Customer Due Diligence - CDD

Sådan sikrer du at du har opfyldt kravene til kundekendskab

customer due diligence
TRUSTED BY GREAT COMPANIES ACROSS THE NORDICS

Kort sagt: CDD - Customer Due Diligence

CDD, Customer Due Diligence, Client Due Diligence, Kundekendskab og KYC.

Kært barn har mange navne når det kommer til at have de rigtige oplysninger om sine kunder og potentielle kunder. For at sikre overholdelse af hvidvaskningsloven er du forpligtet til at indsamle og verificere oplysninger om dine kunder, holde disse oplysninger opdateret regelmæssigt, og have processer og procedurer for dit arbejde med bekæmpelse af hvidvaskning.

Ifølge myndigheder skal virksomheder der falder ind under hvidvaskningsloven, have godt kendskab til sine kunder og deres forretninger for at gøre det vanskeligt og forhindre at virksomheden bruges til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Dette gælder virksomheder i brancher som bank, finans, elektronisk valutahandel, betalingsinstitutter og forsikring. Inden for de seneste år er brancher som regnskab, revision, fast ejendom, spilvirksomhed med mere dog også blevet omfattet.

“Med Roarings API’er for forretningsoplysninger har vi automatiseret vores ansøgningsproces om lån, hvilket sparer os for cirka 650 timers manuelt compliance-arbejde om året, hvilket forbedrer kundeoplevelsen og øger konverteringen.”

Emilia Åker Corpia
Emilia Åker Head of Operations | Corpia

Hvad indeholder en customer due diligence?

For at opfylde kravene til kundekendskab er der nogle standardkontroller der skal gennemføres:

 • Identificering og verificering af kundens identitet
 • Reelle ejere
 • PEP (person i en politisk eksponeret position)
 • Sanktionslister
 • Hovedsæde (træffe ekstra foranstaltninger hvis virksomheden er registreret i et højrisikotredjeland)
 • Formålet med og arten af forretningsforholdet/kundekendskabsspørgsmål

Selvfølgelig kan alt dette kontrolleres direkte i vores værktøj Roaring Web, sammen med meget andet der kan være af interesse ved en kundekendskabskontrol! Afhængigt af hvilken branche du befinder dig i og hvilken slags forretning du driver, kan bedste praksis for en KYC variere noget. Det er vigtigt at skabe en ramme for din risikovurdering og procedurer for hvordan jeres customer due diligence (CDD) skal håndteres.

Generelt skal eventuelle risici i forbindelse med forretningsforholdet undersøges og dokumenteres regelmæssigt. Det indebærer kontrol af virksomheden og dens repræsentanter relaterede virksomheder og ved behov relationer.

Advarselsflag

Advarselsflag der dukker op ved en kundekendskabskontrol bør undersøges nøje inden der træffes en beslutning om hvorvidt forretningsforholdet skal indledes eller fortsættes. Advarselsflagene kan variere mellem brancher og virksomheder, men nogle klassiske advarselsflag man skal holde øje med ved en CDD-kontrol omfatter for eksempel:

 • Kundens afgivne oplysninger svarer ikke til dokumentationen i kontrollen
 • Ejerskabsbilledet er uklart eller indeholder udenlandske personer og/eller virksomheder
 • Mangel på registreret reel ejer
 • En eller flere af virksomhedens repræsentanter står på PEP- eller sanktionslister
 • Virksomhedens repræsentanter er involveret i andre virksomheder der vurderes at have en høj risiko
 • Virksomhedens branche er særligt udsat for hvidvaskning af penge f.eks. handel med kryptovalutaer eller væddemål/bookmaker
 • Virksomhedens aktiviteter inkluderer kontanthåndtering

Listen kan blive lang! Det er vigtigt at være opmærksom og lydhør over for din kundes oplysninger og adfærd for at undgå unødvendig risiko.