Kundekendskab

Hvad er kundekendskab, hvem er omfattet, og hvordan opfyldes kravene?

Med Roarings API'er, webservice og overvågningstjenester kan du kontrollere dine kunder på en enkel og fleksibel måde.

kundekendskab
kundekendskab 1
kundekendskab kyc
kundekendskab kyc 2

Hvad er kundekendskab?

I kampen mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme har hvidvaskningsloven i nogen tid nu krævet, at virksomhedsudøvere i forskellige kategorier opnår kundekendskab gennem forskellige kontroller. Flere og flere brancher og virksomheder er blevet påvirket af kravene i løbet af det seneste årti og inkluderer blandt andet revisorer, regnskabskonsulenter, spilvirksomheder, finansielle institutioner som banker og forsikringsselskaber, advokatfirmaer/advokater og ejendomsmæglere - for at nævne nogle få!

Kundekendskab, Know Your Customer eller KYC betyder dybest set, at du har brug for at vide, hvem kunden er, hvilken virksomhed de driver, og hvilken slags aktivitet de ønsker hjælp til. Som virksomhed eller erhvervsdrivende skal du derfor fastslå kundens identitet og foretage et antal kontroller for at kunne foretage en samlet risikovurdering af forretningsforholdet.

Kontrollen skal foretages i forhold til forskellige registre eller lister, f.eks. i forhold til sanktionslister eller PEP. Ud over dette er du sandsynligvis nødt til at stille kunden et antal spørgsmål for at finde ud af mere om virksomheden, såkaldte kundekendskabsspørgsmål. De kan omfatte spørgsmål som, hvorvidt virksomheden håndterer kontanter, har aktivitet eller driver forretning uden for EU, eller om virksomheden handler i kryptokurver.

Hvem er omfattet af hvidvaskloven?

KYC omfatter foranstaltninger, som en virksomhed skal træffe for at kontrollere kundernes identitet, samt hvilke kontroller der skal udføres for at analysere og vurdere risikoen for, om forretningsforholdet kan omfatte hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Men hvem er berørt af og falder ind under lovens krav?

Eksempler på brancher og industrier, der er berørt, omfatter for eksempel: Banker, kreditmarkedsvirksomheder, livsforsikringsvirksomhed, værdipapirvirksomheder, indlånsselskaber, valutavekslere, forsikringsmæglere, udstedere af elektroniske penge, fondsselskaber, pantelånere, ejendomsmæglere, kasinoer, spilvirksomheder, revisorer, regnskabs- eller revisionsfirmaer, skatterådgivere, salgskonsulenter, advokater og lignende, al erhvervsmæssig handel, der omfatter salg mod kontant betaling til beløb på mindst 5000 Euro, betalingsinstitutter og lignende, alternative investeringsfonde og virksomhed med forbrugerkredit.

Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med finansielle virksomheder. Andre myndigheder og selvregulerende organer er ansvarlige for tilsynet med de ikke-finansielle aktører, såsom Erhvervsstyrelsen, Spillemyndigheden og Advokatsamfundet.

“I samarbejde med Roaring har vi videreudviklet og forfinet, så underskrivelsesproceduren og kundekendskaben er blevet endnu bedre”

iPeter Ahnell Business Development | DNB

Hvilke kontroller skal altid udføres i forbindelse med kundekendskab?

  1. Kontrol og dokumentation af kundens identitet.
  2. Kontrol af kundens skattemæssige hjemsted.
  3. Kontrol af formålet med og arten af forretningsforholdet.
  4. Kontrol af politisk eksponerede personer, PEP (Politically Exposed Persons).
  5. Kontrol i forhold til sanktionslister, dvs. kontrol af, at kunden ikke står på nogen sanktionsliste.
  6. Kontrol af reel ejer, dvs. hvem der i sidste ende kontrollerer en virksomhed.
  7. Kontrol af virksomhedens struktur for at finde ud af, om den er af så kompleks karakter, at man kan have mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
hvad er kundekendskab

Hvad er en politisk eksponeret person (PEP)?

Loven om hvidvaskning af penge kræver også, at du skal kontrollere, om en kunde eller potentiel kunde er en politisk eksponeret person, også kaldet PEP. De personer, der er klassificeret som PEP, er enten en person i en politisk eksponeret position, eller en nær slægtning til eller nær medarbejder hos en person med en høj stilling inden for staten, statsejede virksomheder eller internationale organisationer. Slægtninge eller nærtstående forbindelser kaldes ofte RCA (Relatives and Close Associates).

Sanktionslister

Blandt andre udarbejder EU, OFAC og FN sanktionslister, hvor der er opført mennesker eller organisationer, der er forbundet med hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, korruption og terrorisme. Det er strengt forbudt at indlede et forretningsforhold med enkeltpersoner eller organisationer, der er anført på en sanktionsliste. Desuden skal du altid melde det til politiet, hvis du bliver kontaktet af nogen på en sanktionsliste.

Hvad er en reel ejer?

Hvem, der er virksomhedens reelle ejer, er endnu et centralt spørgsmål, når det kommer til kundekendskab. Den reelle ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en juridisk person. En reel ejer er altid en naturlig person. For at antage en virksomhed eller organisation som kunde skal man for de fleste virksomheders vedkommende finde ud af, hvem der ejer den eller har et beslutningsmandat på mere end 25%. Undtaget fra kravet om at opgive en reel ejer er blandt andre statslige eller kommunale virksomheder, selskaber, der er noteret på et reguleret marked (børsnoteret), og enkeltmandsvirksomheder.

Hvad er en alternativ reel ejer?

En alternativ reel ejer er en person, der ejer eller kontrollerer en virksomhed, forening eller anden form for juridisk enhed (men ikke i det omfang, det kræves for at blive erklæret som en reel ejer), eller nogen, der kontrollerer virksomheden gennem bestyrelsesmedlemskab. Hvis en person ejer mindre end 25%, betragtes personen som en alternativ reel ejer.

Vil du vide mere?