Aktuell informationKundregistreringMedlemsregistreringPerson_requests

Aktuell information

Aktuella uppgifter

Tjänsten ger dig tillgång aktuella personuppgifter om alla folkbokförda personer i Sverige och Norge. Här finns information om aktuella namn- och adressuppgifter, relationer, kön samt om en person är avliden.

Innehåll Sverige

Aktuella uppgifter
 • Personnummer: 19010101-1234
 • Status: Avliden, utvandrad, sekretesskyddad
 • Samordningsnummer: För personer som inte är folkbokförda i Sverige
 • Fullständigt namn: Förnamn, Tilltalsnamn och efternamn
 • Folkbokföringsadress: Storgatan 23, 112 34 Storstaden
 • Särskild postadress: Annan adress än den jag är folkbokförd på.
 • C/o adress:
 • Geografiska koder: Distrikt. Län, Kommun och Församlingskoder
 • Kön: Anger vilket kön personen har
Information till organisationer med särskilt tillstånd
 • Medborgarskap: Anger vilket medborgarskap personen har.
 • Relationer: Relationer om make/maka/partner eller vårdnadshavare.
 • Födelsehemort, inkomst och fastighetsinnehav

Att få tillgång till Person API är enkelt

SPAR information

Att komma igång och få åtkomst till vårt Person API är enkelt. Ni behöver skapa ett konto hos oss samt fylla i nedanstående dokument som ni sedan scannar och mailar tills oss på support@roaring.io.

När detta är gjort tar vi över och hjälper er med hela ansökningsprocessen.

1. Ansökan SPAR
Fyll i och skriv under, observera att ansökan ska vara underskriven av firmatecknare. Har ni redan ett giltigt SPAR-tillstånd så räcker det med att ni hänvisar till det.

2. Biträdesavtal
Ett personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas mellan er och Roaring Apps AB.

3. Skapa konto
I väntan på att få er SPAR-ansökan godkänd skapar ni ett konto och påbörjar er utveckling mot vår testmiljö.

För utvecklare

API namn: Person

Endpoint: /personfull

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel respons:

{
 "posts": [
  {
   "nationalRegistryChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "personalNumber": "193701308888",
   "hasHistory": true,
   "secrecyChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "secrecyMarked": false,
   "details": [
    {
     "dateFrom": "2010-02-02T00:00",
     "dateTo": "9999-12-31T00:00",
     "notificationName": "Efternamn3542, Christina Birgitta",
     "firstName": "Christina Birgitta Ulrika",
     "givenName": 20,
     "middleName": "Thomeaus",
     "surName": "Efternamn3542",
     "gender": "F",
     "birthDate": "1937-01-30T00:00"
    }
   ],
   "address": {
    "nationalRegistrationAddress": [
     {
      "dateFrom": "2015-12-18T00:00",
      "dateTo": "9999-12-31T00:00",
      "registrationDate": "2003-01-01T00:00",
      "deliveryAddress2": "Gatan142 8",
      "postalNumber": "11146",
      "city": "STOCKHOLM",
      "districtCode": "215025",
      "communeCode": "80",
      "countyCode": "01"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

Innehåll Norge

Aktuella uppgifter
 • Personnummer: 31120000767
 • Status: Avliden, utvandrad, sekretesskyddad
 • Kyrkotillhörighet
 • Skoldistrikt
 • Samordningsnummer: För personer som inte är folkbokförda i Sverige
 • Fullständigt namn: Förnamn, Tilltalsnamn och efternamn
 • Folkbokföringsadress: Storgatan 23, 112 34 Storstaden
 • Särskild postadress: Annan adress än den jag är folkbokförd på.
 • C/o adress:
 • Geografiska koder: Distrikt. Län, Kommun och Församlingskoder
 • Kön: Anger vilket kön personen har
Information till organisationer med särskilt tillstånd
 • Medborgarskap: Anger vilket medborgarskap personen har.
 • Relationer: Relationer om make/maka/partner eller vårdnadshavare.
 • Födelsehemort, inkomst och fastighetsinnehav

För utvecklare

API namn: Person (Norge)

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Exempel respons för en norsk person:

{
{
 "posts": [
  {
   "actualPersonalNumber": true,
   "personalNumber": "20119800324",
   "status": {
    "code": 1,
    "formatted": "Resident"
   },
   "hasHistory": false,
   "secrecyMarked": false,
   "details": [
    {
     "birthDate": "1998-11-20",
     "firstName": "STIAN",
     "surName": "KAVLI",
     "middleName": "FOS",
     "fullName": "KAVLI STIAN FOS",
     "gender": "M"
    }
   ],
   "address": {
    "nationalRegistrationAddress": [
     {
      "registrationDate": "2000-02-25",
      "deliveryAddress1": "ETTERSTAD",
      "postalNumber": "0603",
      "city": "OSLO",
      "communeCode": "0018",
      "communeName": "REFKOM1",
      "addressType": {
       "code": 1,
       "formatted": "Property",
       "property": {
        "holdingNumber": "00018",
        "subHoldingNumber": "0018"
       }
      },
      "moveToDate": "2000-02-25"
     }
    ],
    "specialAddresses": [
     {
      "code": 0,
      "formatted": "Ordinary resident"
     }
    ]
   },
   "citizenship": [
    {
     "code": "000",
     "country": "NORSK"
    }
   ]
  }
 ],
 "source": "Det Sentrale Folkeregister (DSF)"
}