Våra tjänster

Allt du behöver för att skapa smarta integrationer.

Personinformation

Personuppgifter om alla folkbokförda i Sverige & Norge.

Aktuell information

Aktuella uppgifter om alla folkbokförda personer i Sverige & Norge.

Historik

Historiska namn- och adressuppgifter 3 år tillbaka i tiden.

Aktuella & historiska uppgifter

Både aktuella och historiska personuppgifter.

Företagsinformation

Information om alla Svenska & Norska företag.

FirmatecknareNYHET 

Vi erbjuder 3 olika tjänster för att kontrollera vilka personer och konstellationer som får teckna för en firma.

NamnsökningGRATIS 

Hitta företag med hjälp av företagsnamn och ort. Bra om du saknar organisationsnummer.

Bolagsöversikt

Grundläggande information om bolag, används exempelvis för att verifiera kontakt- och adressuppgifter.

Ekonomi

Innehåller bokslutsinformation och ekonomiska nyckeltal så att du får en god bild över bolagets ekonomiska ställning.

Företagsengagemang

Innehåller information om vilka företagsengagemang en viss person har. Visar vilka bolag en person är knuten till.

Befattningshavare

Innehåller information om företagets befattningshavare såsom styrelse, VD och revisorer.

Kreditbeslut

Tjänsten används för att få automatiserade kreditbeslut om företaget ska beviljas lån, kredit eller faktura.

Arbetsställen

Arbetsställen är ett företags alla geografiska arbetsplatser. Använd detta API när du vill kontrollera leveransadresser.

Händelser

Tjänsten bevakar alla förändringar och gör det möjligt att löpande hålla ditt register uppdaterat med aktuell information.

developer.roaring.io

Skapa ett gratis utvecklarkonto och börja utveckla direkt.