B2B On-BoardingFirmatecknarkontroll

Firmatecknarkontroll

Firmatecknarkontroll

Firmatecknarkontroll ger automatiskt svar på om en person har rätt att själv teckna firma.

Används för att automatisera kundregistrering och kontrollera att man ingår bindande avtal med korrekt firmatecknare.  Förenklar möjlighet att ingå  B2B-tjänster via Internet och mobil.

Svar på om en person får teckna firma själv, i förening med andra eller inte alls. Kontrollen svarar endast SANT om personen ensam får teckna firma.

Innehåll

Information om firmatecknarkontroll
 • Kontroll av att personen har rätt att teckna firman

För utvecklare

API namn: RightToSign

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel responser:

{
  "companyId": "5565002000",
  "changeDate": "2018-01-10",
  "personalNumber": "193701308888",
  "individualSigningRight": true,
  "signingRightDescription": "Person has individual signing rights"
}
{
  "companyId": "5565002001",
  "changeDate": "2018-01-10",
  "personalNumber": "192907304766",
  "individualSigningRight": false,
  "signingRightDescription": "Person has the right to sign in conjunction with others"
}