Historisk informationPerson_requests

Historik

Historiska uppgifter

I tjänsten får du tillgång till historiska namn- och adressuppgifter 3 år tillbaka i tiden.

Innehåll Sverige

Historiska uppgifter
 • Historiskt namn: Förnamn, Tilltalsnamn och efternamn
 • Historiskt adress: Storgatan 23, 112 34 Storstaden
Information till organisationer med särskilt tillstånd
 • Medborgarskap: Anger vilket medborgarskap personen har.
 • Relationer: Relationer om make/maka/partner eller vårdnadshavare.
 • Födelsehemort, inkomst och fastighetsinnehav

Att få tillgång till Person API är enkelt

SPAR information

Att komma igång och få åtkomst till vårt Person API är enkelt. Ni behöver skapa ett konto hos oss samt fylla i nedanstående dokument som ni sedan scannar och mailar tills oss på support@roaring.io.

När detta är gjort tar vi över och hjälper er med hela ansökningsprocessen.

1. Ansökan SPAR
Fyll i och skriv under, observera att ansökan ska vara underskriven av firmatecknare. Har ni redan ett giltigt SPAR-tillstånd så räcker det med att ni hänvisar till det.

2. Biträdesavtal
Ett personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas mellan er och Roaring Apps AB.

3. Skapa konto
I väntan på att få er SPAR-ansökan godkänd skapar ni ett konto och påbörjar er utveckling mot vår testmiljö.

För utvecklare

API namn: Person

Endpoint: /personfull

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel respons:

{
 "posts": [
  {
   "nationalRegistryChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "personalNumber": "193701308888",
   "hasHistory": true,
   "secrecyChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "secrecyMarked": false,
   "details": [
    {
     "dateFrom": "2010-02-02T00:00",
     "dateTo": "9999-12-31T00:00",
     "notificationName": "Efternamn3542, Christina Birgitta",
     "firstName": "Christina Birgitta Ulrika",
     "givenName": 20,
     "middleName": "Thomeaus",
     "surName": "Efternamn3542",
     "gender": "F",
     "birthDate": "1937-01-30T00:00"
    }
   ],
   "address": {
    "nationalRegistrationAddress": [
     {
      "dateFrom": "2015-12-18T00:00",
      "dateTo": "9999-12-31T00:00",
      "registrationDate": "2003-01-01T00:00",
      "deliveryAddress2": "Gatan142 8",
      "postalNumber": "11146",
      "city": "STOCKHOLM",
      "districtCode": "215025",
      "communeCode": "80",
      "countyCode": "01"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

Innehåll Norge

Historiska uppgifter
 • Tidigare namn: Förnamn, Tilltalsnamn och efternamn
 • Tidigare folkbokföringsadress: Storgatan 23, 112 34 Storstaden
Information till organisationer med särskilt tillstånd
 • Medborgarskap: Anger vilket medborgarskap personen har.
 • Relationer: Relationer om make/maka/partner eller vårdnadshavare.
 • Födelsehemort, inkomst och fastighetsinnehav

För utvecklare

API namn: Person

Endpoint: /personhistory

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Exempel respons för en norsk person:

{
{
 "posts": [
  {
   "actualPersonalNumber": true,
   "personalNumber": "20119800324",
   "status": {
    "code": 1,
    "formatted": "Resident"
   },
   "hasHistory": false,
   "secrecyMarked": false,
   "details": [
    {
     "birthDate": "1998-11-20",
     "firstName": "STIAN",
     "surName": "KAVLI",
     "middleName": "FOS",
     "fullName": "KAVLI STIAN FOS",
     "gender": "M"
    }
   ],
   "address": {
    "nationalRegistrationAddress": [
     {
      "registrationDate": "2000-02-25",
      "deliveryAddress1": "ETTERSTAD",
      "postalNumber": "0603",
      "city": "OSLO",
      "communeCode": "0018",
      "communeName": "REFKOM1",
      "addressType": {
       "code": 1,
       "formatted": "Property",
       "property": {
        "holdingNumber": "00018",
        "subHoldingNumber": "0018"
       }
      },
      "moveToDate": "2000-02-25"
     }
    ],
    "specialAddresses": [
     {
      "code": 0,
      "formatted": "Ordinary resident"
     }
    ]
   },
   "citizenship": [
    {
     "code": "000",
     "country": "NORSK"
    }
   ]
  }
 ],
 "source": "Det Sentrale Folkeregister (DSF)"
}