jeppsson Product Developer | Söderberg & Partners

Hvilke kontroller skal altid udføres i forbindelse med en kundekendskabsprocedure?

 1. Kontrol og dokumentation af kundens identitet.
 2. Kontrol af kundens skattemæssige hjemsted.
 3. Kontrol af formålet med og arten af forretningsforholdet.
 4. Kontrol af politisk eksponerede personer, PEP (Politically Exposed Persons).
 5. Kontrol i forhold til sanktionslister, dvs. kontrol af, at kunden ikke står på nogen sanktionsliste fra EU, FN eller OFAC fx.
 6. Kontrol af reel ejer, dvs. hvem der i sidste ende kontrollerer en virksomhed.
 7. Kontrol af virksomhedens struktur for at finde ud af, om den er af så kompleks karakter, at man kan have mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
Checks

Kontrol af PEP - Politisk eksponeret person

Loven om hvidvaskning af penge stiller krav om, at man skal kontrollere, om en kunde eller potentiel kunde er en såkaldt politisk eksponeret person, også kaldet PEP. De personer, der er klassificeret som PEP, er enten en person i en politisk eksponeret position, eller en nær slægtning til eller nær medarbejder hos en person med en høj stilling inden for staten, statsejede virksomheder eller internationale organisationer. Slægtninge eller nærtstående forbindelser kaldes ofte RCA (Relatives and Close Associates). PEP kontrolleres oftest i forhold til selskabets repræsentanter, såsom bestyrelsen eller reelle ejere. Læs mere.

Kontrol i forhold til sanktionslister

Blandt andet udarbejder EU, FN og OFAC sanktionslister, hvor der er opført mennesker eller organisationer, der er forbundet med hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, korruption og terrorisme. Det er strengt forbudt at indlede et forretningsforhold med enkeltpersoner eller organisationer, der er anført på en sanktionsliste. Desuden skal du altid melde det til politiet, hvis du bliver kontaktet af nogen på en sanktionsliste. Læs mere.

Kontrol af reel ejer/beneficial owner

Hvem, der er virksomhedens reelle ejer (eller beneficial owner på engelsk), er endnu et centralt spørgsmål, når det kommer til kundekendskab. Den reelle ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en juridisk person (fx en virksomhed). En reel ejer er altid en fysisk person, der er registreret hos Bolagsverket (det svenske selskabsregistreringskontor). For at antage en virksomhed eller organisation som kunde skal man for de fleste virksomheders vedkommende finde ud af, hvem der ejer den eller har et beslutningsmandat på mere end 25%. Undtaget fra kravet om at opgive en reel ejer er blandt andre statslige eller kommunale virksomheder, selskaber, der er noteret på et reguleret marked (børsnoteret), og enkeltmandsvirksomheder. Læs mere.

Kontrol af en alternativ reel ejer

En alternativ reel ejer er en person, der ejer eller kontrollerer en virksomhed, forening eller anden form for juridisk enhed (men ikke i det omfang, det kræves for at blive erklæret som en reel ejer), eller nogen, der kontrollerer virksomheden gennem bestyrelsesmedlemskab. Hvis en person ejer mindre end 25%, betragtes personen som en alternativ reel ejer. Læs mere.

Controll

Kontrol af identitet

Kravet om at identificere kunden betyder, at virksomheden skal spørge om kundens navn og andre oplysninger, der kan være relevante, for derefter at kontrollere dette gennem en eller anden form for identitetsdokument. Eksempler kan være et kørekort, et pas eller en anden form for ID-dokument.

I nogle tilfælde kan det også være relevant at kontrollere berettigelse som underskriver, før et kundeforhold indledes, for at sikre, at der indgås en aftale med den rigtige person.

Kundekendskabsprocedure - Spørgsmål

Yderligere spørgsmål skal ofte stilles ud over de data, der kan hentes om kunden. Dette kan omfatte spørgsmål som formålet med og arten af forretningsforholdet, oplysninger om kundens aktiviteter, lande, hvor virksomheden drives, kapitalens oprindelse, om virksomheden håndterer kontanter eller ej osv.

Hos Roaring har vi udviklet færdige spørgeskemaer til kundekendskab ud fra branche, som du kan bruge i Roaring Web.

Kontrol af skatteretligt hjemsted

Skattemæssigt hjemsted eller skatteretligt hjemsted henviser til det land, hvor man bor permanent, betaler skat og deklarerer sin indkomst; normalt hvor man bor eller arbejder. Det skatteretlige hjemsted er dog ikke nødvendigvis det samme som det sted, hvor man er registreret i Folkeregistret.

 

Andet, det kan være værd at kontrollere

Som tidligere beskrevet skal kontrol af kundekendskab baseres på risikovurdering, både generel og individuel for hver kunde. Det kan derfor variere, hvad der indgår i en kontrol af en kunde.

Oplysninger, der kan blive relevante at kontrollere, kan f.eks. være:

 • Ejerstruktur og -information
 • Finansielle oplysninger
 • Kreditværdighed og/eller rating
 • Hvidvasknings-registeret
 • Aktivitetsbeskrivelse

Vil du vide mere om vores tjenester?