Firmatecknarförteckning

Firmatecknarförteckning

Firmatecknarförteckning

Innehåller den kompletta texten från Bolagsverket om vem som tecknar firma i ett bolag.

Du får information om det är en eller flera personer som tillsammans som tecknar firma. I avtal är det ofta viktigt att en behörig firmatecknare signerar.

Innehåll

  • Förändringsdatum: 2018-03-10
  • Organisationsnummer: 556562-8972
  • Firmatecknartext: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas ensam av Svensson Patrik Johan
Vilka  som får teckna firma

För att ett avtal ska vara juridiskt hållbart ska det vara en behörig firmatecknare som signerar avtalet. Det kan förekomma nästan oändligt antal kombinationer av vem eller vilka som får teckna firma. Det ska alltid tydligt framkomma om det är en person självständigt eller flera personer tillsammans som tecknar firma.

Här beskrivs några grunder.

Firman tecknas av styrelsen

  • Hela styrelsen (alla styrelseledamöter), har alltidrätt att tillsammans företräda aktiebolaget som firmatecknare. Då står det att “firman tecknas av styrelsen”. Det betyder alltså att alla styrelseledamöter tillsammans ska skriva under.

Verkställande direktörens rätt att skriva under

  • Om företaget har en verkställande direktör får den personen rätt att skriva under i företagets namn beträffande uppgifter som personen ska sköta i den löpande förvaltningen.

En suppleant kan ersätta en ordinarie ledamot

  • En styrelsesuppleant kan ersätta en ordinarie styrelseledamot och skriva under i dennes ställe om ledamoten exempelvis avgår, entledigas, avlider, förlorar sin behörighet eller vid sjukdom och annan frånvaro.

Särskilda firmatecknare

  • Styrelsen kan också utse en eller flera personer att enskilt (var för sig) eller tillsammans teckna firman. Det kan vara personer i eller utanför styrelsen. Dessa personer kallas för särskilda firmatecknare.

Fler firmatecknartjänster

Roaring Firmatecknarkombinationer

FirmatecknarkombinationerNYHET 

Tjänsten ger automatiskt svar på vilka kombinationer av personer som var för sig eller i kombination har rätt att teckna firman.

Firmatecknarkontroll

Ger automatiskt svar om en person har rätt att teckna firma ensam eller i förening med andra.

För utvecklare

API namn: Signatory

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel respons:

{
  "changeDate": "2016-12-10",
  "companyId": "5565002000",
  "companySignatory": "Firman tecknas av styrelsen"
}